• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Implementacja zmian w rozporządzeniu 561/2006 oraz 165/2014 wprowadzonych przez pakiet mobilności od 20.08.2020. W tym m.in.:

  • Analiza odstępstwa dwóch kolejnych odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu
  • Naruszenie powrotu kierowcy na odpoczynek tygodniowy do kraju
  • Uwzględnienie możliwości przerwania odpoczynków tygodniowych na promie/pociągu
  • Analiza warunków przedłużenia czasu jazdy przy powrocie na odpoczynek tygodniowy
  • Naruszenie odpoczynku tygodniowego regularnego w pojeździe
  • Możliwość ustawienia kraju siedziby/zamieszkania dla każdego kierowców do celów analizy naruszeń
  • Wyświetlanie wpisów kraju na wykresie miesięcznym
  • Zmiany dotyczące analizy przerw w załodze

  2. Pozostałe zmiany:

  • Automatyczne przenoszenie nieobecności z kalendarza ciągłości danych do rejestru nieobecności
  • Wsparcie dla MS SQL 2019
  • Szczegółowa lista zmian

  implementacja-zmian-w-rozporzadzeniu-561-2006-oraz-165-2014-wprowadzonych-przez-pakiet-mobilnosci-od-20-08-2020

  Implementacja zmian w rozporządzeniu 561/2006 oraz 165/2014 wprowadzonych przez pakiet mobilności od 20.08.2020

  W oprogramowaniu 4Trans zostały zaimplementowane zmiany w rozporządzeniu 561/2006 oraz 165/2014 wprowadzane przez pakiet mobilności zgodnie z rozporządzeniem 2020/1054 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1054). Zmiany w oprogramowaniu, w szczególności w analizie naruszeń będą automatycznie obowiązywać dla danych po 20.08.2020. Uwaga! zmiany nie będą uwzględniane, jeśli podczas analizy została wybrana opcja sprawdzania wg. AETR.

  Analiza odstępstwa dwóch kolejnych odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu

  W raporcie naruszeń kierowców oprogramowanie 4Trans automatycznie wykryje i przeanalizuje warunki dotyczące odbierania dwóch odpoczynków tygodniowych z rzędu. W szczególności:

  • kraje odbierania odpoczynków na podstawie wpisów krajów i lokalizacji GNSS:
   • skrócone odpoczynki tygodniowe w trasie powinny być odebrane poza krajem siedziby firmy i krajem zamieszkania kierowcy
   • odpoczynek tygodniowy regularny wraz z rekompensatami następujący po odpoczynkach tygodniowych skróconych powinien zostać odebrany w kraju siedziby/zamieszkania
   • możliwość wyłączenia uwzględniania w analizie wpisów kraju w ustawieniach analizy naruszeń
  • odpowiednia ilość odpoczynków tygodniowych
   • w ciągu czterech kolejnych tygodni powinny występować przynajmniej cztery odpoczynki tygodniowe, z czego przynajmniej dwa regularne
  • odbiór rekompensaty
   • rekompensata odpoczynków tygodniowych skróconych powinna nastąpić bezpośrednio przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym

  Naruszenie powrotu kierowcy na odpoczynek tygodniowy do kraju

  Oprogramowanie na podstawie wpisów symboli kraju oraz lokalizacji GNSS analizuje spełnienie obowiązku powrotu do kraju siedziby lub kraju zamieszkania kierowcy powrotu co maksymalnie 4 tygodnie na odpoczynek co najmniej 45 godzin. W przypadku wykrycia braku powrotu pojawia się naruszenie:

  Podczas weryfikacji naruszenia weryfikowany jest kraj, natomiast nie jest weryfikowane dokładne miejsce siedziby lub zamieszkania kierowcy. W ustawieniach analizy można wyłączyć analizowanie i wyświetlanie w/w naruszenia.

  Uwzględnienie możliwości przerwania odpoczynków tygodniowych na promie/pociągu

  Oprogramowanie automatycznie uwzględnia, podczas przeprawy na promie lub pociągu, możliwość przerwania odpoczynków nie tylko dziennych regularnych (jak do tej pory), ale także tygodniowych skróconych i regularnych na zasadach zgodnych z zapisami obowiązującymi w rozporządzeniu 561/2006.

  Analiza warunków przedłużenia czasu jazdy przy powrocie na odpoczynek tygodniowy

  System automatycznie sprawdza warunki przedłużenia jazdy dziennej, tygodniowej o 1 lub 2 godziny podczas powrotu do siedziby/miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy. W szczególności uwzględniany jest wpis kraju przy rozpoczęciu odpoczynku, długość odpoczynku oraz przerwa 30 min (przy przekroczeniu czasu jazdy o 2 godziny). W przypadku wykrycia zgodności z tymi warunkami naruszenia przekroczenia jazdy dziennej, tygodniowej lub za późno odebranego odpoczynku dziennego z automatu są wyświetlane, jako naruszenie ‘niezatwierdzone’.

  5) Naruszenie odpoczynku tygodniowego regularnego w pojeździe

  Na podstawie informacji o karcie włożonej do tachografu podczas odpoczynków ponad 45 godzin system zwraca naruszenie „Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w pojeździe”. Dodano możliwość ustawienia tolerancji, które akceptuje kartę włożoną przy rozpoczęciu odpoczynku i zakończeniu odpoczynku, domyślnie 15 minut.

  6) Możliwość ustawienia kraju siedziby/zamieszkania dla każdego kierowców do celów analizy naruszeń

  W edycji kierowcy dodano możliwość ustawienia kraju siedziby/zamieszkania. Domyślnie jest to kraj kopiowany z ustawień firmy, ale można go zmienić indywidualnie do każdego kierowcy. Kraj ten jest wykorzystywany m.in. do analizy odstępstwa dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd, czy powrotu kierowcy do siedziby/miejsca zamieszkania.

  7) Wyświetlanie wpisów kraju na wykresie miesięcznym

  Na wykresie miesięcznym dodano wyświetlanie symboli wpisów kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy – ułatwi to weryfikację nowych naruszeń.

  8) Zmiany dotyczące analizy przerw w załodze

  Oprogramowanie będzie analizować dyspozycyjność w załodze, jako przerwę jeśli kierowcy spełnią warunek zawarty w art. 4 lit. o) rozporządzenia 561/2006, czyli będą obecni wspólnie podczas każdego okresu prowadzenia pojazdu (z wyjątkiem pierwszej godziny). W przypadku nie spełnienia zasad obsady kilkuosobowej dyspozycyjność będzie podkreślona kolorem niebieskim, co oznacza, że nie jest traktowana, jako przerwa w ciągłym okresie prowadzenia pojazdu. Na wykresie dziennym dodano także możliwość ręcznego oznaczania, czy dana dyspozycyjność w załodze ma zostać zaliczona jako przerwa.


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  W najnowszej wersji programu 4Trans wprowadzono także szereg innych zmian i uprawnień, jak np.: automatyczne przenoszenie nieobecności z kalendarza ciągłości danych do rejestru nieobecności, czy wsparcie dla MS SQL 2019. Ze wszystkimi można się zapoznać na szczegółowej liście zmian >>>
  Szczegółowa lista zmian dostępna jest także z poziomu pomocy programu.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook