Czym właściwie jest ETA Smart od INELO?

Skrót ETA (Estimated Time of Arrival) to planowany czas przybycia, stanowiący wskaźnik określający przedział dotarcia pojazdu do miejsca przeznaczenia. W praktyce ETA Smart to realne wsparcie dla wszystkich firm transportowych.

ETA Smart to narzędzie, dzięki któremu można skutecznie oszacować planowany czas przybycia do miejsca docelowego, uwzględniając nie tylko bieżące warunki na trasie, natężenie ruchu, ale także czas pracy kierowcy.

W ten sposób funkcjonalność ETA Smart pozwala na precyzyjne planowanie transportu oraz zminimalizowanie ryzyka opóźnień i kar z nimi związanych.​ Mechanizm ETA to również źródło danych, których analiza pozwala na lepsze planowanie trasy w przyszłości.

ETA Smart jako funkcjonalność

Oprócz aktualnej pozycji pojazdu, zaawansowany mechanizm ETA w oparciu o algorytmy czasopracowe Inelo, analizuje również dostępny czas jazdy kierowcy oraz wymagane odpoczynki, dzięki czemu predykcja uwzględniana w ETA zakłada optymalne wykorzystanie czasu pracy.​

Pełna integracja z platformą GBox Online – webowej aplikacji dla spedytorów
i właścicieli firm transportowych,
w czasie rzeczywistym pozwali przetwarzać wszystkie informacje związane z flotą pojazdów

Synergia ETA z GBox Online pozwoli na śledzenie bieżącej pozycji pojazdu oraz szczegółowych parametrów dotyczących ich pracy przez weryfikację trasy przejazdu
nie tylko z uwzględnieniem wszystkich utrudnień
w ruchu, a także ograniczeń dla samochodów ciężarowych.​

Korzyści z posiadania ETA Smart

  • Precyzyjne planowanie transportu o prognozę czasu pracy kierowcy
  • Ograniczenie ryzyka opóźnień
  • Poprawa monitorowania pojazdu na mapie – zniwelowanie czasochłonnych czynności
  • Wykrywanie i przewidywanie możliwych miejsc postoju i podgląd odpoczynków.
  • Pełna integracja z platformą GBox Online
  • Ograniczenie kar umownych
  • Zminimalizowanie mandatów
  • Kalkulacje oparte na danych historycznych oraz uwzględniające warunki drogowe​
  • Źródło danych, których analiza pozwala na lepsze planowanie tras w przyszłości
  • Odjęcie kontaktu telefonicznego z kierowcą na rzecz weryfikacji statusów realizacji zlecenia, przybliżonego czasu bądź aktualnych czy przewidywalnych opóźnień – zniwelowanie czasochłonnych czynności