Zakaz ruchu ciężarówek w Czechach – kiedy i gdzie obowiązuje?

zakaz jazdy ciężarówek w Czechach
Inelo Inelo
Blog

Czechy to kolejny istotny kraj dla polskich przewoźników. Bliskie sąsiedztwo, wzrost  gospodarczy generujący zapotrzebowanie na transport oraz coraz większa sieć dróg krajowych i autostrad sprawia, że czeski rynek jest bardzo atrakcyjny dla polskich firm. Geograficzna bliskość powoduje również, że wewnętrzne przepisy naszego południowego sąsiada są ważne z perspektywy kierowców przejeżdżających przez Czechy w ruchu tranzytowym.

Jednym z ograniczeń, z którym należy być na bieżąco podczas planowania transportu, jest zakaz jazdy. Czechy w 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, wprowadziły zakazy ruchu samochodów ciężarowych w dni świąteczne, weekendy, a także w sezonie wakacyjnym. Zestawy pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony obejmuje w takich okresach zakaz jazdy. Czechy, podobnie jak inne kraje, przewidziały wyjątki od tych reguł – kogo nie obowiązują zakazy dla ciężarówek? Jakie pojazdy mogą poruszać się po drogach i autostradach przez cały rok? Jak wygląda obowiązujące prawo – jakich mandatów mogą spodziewać się przewoźnicy, którzy łamią zakaz jazdy w Czechach? O tym wszystkim dowiesz się w poniższym artykule. Zapraszamy!

Kogo obowiązuje zakaz jazdy w Czechach?

Czeskie prawo regulujące zakazy jazdy skonstruowane jest w podobny sposób jak przepisy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zakaz obowiązuje pojazdy lub zespoły pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony, a także pojazdy z przyczepą lub naczepą o dmc powyżej 3,5 tony. Dopuszczalna masa całkowita nie jest jednak warunkiem, który definitywnie przesądza o objęciu samochodów ciężarowych zakazem ruchu. Należy dodać, że zakaz nie dotyczy autobusów w drogowym transporcie osób.

W jakich obszarach występuje zakaz jazdy w Czechach?

Zgodnie z treścią obowiązującej w Czechach ustawy o ruchu drogowym (paragraf 43), zakaz obowiązuje pojazdy poruszające się po autostradach, drogach pierwszej klasy i drogach szybkiego ruchu. Aktualnie w Republice Czeskiej dostępnych jest 69 krajowych dróg pierwszej klasy oraz 1328 kilometrów autostrad (dane z 1 stycznia 2021).

Kiedy występuje zakaz ruchu w Czechach?

Podobnie jak w Polsce i innych europejskich krajach, zakaz jazdy ciężarówek w Czechach obejmuje dni weekendowe – piątki, soboty i niedziele, a także okres wakacyjny oraz święta publiczne i religijne.

 • piątek – zakazy ruchu od godziny 17:00 do 21:00,
 • sobota – zakazy ruchu od godziny 13:00 do 17:00,
 • niedziela – zakazy ruchu od godziny 13:00 do 22:00

Kalendarz świąt w Czechach na 2022 rok

Zakaz jazdy w Czechach w 2022 roku w związku ze świętami przypada w następujące dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok i powstanie Państwa Czeskiego,
 • 15 kwietnia – Wielki Piątek,
 • 17 kwietnia – Wielkanoc,
 • 18 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny,
 • 1 maja – Święto Pracy,
 • 8 maja – Dzień Zwycięstwa,
 • 6 lipca – Rocznica śmierci Jana Husa,
 • 28 września – Dzień św. Wacława, czeskie święto państwowe,
 • 28 października – Święto Niepodległości,
 • 17 listopada – Dzień Walk o Wolność i Demokrację,
 • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,
 • 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie .

Niniejsze święta publiczne są dniami wolnymi od pracy, w związku z tym zakaz jazdy ciężarówek powyżej 7,5 tony obowiązuje wówczas w takich godzinach jak w niedziele – od godziny 13:00 do 22:00.

Ograniczenia letnie

Oprócz powyższych funkcjonują także dodatkowe ograniczenia, czyli zakazy ruchu w okresie letnim. Zgodnie z czeskim prawem, ograniczeniami objęte są te same pojazdy, które podlegają wcześniej omówionym obostrzeniom (ciężarówki i zestawy pojazdów o dmc powyżej 7,5 t). Letnie zakazy ruchu obowiązują również w tych samych miejscach – autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz drogach pierwszej klasy.

Letni zakaz jazdy tirów – Czechy:

 • od piątku 1 lipca do środy 31 sierpnia,
 • obowiązuje w piątki od godziny 17:00 do 21:00, soboty od godziny 07:00 do 13:00 oraz w niedziele i święta od godziny 13:00 do 22:00.

W lipcu i sierpniu zakaz jazdy w Czechach obowiązuje zatem łącznie przez 19 godzin tygodniowo, podczas gdy w pozostałych miesiącach przez 9 godzin na tydzień (chyba że w danym okresie przypadają dodatkowe dni wolne w związku ze świętami).

Zakaz jazdy w Czechach – wyjątki

Jak wiadomo, zakazy ruchu nie dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych. Zakres wyłączeń od obowiązujących w Czechach przepisów jest podobny do wyjątków przewidzianych w innych krajach – chodzi przede wszystkim o przewozy ładunków, które ze względu na swoją specyfikę (np. temperaturę przechowywania, warunki chemiczne) nie mogą podlegać ograniczeniom czasowym lub są prowadzone w ramach działań służb państwowych (policyjnych, wojskowych, drogowych, medycznych czy pocztowych).

Wyjątki od zakazu jazdy samochodów ciężarowych w Czechach obejmują:

 • pojazdy uczestniczące w transporcie kombinowanym od nadawcy do najbliższego punktu załadunku lub z najbliższego punktu rozładunku do odbiorcy,
 • pojazdy używane do niezbędnego sezonowego transportu rolnego,
 • pojazdy niezbędne do budowania lub konserwacji  dróg,
 • ciężarówki przewożące towary o krótkim terminie ważności (łatwo psujące się) zgodnie z przepisami ATP, pod warunkiem że zajmują one więcej niż połowę ładowności pojazdu,
 • pojazdy przewożące zwierzęta,
 • transport paliwa, niezbędny do zapewnienia nieprzerwanego działania stacji benzynowych,
 • pojazdy przewożące przesyłki pocztowe,
 • samochody używane przy załadunku lub rozładunku samolotów, statków lub pociągów (maksymalna odległość – 100 km),
 • samochody sił zbrojnych, policji, straży pożarnej oraz wszystkie inne pojazdy używane podczas stanu klęski żywiołowej,
 • ciężarówki przewożące substancje wrażliwe termicznie lub chemicznie,
 • pojazdy niezbędne do szkolenia kierowców.

Zakaz jazdy ciężarówek w Czechach nie dotyczy także pustych przewozów związanych z wykonywaniem powyższych transportów.

Przewoźnicy, którzy w związku z rodzajem wykonywanych przewozów chcą podlegać zwolnieniu od ograniczeń czasowych w prowadzeniu pojazdów, powinni złożyć stosowny wniosek do czeskiego Ministerstwa Transportu.

Zakaz jazdy w Czechach – mandaty

W razie kontroli, naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się najczęściej z mandatem w wysokości 2500 koron, w niektórych przypadkach kara ta może być nawet dwukrotnie większa. Od dłuższego czasu w Czechach rozważane są zmiany w tym zakresie – wzrost wysokości mandatów, a także przedłużenie weekendowych zakazów ruchu.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta