4Trans Pro

4Trans PRO – dodatkowe funkcjonalności w oprogramowaniu 4Trans

4Trans PRO to dodatkowe funkcjonalności optymalizujące rozliczanie czasu pracy kierowców
(w ramach abonamentu 4Trans PRO).

Optymalizacja i automatyzacja

Optymalizacja i automatyzacja

Prostsze planowanie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pozwala obniżyć koszty pracownicze.

Wirtualne przemieszczenie

Wirtualne przemieszczenie

Automatyczna analiza wpisów krajów rozpoczęcia i zakończenia pracy, gwarantuje szybką weryfikację poprawności wprowadzonych informacji.

Raporty Premium

Raporty Premium

Ułatwienie planowania pracy kierowców. Dzięki szerszemu zakresowi danych, łatwiej śledzić poszczególne czynniki wpływające na oszczędność czasu i pieniędzy.

AKD Wsparcie

AKD Wsparcie

Nowa, zaawansowana funkcja, która umożliwia automatyczną analizę kompletności danych niezbędnych do prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców.

4Trans Pro

Rozszerzona wersja najczęściej wybieranego programu do analizy czasu pracy kierowców.

4Trans PRO – to rozszerzona wersja znanego i sprawdzonego programu do pobierania, archiwizacji oraz analizy danych z wykresówek, kart kierowców
i pamięci tachografów cyfrowych.

Wersja PRO zyskała m.in. dodatkowe formaty eksportu danych oraz funkcję umożliwiającą zmianę zdarzeń powyżej ustalonego czasu.

Zmiana zdarzeń

Zmiana zdarzeń

Automatyczna zamiana czynności (np. innych prac, dyspozycji) z karty kierowcy powyżej konkretnego czasu. Pozwala ograniczyć m.in. nieuzasadnione nadużywanie przez kierowców selektora 'innych prac’ w celu zawyżenia należnego wynagrodzenia. Jeśli w firmie zdefiniowane zostaną maksymalne okresy załadunku czy rozładunku, to oprogramowanie pozostałą część innych prac może potraktować jako nieusprawiedliwiony postój.

Usprawniony system kontroli przebiegu pracy

Usprawniony system kontroli przebiegu pracy

Zaawansowana zamiana zdarzeń kierowców oparta o dane z systemów telematycznych. Oprogramowanie porównuje czynności kierowcy (inna praca, dyspozycja) z czynnościami z telematyki i przekazuje do rozliczenia wyłącznie czynności, które kierowca wprowadził w obu systemach. Pozwala wyeliminować nadużywanie selektora innych prac, bez konieczności określania maksymalnych długości trwania czynności rozładunku lub załadunku.

Szybka ewidencja czasu pracy

Szybka ewidencja czasu pracy

Szybka weryfikacja składników płacowych oraz wypracowania ryczałtów (np. za nadgodziny) w dowolnym momencie w trakcie okresu rozliczeniowego umożliwia sprawną kontrolę na każdym etapie pracy.

Zautomatyzowany nadzór działań użytkownika

Zautomatyzowany nadzór działań użytkownika

Automatyczna weryfikacja pracy użytkownika w module rozliczeń, polegająca na wskazywaniu możliwości popełnienia błędu. Szczególnie przydatna, gdy wyliczenia wykonywane są naraz, automatycznie dla dużej grupy kierowców.

Analiza Kompletu Danych

Analiza Kompletu Danych

Automatyczna analiza kompletu danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia czasu pracy, bieżące informacje o danych z tachografów wraz z weryfikacją terminowości odczytów. Narzędzie/funkcja umożliwia analizę kompletności danych do rozliczania płacy sektorowej – analizie podlegają również odcinki zagraniczne oraz operacje załadunku/rozładunku. AKD pozwala wychwycić błędy w zarejestrowanych danych, zwiększyć kontrolę nad procesem płacowym i zoptymalizować koszty operacyjne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na pytania oraz pomogą w wyborze odpowiedniego produktu dla Twojej firmy.

  Automatyzacja pracy

  • Automatyzacja planowania oraz rozliczania ewidencji czasu pracy, pozwalające obniżyć koszty pracownicze.

  • Raporty – dodatkowe formaty eksportu.

  • Raporty Premium ułatwiające planowanie pracy kierowców.

  • Wirtualne przemieszczenie -automatyczna analiza wpisów krajów.

  • Zmiana zdarzeń powyżej danego czasu, przekładająca się na „walkę” z nadużywaniem innej pracy, a w konsekwencji obniżenie kosztów.

  • Import i weryfikacja aktywności kierowców z systemów zewnętrznych np. z GBox Assist.

  • Lepsza organizacja pracy – alerty do rozliczeń zbiorczych.

  • Szybka kontrola kompletności danych kierowców i pojazdów oraz weryfikacja terminowości odczytów z tachografów cyfrowych i kart kierowców.

  • Analizy danych niezbędnych do rozliczenia płacy sektorowej – weryfikacja odcinków zagranicznych oraz załadunków i rozładunków.

  Automatyzacja pracy

  TMS Nawigator

  TMS Nawigator jest nowoczesnym narzędziem do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi. Kilkanaście modułów składających się na całość systemu umożliwia funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych.

  TMS Nawigator

  Skontaktuj się z nami.

  Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

   Biuro obsługi klienta