4Trans PRO – dodatkowe funkcjonalności w oprogramowaniu 4Trans

4Trans PRO to dodatkowe funkcjonalności optymalizujące rozliczanie czasu pracy kierowców
(w ramach abonamentu 4Trans PRO).

Optymalizacja i automatyzacja

Optymalizacja i automatyzacja

Prostsze planowanie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pozwala obniżyć koszty pracownicze.

Wirtualne przemieszczenie

Wirtualne przemieszczenie

Automatyczna analiza wpisów krajów rozpoczęcia i zakończenia pracy, gwarantuje szybką weryfikację poprawności wprowadzonych informacji.

Raporty Premium

Raporty Premium

Ułatwienie planowania pracy kierowców. Dzięki szerszemu zakresowi danych, łatwiej śledzić poszczególne czynniki wpływające na oszczędność czasu i pieniędzy.

4Trans Pro

Rozszerzona wersja najczęściej wybieranego programu do analizy czasu pracy kierowców.

4Trans PRO – to rozszerzona wersja znanego i sprawdzonego programu do pobierania, archiwizacji oraz analizy danych z wykresówek, kart kierowców
i pamięci tachografów cyfrowych.

Wersja PRO zyskała m.in. dodatkowe formaty eksportu danych, możliwość optymalnego rozliczenia premii w płacach minimalnych oraz funkcję umożliwiającą zmianę zdarzeń powyżej ustalonego czasu.

Zmiana zdarzeń

Zmiana zdarzeń

Automatyczna zamiana czynności (np. innych prac, dyspozycji) z karty kierowcy powyżej konkretnego czasu. Pozwala ograniczyć m.in. nieuzasadnione nadużywanie przez kierowców selektora 'innych prac’ w celu zawyżenia należnego wynagrodzenia. Jeśli w firmie zdefiniowane zostaną maksymalne okresy załadunku czy rozładunku, to oprogramowanie pozostałą część innych prac może potraktować jako nieusprawiedliwiony postój.

Usprawniony system kontroli przebiegu pracy

Usprawniony system kontroli przebiegu pracy

Zaawansowana zamiana zdarzeń kierowców oparta o dane z systemów telematycznych. Oprogramowanie porównuje czynności kierowcy (inna praca, dyspozycja) z czynnościami z telematyki i przekazuje do rozliczenia wyłącznie czynności, które kierowca wprowadził w obu systemach. Pozwala wyeliminować nadużywanie selektora innych prac, bez konieczności określania maksymalnych długości trwania czynności rozładunku lub załadunku.

Automatyczne rozliczanie premii

Automatyczne rozliczanie premii

Umożliwia w sposób automatyczny i najbardziej korzystny dla przedsiębiorcy wykorzystać całą kwotę premii uznaniowej lub regulaminowej do obniżenia dopłat do zagranicznych płac minimalnych. Obniżenie następuje automatycznie wg wysokości dopłat i kolejności państw wskazanej w ustawieniach.

Szybka ewidencja czasu pracy

Szybka ewidencja czasu pracy

Szybka weryfikacja składników płacowych oraz wypracowania ryczałtów (np. za nadgodziny) w dowolnym momencie w trakcie okresu rozliczeniowego umożliwia sprawną kontrolę na każdym etapie pracy.

Zautomatyzowany nadzór działań użytkownika

Zautomatyzowany nadzór działań użytkownika

Automatyczna weryfikacja pracy użytkownika w module rozliczeń, polegająca na wskazywaniu możliwości popełnienia błędu. Szczególnie przydatna, gdy wyliczenia wykonywane są naraz, automatycznie dla dużej grupy kierowców.

Precyzyjne rozliczanie delegacji

Precyzyjne rozliczanie delegacji

Zaawansowane możliwości konfiguracji modułu delegacji umożliwiające m.in. uzależnienie należności z tytułu podróży służbowych od przejechanych kilometrów, czy weryfikację państw odbierania ryczałtów noclegowych przez kierowcę pod kątem opłacalności dla przedsiębiorcy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na pytania oraz pomogą w wyborze odpowiedniego produktu dla Twojej firmy.

  Automatyzacja pracy

  • Automatyczne oddawanie nadgodzin z wcześniejszych okresów rozliczeniowych
  • Automatyczne przeniesienie godzin nadliczbowych do oddania na kolejny okres rozliczeniowy powyżej ryczałtów
  • Pozwala w optymalny i automatyczny sposób przenieść nadgodziny do oddania czasem wolnym poza okres rozliczeniowy. Dodatkowo oprogramowanie może zweryfikować i przenieść na kolejny okres nadgodziny, które wykraczają poza kwotę ryczałtu za nadgodziny.
    

  Uwaga! Oddanie nadgodzin poza okres rozliczeniowy możliwe jest wyłącznie na wniosek pracownika.

  Automatyzacja pracy

  Easy TMS

  Easy TMS jest kompleksowym systemem do zarządzania procesami sedycyjno-transportowymi w przedsiębiorstwie transportowym. Planuj, realizuj, monitoruj, a także rozliczaj usługi transportowe dzięki 7 modułom, wchodzącym w skład Easy TMS.

  Easy TMS

  Skontaktuj się z nami.

  Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

   Biuro obsługi klienta

   (22) 113 40 60