Co nowego w zakresie przepisów o czasie jazdy i odpoczynku oraz aktualizacji tachografów? Sprawdź szczegóły

zmiany tachografy
Inelo Inelo
Aktualności

Nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców autobusów oraz zbliżająca się aktualizacja przejściowych tachografów to jedne z ważniejszych, ale nie jedyne tematy, które zostały poruszone w trakcie czerwcowego spotkania CORTE w Brukseli. Jedną z przygotowanych prelekcji przez obecnych w trakcie wydarzenia ekspertów Inelo było omówienie błędów w tachografach, szczególnie w nowych ich wersjach, których firmy transportowe, kierowcy oraz inspekcje powinni być świadomi. Co udało się ustalić i na jakie zmiany musi szykować się branża TSL? Przeczytaj podsumowanie spotkania.  


Wprowadzenie technologii OSNMA a aktualizacja przejściowych tachografów

Wprowadzenie technologii OSNMA, czyli autoryzacji pozycji GNSS dla tachografów G2V2 miało nastąpić już od 21.08.2023 roku, jednak tak się nie stało, przepisy zostały zmienione, a nowa data zastosowania tej technologii to 5 miesięcy po oświadczeniu o jej gotowości. Aktualnie, spodziewana data implementacji to nie wcześniej niż październik bieżącego roku. Rodzi to jednak dodatkowe komplikacje, gdyż w niektórych przypadkach prawidłowe działanie technologii OSNMA wymaga zastosowania zewnętrznej anteny z mniejszymi zakłóceniami, a niektóre modele tachografów przejściowych G2V2 nie posiadają takiej możliwości. Przeszkodą na pewno nie będzie strona programowa, która umożliwia aktualizację obecnych tachografów przejściowych o tę funkcję. Co istotne, nie stanowi to problemu dla przewoźników, gdyż przepisy nie wymagają aktualizacji przejściowych tachografów G2V2, które są montowane od sierpnia 2023 roku w nowych pojazdach i które stosowane są do wymiany. Ważne, aby po upływie 5 miesięcy od oświadczenia wszystkie montowane tachografy w nowych pojazdach były po tej dacie wyposażone w technologię OSNMA. 

Błędy spotykane w tachografach

Istotną kwestią jest, aby firmy transportowe, kierowcy oraz inspekcje były świadome tego, jakie błędy mogą pojawić się w systemie tachografów. Jest to obszar szczególnie bliski ekspertom Inelo, dlatego w trakcie spotkania Piotr Żółty, International Business Development Director oraz Mateusz Włoch, Ekspert ds. rozwoju i szkoleń,  przygotowali prezentację poświęconą spotykanym błędom w tachografach, szczególnie w nowych ich wersjach, gdzie stopień skomplikowania jest znacznie większy poprzez zastosowanie lokalizacji GNSS, czy wgranych obrysów poszczególnych krajów.Część problemów, szczególnie z najnowszymi tachografami została już rozwiązana poprzez możliwą aktualizację oprogramowania tachografów w warsztatach. Zapewniono również, że wkrótce pojawią się kolejne aktualizacje rozwiązujące znane już problemy. Prezentacja pozwoliła otworzyć dyskusję nad problemami związanymi np. ze zwiększeniem okresu kontroli drogowej do 56 dni wstecz, które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości. Część przypadków, które zaprezentowali eksperci Inelo opisaliśmy także w artykule o błędach związanych z tachografami.

Wymiana tachografów – wygrać z czasem

W trakcie spotkania poruszone zostały problemy także z wymianą tachografów w transporcie międzynarodowym. Poraz kolejny zwrócono uwagę, że firmy mogą nie zdążyć z wymianą tachografów w wymaganych terminach (termin dla starych tachografów analogowych  i cyfrowych G1 mija w grudniu 2024 roku, a dla tachografów smart G2V1 w sierpniu 2025 roku). Według dostępnej wiedzy, na ten moment jedynie mały procent pojazdów posiada najnowsze tachografy, a miejsca w warsztatach wymieniających, w niektórych krajach, są już zajęte do końca roku. Przypomniano, że jeśli firma nie zdąży z wymianą tachografu, to nie będzie mogła wykonywania transportu w innym państwie członkowskim. Należy pamiętać, że realizowanie przewozów z nieprawidłową wersją tachografu grozi nie tylko wysoką karą finansową, ale także skierowaniem do serwisu na wymianę tachografu (przerwanie transportu) oraz w konsekwencji możliwą utratą dobrej reputacji w związku z kwalifikacją tego naruszenia jako najpoważniejsze.

Nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców autobusów

Przedstawiciele Inelo oraz IRU przekazali również najważniejsze informacje dotyczące ostatniej zmiany w przepisach o czasie jazdy i odpoczynku, które dotyczą kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób. Piotr Żółty z Inelo omówił i wyjaśnił nowe przepisy oraz wynikające z nich zagrożenia dla firm i kierowców. Ważnym momentem było podkreślenie, że wprowadzenie tych przepisów wymaga więcej ręcznej pracy od kontrolujących, którzy muszą zwracać większą uwagę i dokładnie wprowadzać okresy wykonywania przez kierowców pojedynczych usług przewozów okazjonalnych. Dużą część poświęcono na omówienie problematyki formularzy jazdy, które są wymagane w przypadku korzystania z nowych odstępstw również w transporcie krajowym. To też ważny krok w rozpoczęciu dyskusji o jak najszybszym wprowadzeniu elektronicznej wersji tych dokumentów. Przypomniano także, że planowane są zmiany w tachografach tak, aby kierowcy mogli oznaczać typ przewozu osób okazjonalny/regularny, ułatwiając i przyśpieszając tym samym kontrole. Więcej informacji o nowych przepisach znajduje się w artykule o zmianach dotyczących okazjonalnych przewozów osób.

Na sam koniec przedstawiony został także aktualny stan prac nad rozporządzeniem dotyczącym rejestrowania czasu pracy w sytuacji, kiedy kierowca przebywa poza pojazdem. Przepisy te mają ułatwić pracę kierowcom, którzy wykonują inne prace poza prowadzeniem pojazdu przez część miesiąca i w przypadku kiedy jest bardzo utrudnione wprowadzanie szczegółowych wpisów manualnych w tachografie. Ostatnia wersja tych przepisów została odrzucona na ostatnim głosowaniu, a w niedalekiej przyszłości będą trwały dalsze prace nad rozwiązaniem problemu.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta