Wiedza, doświadczenie i znajomość branży, z których korzysta ponad 10 000 Klientów
Wiedza, doświadczenie i znajomość branży, z których korzysta ponad 10 000 Klientów
30 000 aktywnych systemów telematycznych wyprodukowanych w Polsce
30 000 aktywnych systemów telematycznych wyprodukowanych w Polsce
Gwarancja bezpieczeństwa danych – system monitorowany 24/7
Gwarancja bezpieczeństwa danych – system monitorowany 24/7
Możliwość pełnej integracji z systemami TMS dostępnymi na rynku
Możliwość pełnej integracji z systemami TMS dostępnymi na rynku

Telematyka

Telematyka transportu na najwyższym poziomie. Innowacyjne rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów

Jako wiodąca na rynku europejskim firma informatyczna w branży transportowej, oferujemy naszym Klientom innowacyjny system lokalizacji GPS i monitoringu pojazdów. Kompletne rozwiązanie GBox Assist pozwala zarządzać flotą w sposób efektywny, obniżając jednocześnie ponoszone przez Klienta koszty związane z prowadzeniem działalności transportowej. Jedno urządzenie GBox Assist oferuje Klientom szereg funkcji z zakresu telematyki transportu. Zaawansowany system pozwala, m.in. na dwukierunkową komunikację z kierowcą, przesyłanie dokumentów z pojazdu, informacje o aktualnych czynnościach kierowcy, rozporządzanie zleceniami, analizę czasu pracy kierowcy, nawigowanie pojazdu i kontrolę stanu paliwa. Poznaj nowy wymiar telematyki w transporcie.

Elementy systemu

Lokalizator GPS
Lokalizator GPS

Dzięki innowacyjnemu systemowi monitoringu szybciej zlokalizujesz flotę i łatwiej będziesz nią zarządzać.

Urządzenie GBOX Assist 3.0
Urządzenie GBOX Assist 3.0

GBox Assist 3.0 to nowa generacja zaawansowanego urządzenia służącego do lokalizacji i monitoringu.

Panel GBOX Online
Panel GBOX Online

Dostępny z pozycji przeglądarki internetowej czytelny panel, umożliwia lokalizację pojazdów, zarządzanie flotą oraz weryfikację pracy samochodów i kierowców.

Oszczędność czasu:

 • Stały podgląd floty pojazdów w panelu GBox Online umożliwiający optymalizację wykorzystania floty pojazdów
 • Usprawnienie zarządzania oraz rozliczania czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Umożliwienie delegowania zleceń spedycyjnych dla pojazdu oraz bieżąca informacja o stopniu ich realizacji
 • Usprawnienie przepływu dokumentów firmowych umożliwiających szybsze rozliczenia
 • Usprawnienie komunikacji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie

 

Oszczędność czasu:

Oszczędność pieniędzy:

 • Redukcja kosztów związana z kontrolą zużycia paliwa, nadzorem nad paliwem i ekonomiką jazdy
 • Optymalizacja przebiegu tras oraz czasu dojazdów dzięki wykorzystaniu nawigacji oraz możliwości wyznaczenia korytarzy
 • Weryfikacja i eliminacja nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców (ryczałty, zbędna praca inna, MiLoG)
 • Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności sprowadzenia kierowcy do przedsiębiorstwa
 • Ograniczenie czasu pracy i kosztów na połączenia telefoniczne oraz sms
Oszczędność pieniędzy:

Funkcjonalności GBox

Zdalne sczytywanie danych z karty kierowcy i tachografu

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 165/2016, firmy posiadające w swoim taborze pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe, zobowiązane są do odczytywania kart kierowców nie rzadziej niż raz na 28 dni, a z tachografów maksymalnie co 90 dni. Brak spełnienia ustawowego obowiązku sprawia, że przedsiębiorca narażony jest na kary finansowe:

Brak odczytu kart kierowców – 500 zł za każdego kierowcę,
Brak odczytu z tachografu cyfrowego – 500 zł za każdy pojazd.

TACHO Zdalnie – zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografu

W odpowiedzi na potrzeby Klientów – firm transportowych i spedycyjnych, oferujemy innowacyjną usługę pozwalającą na zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy w czasie rzeczywistym. Sczytywanie danych z tachografu i karty kierowcy odbywa się zdalnie bez konieczności powrotu do siedziby firmy.

Jak działa zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografu?

Zdalne odczyty z tachografu i karty kierowcy nie wymagają od kierowcy postoju,
ani korzystania z dodatkowych urządzeń. Planowanie i przygotowanie procesu pobierania danych odbywa się zdalnie za pomocą czytnika kart kierowcy podłączonego do komputera (w którym umieszcza się kartę przedsiębiorstwa), znajdującego się w biurze firmy. Istnieje możliwość zaplanowania harmonogramu zdalnych odczytów z tachografu i karty kierowców, co zapewnia automatyzację procesu. Klient sam decyduje, kiedy powinno odbyć się pobieranie danych. Otrzymuje dostęp do monitoringu zaplanowanych odczytów, które może dowolnie zmieniać.

Dlaczego warto skorzystać z usługi TACHO Zdalnie?

Innowacyjna usługa zdalnego sczytywania danych to rozwiązanie dla firm ceniących nowoczesne i funkcjonalne produkty. Dzięki zdalnym odczytom przedsiębiorstwo transportowe może redukować czas związany
z odczytami. Ponadto może sprawniej analizować zebrane dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa transportowego. Wprowadzenie usługi
TACHO Zdalnie przekłada się także na oszczędność pieniędzy, w wyniku:

– braku konieczności ściągania kierowcy do bazy w celu pobrania danych,
– eliminowania pustych przebiegów,
– unikania kar finansowych, wynikających z niedopełnienia ustawowego obowiązku związanego z pobieraniem danych.

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Kierowcom zatrudnionym w firmach transportowych przysługuje prawo do ryczałtów za noclegi odbywane w kabinie samochodu. W odpowiedzi na potrzeby branży transportowej opracowaliśmy rozwiązanie, które poprzez integrację systemów marki GBOX (system GBOX Light i GBOX Assist) z systemem 4Trans, pozwala na zautomatyzowanie procesu rozliczania delegacji. Klient może rozliczać delegacje na podstawie faktycznych danych z monitoringu GPS, ciesząc się gwarancją poprawności wyliczeń.

Automatyczne rozliczanie delegacji z wykorzystaniem systemu lokalizacji pojazdu

Systemy marki GBOX (GBOX Light i GBOX Assist) w kompleksowy sposób wspierają specyficzne rozliczanie delegacji w firmach transportowych. Główną zaletą integracji systemów marki GBOX i 4Trans jako nowoczesnego i zaawansowanego systemu rozliczeń delegacji, jest znaczne usprawnienie i widoczne przyspieszenie związanych z tym procesów.

Dane będące podstawą rozliczenia delegacji zbierane są za pomocą lokalizatora GPS, znajdującego się w samochodzie kierowcy i wyświetlane w Panelu GBOX Online. Dane dostarczone przez monitoring pojazdów pozwalają na rozliczanie delegacji na podstawie faktycznych danych, które zostały zarejestrowane przez system.

Dodatkowo, dzięki usłudze TACHO Zdalnie, Klient ma możliwość zdalnego pobrania danych z tachografu i karty kierowcy bez konieczności ściągania pojazdu do bazy. Tylko tyle potrzeba do pełnego rozliczenia delegacji kierowcy.

Dlaczego warto skorzystać z integracji systemów?

Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi informatycznych zmniejsza udział czynnika ludzkiego w rozliczeniach i przygotowywaniu dokumentacji, co przekłada się na eliminowanie błędów ludzkich, które mają miejsce w branży transportowej.
System rozliczenia delegacji tworzony z myślą o branży spedycyjnej, przyczynia się do skuteczniejszej weryfikacji samych noclegów, co niezbędne jest do poprawnego wyliczenia należnego ryczałtu, tak istotnego, w aspekcie płacy minimalnej w krajach europejskich. Moduł rozliczeń umożliwia też weryfikację i wniesienie poprawek do noclegów, które zostały błędnie określone przez kierowcę ubiegającego się o zwrot kosztów i należności z tytułu diet.

Rozliczanie diet, zwrot kosztów i należności z tytułu diet

W ogólnym rozrachunku rozliczanie delegacji za pośrednictwem dedykowanego systemu oszczędza czas i pieniądze firm transportowych, które w pełni automatyzują i optymalizują procesy rozliczeniowe. Intuicyjna obsługa modułu, wysoka funkcjonalność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa sprawiają, że rozliczane delegacji stało się prostsze niż kiedykolwiek dotąd.

Weryfikacja ryczałtów za nocleg

Telematyka, stosowana powszechnie w branży spedycyjnej, pozwala na sprawną i prawidłową weryfikację ryczałtów za nocleg. Warunki rozliczania czasu pracy kierowców i naliczania wynagrodzeń, w tym kwestia ryczałtów za nocleg, uregulowane są odpowiednimi aktami prawnymi.

Podstawą do weryfikacji ryczałtów za nocleg w firmach spedycyjnych są zapisy Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o Czasie Pracy Kierowcy, w Rozporządzeniu 167 z dn. 29.01.2013 r. oraz wyroki Sądu Najwyższego. Wiele firm weryfikację ryczałtów za nocleg kierowcy zleca wykwalifikowanym prawnikom, którzy ręcznie lub za pomocą programów komputerowych prowadzą rozliczenia pracowników w oparciu o dostarczone przez nich dokumenty.

Dlaczego warto skorzystać z systemów marki GBOX

Zlecenie weryfikacji ryczałtów za nocleg firmie zewnętrznej to rozwiązanie nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim obarczone ryzykiem błędu. Wśród typowych nadużyć związanych z weryfikacją ryczałtów są należności wypłacone
w nieodpowiedniej wysokości lub brak wypłat należności w ogóle. Firmy transportowe muszą w takim przypadku liczyć się z czasochłonnymi i kosztownymi roszczeniami kierowców, którzy nie otrzymali należności oraz z kontrolami służb, co może dodatkowo skutkować nałożeniem mandatu lub kary administracyjnej. By tego uniknąć, optymalizując jednocześnie procesy weryfikacji ryczałtów za nocleg, polecamy firmom spedycyjnym skorzystanie z integracji systemów marki GBOX oraz systemu 4Trans.

Rozliczanie podroży służbowych

Integracja systemu 4Trans, który pozwala na analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców, w tym rozliczanie delegacji i ryczałtów z systemem monitoringu GBOX Light lub systemem telematycznym GBOX Assist, to nowość w naszej ofercie. Innowacyjne oprogramowanie spedycyjne daje szansę na pełną automatyzację procesów rozliczeń, poprzez zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych o pojeździe i kierowcy.

Opracowany przez nas system może również służyć do weryfikacji ryczałtu za nocleg. Wdrożenie automatycznego systemu wspierającego rozliczanie ryczałtu, skraca czas poświęcony na weryfikację danych oraz zmniejsza koszty związane z ewentualnymi błędami.

Lokalizator GPS do samochodu i monitoring pojazdów

Powszechny transport towarów wymaga zastosowania coraz to bardziej zaawansowanych systemów w dziedzinie telematyki i monitoringu GPS. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na skuteczne i wygodne w użyciu rozwiązania, przygotowaliśmy system lokalizacji GPS samochodów.

Rozwiązanie proponujemy wszystkim firmom logistycznym, poruszającym się zarówno po drogach w Polsce, jak i na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Korzystanie z innowacyjnego systemu monitoringów pozwala szybciej i efektywniej lokalizować flotę i zarządzać nią. Opracowane przez nas rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza w tych firmach, które obsługują coraz więcej zleceń, powiększając przy tym swoją flotę o kolejne pojazdy.

Śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym

Zadaniem systemów marki GBOX jest monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem satelitarnego systemu pozycjonowania oraz bezprzewodowej transmisji danych. Za pomocą lokalizatora GPS możliwa jest automatyczna identyfikacja zarówno kierowcy, jak i naczepy, monitorowanie parametrów w naczepie czy wykrywanie zdarzeń, takich jak, otwarcie drzwi naczepy (z wykorzystaniem urządzeń dodatkowych).

Oferowany przez nas lokalizator GPS wyposażyliśmy w zestaw złącz, dzięki którym możliwe jest podłączenie licznych urządzeń peryferyjnych. Pozwalają one na rozszerzenie funkcjonalności urządzenia w wielu zakresach, które dotyczą kontroli jakości pracy kierowców floty w firmach spedycyjnych.

Dostęp do archiwalnych danych

Poza możliwością śledzenia swoich pojazdów w czasie rzeczywistym system pozwala na dostęp do archiwalnych danych. To z kolei usprawnia rozliczanie czasu pracy kierowcy oraz umożliwia wyznaczanie optymalnych tras przejazdów w przyszłości. Zgromadzone dane mogą stanowić także podstawę do rozliczania ewentualnych nadgodzin czy weryfikacji poprawności wypełnianych przez kierowcę dokumentów.

Wdrożenie systemu monitoringu w firmie transportowej zwiększa jednocześnie bezpieczeństwo kierowców i przewożonych ładunków. Możliwość precyzyjnej lokalizacji dzięki nadajnikowi GPS w samochodzie, może być pomocna w sytuacji napadu lub kradzieży.

System GBOX – skuteczny monitoring GPS

System marki GBOX wyróżnia się szybką i wygodną instalacją oraz w pełni intuicyjną obsługą, umożliwiającą dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy związanych z monitorowaniem pojazdów.

Kontrola paliwa i ekonomika pojazdu

Stale rosnące ceny paliwa mają kluczowy wpływ na koszty floty w firmach transportowych. Brak kontroli nad przebiegami czy powszechne upusty paliwa mogą w znacznym stopniu osłabić kondycję finansową całego przedsiębiorstwa.
By temu zapobiec, oferujemy rozwiązanie służące do kontroli zużycia paliwa. Kompleksowy system może opierać się na informacjach z szyny CAN lub sondy paliwa.

Pomiary paliwa przesyłane są bezpośrednio do firmy transportowej w formie czytelnych tabel i wykresów, zapewniając szybką i łatwą analizę danych o zużyciu paliwa.

Pobieraj informacje o tankowaniu

Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę zużycia paliwa, w tym: podgląd stanu paliwa w trasie i podczas postojów, monitoring tankowań i upustów, zbieranie informacji o średnim poziomie spalania paliwa.
Atutem systemu jest możliwość analizowania ekonomiki użytkowanych pojazdów w rozbiciu na dowolne przedziały czasu lub konkretne trasy przejazdu. Pozwala to firmom na wygodne analizowanie zgromadzonych danych i porównywanie ich z fakturami przedstawiającymi koszty poniesione przy zakupie paliwa. System przesyła też powiadomienia o ewentualnych nadużyciach.

Zmienisz kwoty wydawane na paliwo

Jak pokazują statystyki, wśród firm transportowych, które zdecydowały się na wdrożenie oprogramowania spedycyjnego, koszty paliwa spadły już po jednym miesiącu korzystania z urządzenia.
Średnio, wydatki związane ze zużyciem paliwa przez kierowców zmalały o 15-20%, co stanowi dla firm ogromną oszczędność w czasach, gdy koszty paliwa nieustannie rosną.

Nawigacja dla ciężarówek

Nawigacje samochodowe przeznaczone dla samochodów ciężarowych są skutecznym rozwiązaniem jednego z najistotniejszych problemów transportu kołowego, czyli optymalizacji tras transportowych. Niestety, sporą wadą dedykowanych nawigacji ciężarowych jest ich wysoka cena, co skutkuje zwiększeniem kosztów utrzymania floty transportowej – szczególnie w dużych firmach. Trudno się dziwić, że niektórzy przedsiębiorcy szukają oszczędności, wykupując najtańsze (a więc i najmniej funkcjonalne) nawigacje do ciężarówek, narażając się tym samym na wymierne straty finansowe wynikające z wydłużonych czasów dostawy.

Wyznaczanie trasy przejazdu

Z tego właśnie powodu wyposażyliśmy opracowany przez nas system telematyczny GBOX Assist w nawigację GPS dla ciężarówek. Dzięki pełnej integracji z modułem do obsługi zleceń i wiadomości współpracuje ona z całym systemem, znacznie usprawniając komunikację pomiędzy centralą firmy a poszczególnymi kierowcami.

Nasza nawigacja dla ciężarówek umożliwia nie tylko wyznaczanie trasy przejazdu przez samego kierowcę, ale pozwala także na przesłanie do niej punktu docelowego bezpośrednio z firmy. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja tras przejazdu wszystkich ciężarówek – zarówno tych znajdujących się aktualnie w trasie, jak i tych, które dopiero są przygotowywane do wyjazdu.

Zaawansowane algorytmy wyszukiwania tras uwzględniają wszystkie parametry pojazdu mogące mieć wpływ na możliwość przejechania po danej drodze. Kierowca ma całkowitą pewność, że zostanie poprowadzony najlepszą
i najbezpieczniejszą trasą od początku aż do punktu docelowego. Aby było to możliwe, należy wprowadzić wszystkie konieczne dane, czyli:

• dokładne wymiary pojazdu (długość, szerokość, wysokość),
• wymiary przyczepy (jeśli jest),
• liczbę osi,
• aktualny tonaż,
• obecność w ładunku materiałów niebezpiecznych (jeśli są przewożone).

Maksymalnie precyzyjne określenie parametrów pojazdu pozwala nawigacji wytyczyć trasę w taki sposób, by wykluczyć wszystkie drogi i miejsca nieprzejezdne dla danej ciężarówki. Co bardzo ważne, kierowca wyznaczając trasę z punktu A do punktu B może ręcznie wprowadzić konkretne współrzędne geograficzne punktów pośrednich, w których planuje się zatrzymać. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewiezienie towarów, nawet na długich trasach, odbywa się nie tylko sprawnie, ale również bezpiecznie.

Skanowanie i przesyłanie dokumentów

Celem firm transportowych jest jak najlepsza obsługa napływających zleceń. Spedycja to jednak nie tylko sprawne odebranie i dostarczenie towaru pod wskazany adres, ale też duża ilość danych, głównie w postaci dokumentów papierowych, które muszą być szybko przesyłane.

Opracowany przez nas system umożliwia kierowcom łatwe i szybkie skanowanie wszelkiego rodzaju dokumentów transportowych w kabinie ich samochodów (z wykorzystaniem skanera) oraz wysyłkę do Panelu GBOX Online.

Skanowanie dokumentów

Dzięki dedykowanemu urządzeniu do wysyłania dokumentów od kierowcy, możliwe stało się sprawne zarządzanie dokumentacją taką jak potwierdzenia dostarczenia przesyłki, listy przewozowe, faktury, karty czasu pracy, rachunki, logi czy raporty kilometrów. Możliwość zeskanowania i przesłania dokumentów do użytkownika Panelu GBOX Online wpływa znacząco na skrócenie cyklu biznesowego, a co za tym idzie – do przyśpieszenia procesów płatności w firmie transportowej. Skanowanie i wysyłka dokumentów, zamiast kilku dni, trwa bowiem jedynie kilka minut.

Korzyści dla firmy

Niewielkie rozmiary i waga, wysoka rozdzielczość dokumentów oraz trwałe wykonanie to dla firm transportowych gwarancja taniej i niezakłóconej wymiany typowych dokumentów transportowych w dowolnym miejscu i czasie.

Status kierowcy

Nowoczesne zarządzanie firmą transportową obejmuje wydajne i sprawne kontrolowanie czasu pracy kierowców. W odpowiedzi na potrzeby z tym związane, przygotowaliśmy innowacyjny system dla firm transportowych, który pozwala optymalizować czynności w zakresie codziennej organizacji pracy, dbać o bezpieczeństwo pracy kierowców oraz systematycznie przyczyniać się do rozwoju całego przedsiębiorstwa.

Opracowany przez nas system dla firm transportowych dostarcza bieżących, a więc i w pełni aktualnych, informacji o czynnościach podejmowanych w danym czasie przez kierowcę pojazdu. Sporym udogodnieniem dla firm jest możliwość rozbudowania systemu o automatyczne ścieżki pytań i odpowiedzi do tworzenia raportów w systemach TMS niezależnych producentów.

Sprawdzaj aktualne czynności kierowcy

Poza aktualnym statusem kierowcy, innowacyjny i wyposażony w monitoring GPS system GBOX Assist dla firm transportowych pozwala na automatyczne informowanie o zdefiniowanych sytuacjach niepożądanych. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne reagowanie na zaistniałe zdarzenia oraz wygodna, łatwa
i nieabsorbująca kierowcy wymiana informacji o wykonywanych przez niego czynnościach.

Wygodne tworzenie raportów

Bieżące monitorowanie statusu kierowcy i możliwość tworzenia rzetelnych
i wartościowych raportów dzięki urządzeniu GBOX Assist, to oszczędność czasu
i wygoda dla firm transportowych.

Obsługa zleceń spedycyjnych

Sprawna obsługa zleceń spedycyjnych pozwala firmom transportowym optymalizować zachodzące w nich procesy, automatyzować działania oraz oszczędzać czas i pieniądze. W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania firm transportowych opracowaliśmy innowacyjny system wspierający obsługę zleceń spedycyjnych w kraju i zagranicą.

Wdrożenie dedykowanego systemu obsługi opiera się na delegowaniu zleceń spedycyjnych bezpośrednio do kierowcy będącego w trasie. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość automatycznej weryfikacji postępów realizacji zlecenia i przydzielenia korytarza.

Automatyczna weryfikacja postępów realizacji

Korzyścią dla firm spedycyjnych, związaną z zastosowaniem systemu obsługi zleceń spedycyjnych jest usprawnienie procesu realizacji i szybkie raportowanie przebiegu podejmowanych zleceń oraz zmniejszenie ryzyka związanego
z pomyłkami podczas przesyłania informacji o realizowanych zleceniach.

Firmy, które zdecydują się na zastosowanie systemu obsługi spedycji krajowej
i zagranicznej, mogą liczyć na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy, dzięki możliwości podglądu aktualnego statusu zlecenia on-line.

System, z którym funkcjonowanie firmy będzie łatwiejsze

Innowacyjny system GBox Assist to rozwiązanie usprawniające działanie każdej firmy transportowej. Intuicyjne w użyciu, wysoce funkcjonalne i w pełni wydajne urządzenia zapewniają wygodną i sprawną obsługę zleceń spedycyjnych w oparciu o zautomatyzowane działania.

Czas pracy kierowcy

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców jest szczególnie ważne dla każdej firmy transportowej nie tylko dlatego, że wymagają tego przepisy prawa. Istotny jest również fakt, że jest to potencjalne źródło sporych nadużyć ze strony kierowców. Jak zatem rzetelnie rozliczyć czas pracy kierowcy?

Jednym ze sposobów na to, by skutecznie zredukować wspomniane nadużycia, jest stały monitoring faktycznej aktywności poszczególnych kierowców i rozliczanie ich na podstawie realnie przepracowanego czasu. Oferowany przez nas system GBOX Assist jest przeznaczony przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którym zależy na wyeliminowaniu naruszeń obowiązujących przepisów oraz na optymalizacji czasu pracy kierowców.

System na bieżąco monitoruje wszystkie istotne parametry czasu jazdy i informuje o nich prowadzącego pojazd, co pozwala kierowcy wykonywać pracę z maksymalną efektywnością.

Warto pamiętać również o tym, że stosowanie się do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych normujących czas pracy kierowcy ciężarówki wpływa korzystnie nie tylko na finanse firmy, ale przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa na drogach. Zmęczenie, będące wynikiem niestosowania się do przepisów prawa, jest niestety nadal bardzo częstą przyczyną wielu wypadków drogowych
z uczestnictwem kierowców ciężarówek.

Przypomnijmy zatem dla porządku, że zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, czas jazdy kierowcy prowadzącego ciężarówkę, autobus lub inny pojazd nie może przekraczać 9 godzin pomiędzy odpoczynkami od prowadzenia. Po 4,5 godzinach ciągłej jazdy bezwzględnie wymagana jest przerwa w prowadzeniu pojazdu, wynosząca 45 minut (można ją podzielić na dwie części – 15 i 30 minut).

Liczba godzin pracy kierowcy w ciągu tygodnia to maksymalnie 56 godzin, ale jeżeli kierowca pracuje przez dwa następujące po sobie tygodnie, to w ich ciągu maksymalny limit godzin pracy wynosi jedynie 90 godzin. To jedynie ogólne regulacje – przepisy szczegółowe precyzują ponadto długość czasu odpoczynku (dobowego i tygodniowego), rekompensaty i wiele innych istotnych kwestii.

Dzięki zaawansowanym systemom telematycznym skuteczna ewidencja realnego czasu pracy kierowcy odbywa się automatycznie, a kierowcy otrzymują wynagrodzenie wyliczone na podstawie faktycznie przepracowanych godzin.

Wyznaczanie obszarów kierowcy

Komunikacja z kierowcami przebywającymi w terenie jeszcze do niedawna sprowadzała się do kosztownych rozmów i wiadomości tekstowych. Dzięki pojawieniu się innowacyjnych systemów dla firm transportowych, takich jak GBOX Assist, wysyłanie do kierowców informacji związanych z obszarem realizowanego zlecenia stało się łatwiejsze, szybsze i tańsze.

Dla kondycji finansowej firm transportowych szczególne znaczenie ma optymalizowanie tras przejazdu kierowców. W odpowiedzi na ich potrzeby i oczekiwania stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie mające na celu w pełni zautomatyzowane przekazywanie kierowcy zwyczajowych informacji, wiadomości o wymaganych przez niego dokumentach czy czynnościach, które powinien wykonać na zdefiniowanym terenie.

Czynności do wykonania na wyznaczonym terenie

System GBOX Assist pozwala w automatyczny sposób wysyłać do kierowców informacji związanych z opuszczeniem wyznaczonego i zakazanego obszaru lub przebywaniem na danym obszarze powyżej założonego czasu.

Dodatkowym udogodnieniem dla firm spedycyjnych jest możliwość wysyłania ostrzeżeń dla kierowców, w tym o wypadkach, kradzieżach czy fotoradarach oraz alertów o wjechaniu lub wyjechaniu z przypisanego kierowcy korytarza.

Automatyzacja wszystkich procesów

Zastosowanie systemu telematyki GBOX Assist pozwala na optymalizację tras przejazdu w firmach transportowych. To z kolei podnosi jakość realizowanych usług i pomaga w zwiększeniu liczby realizowanych zleceń, co przekłada się na wzrost przychodów firmy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności.

Komunikacja z kierowcą dzięki GBox Assist

W branży transportowej komunikacja z kierowcą opiera się na korzystaniu z usług telefonii komórkowej. Rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe mogą jednak generować wysokie dla firm koszty – zwłaszcza, gdy działania floty obejmują obszar poza Polską, gdzie na wysokość kosztów komunikacji mają wpływ stawki roamingowe.

Innowacyjny system dla firm transportowych – GBOX Assist, pomija w zupełności kosztowną telefonię komórkową. Stała komunikacja z kierowcą odbywa się za pośrednictwem komputera pokładowego montowanego w pojeździe. Dzięki urządzeniu GBOX Assist możliwa jest dwukierunkowa wymiana informacji z kierowcą z potwierdzeniem doręczenia i odczytania informacji.

Oszczędność dodatkowych kosztów transmisji

Niezależny kanał komunikacji pozwala szybko i sprawnie komunikować się dyspozytorom lub innym osobom odpowiedzialnym za nadzorowanie floty z kierowcą bez ponoszenia dodatkowych kosztów transmisji danych.
Wśród dostępnych funkcji urządzenia GBOX Assist, firmy transportowe znajdą możliwość wyznaczenia nowej, optymalnej trasy po zmianie uprzedniej lub wyznaczenie nowej trasy omijającej korki. Po zaakceptowaniu wysłanej do kierowcy wiadomości, nie musi on samodzielnie szukać miejsca docelowego – wyręcza go w tym urządzenie zintegrowane z lokalizatorem GPS.

Wygodne i łatwe w obsłudze urządzenie GBOX Assist

Korzyści płynące z wdrożenia oszczędnego systemu komunikacji dla firm transportowych są szerokie. Atutem terminala komunikacji z kierowcą GBOX Assist jest jego wygodna, intuicyjna i mniej absorbująca dla kierowcy obsługa, co zapewnia większe bezpieczeństwo na drodze.

Poprzedni Następny

Zaawansowany system telematyki i monitoringu GPS

Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest Jest
GBox Economy*
Śledzenie pozycji pojazdu Jest
Odczytywanie parametrów pracy pojazdów m.in. postój, długie zatrzmanie, zatrzymanie, jazda, prędkość pojazdu, stan paliwa, pozycja itp. Jest
Weryfikacja trasy pojazdu za pośrednictwem mapy Here z atrybutami ciężarowymia
Weryfikacja czasu pracy kierowców
Nadzorowanie oraz analiza ekonomiki pojazdów Jest
Raportowanie dla wskazanego pojazdu lub grup pojazdów
Animowane odtwarzanie przebiegu trasy wybranego pojazdu
Zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy z wykorzystaniem usługi TACHO Zdalnie Jest
Przesyłanie danych do systemów e-TOLL i SENT Jest
Dwukierunkowa komunikacja z kierowcą
Wysyłanie wiadomości przez kierowców do spedytora
Kolorystyczne oznaczenia czasu pracy dla kierowcy, informujące m.in. o konieczności odbioru odpoczynku oraz ewentualnym naruszeniu
Zdalne pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu z wykorzystaniem urządzenia GBox Assist 3.0
Odbieranie i obsługa zleceń transportowych przesyłanych przez spedytora z pozycji Panelu GBox Online
Przesyłanie do spedytora bieżącej i dokładnej informacji o aktualnie wykonywanej przez kierowcę czynności
Skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do Panelu GBox Online
Archiwizowanie zeskanowanych przez kierowcę dokumentów w urządzeniu GBox Assist 3.0
Korzystanie z wbudowanej nawigacji z atrybutami dla samochodów ciężarowych
Ostrzeganie i informowanie kierowcy o niebezpiecznych parkingach, strefach płatnych, dostępnych w pobliżu stacjach flotowych
Pełna i automatyczna kontrola nad realizacją zaplanowanej trasy
Dokładne planowanie trasy w korytarzu
Dostęp do API GBOX do integracji z systemami TMS, giełdami ładunków i platformami. Jest
GBox Light
Śledzenie pozycji pojazdu Jest
Odczytywanie parametrów pracy pojazdów m.in. postój, długie zatrzmanie, zatrzymanie, jazda, prędkość pojazdu, stan paliwa, pozycja itp. Jest
Weryfikacja trasy pojazdu za pośrednictwem mapy Here z atrybutami ciężarowymia Jest
Weryfikacja czasu pracy kierowców Jest
Nadzorowanie oraz analiza ekonomiki pojazdów Jest
Raportowanie dla wskazanego pojazdu lub grup pojazdów Jest
Animowane odtwarzanie przebiegu trasy wybranego pojazdu Jest
Zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy z wykorzystaniem usługi TACHO Zdalnie Jest
Przesyłanie danych do systemów e-TOLL i SENT Jest
Dwukierunkowa komunikacja z kierowcą
Wysyłanie wiadomości przez kierowców do spedytora
Kolorystyczne oznaczenia czasu pracy dla kierowcy, informujące m.in. o konieczności odbioru odpoczynku oraz ewentualnym naruszeniu
Zdalne pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu z wykorzystaniem urządzenia GBox Assist 3.0
Odbieranie i obsługa zleceń transportowych przesyłanych przez spedytora z pozycji Panelu GBox Online
Przesyłanie do spedytora bieżącej i dokładnej informacji o aktualnie wykonywanej przez kierowcę czynności
Skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do Panelu GBox Online
Archiwizowanie zeskanowanych przez kierowcę dokumentów w urządzeniu GBox Assist 3.0
Korzystanie z wbudowanej nawigacji z atrybutami dla samochodów ciężarowych
Ostrzeganie i informowanie kierowcy o niebezpiecznych parkingach, strefach płatnych, dostępnych w pobliżu stacjach flotowych
Pełna i automatyczna kontrola nad realizacją zaplanowanej trasy
Dokładne planowanie trasy w korytarzu
Dostęp do API GBOX do integracji z systemami TMS, giełdami ładunków i platformami. Jest
GBox Assist 3.0
Śledzenie pozycji pojazdu Jest
Odczytywanie parametrów pracy pojazdów m.in. postój, długie zatrzmanie, zatrzymanie, jazda, prędkość pojazdu, stan paliwa, pozycja itp. Jest
Weryfikacja trasy pojazdu za pośrednictwem mapy Here z atrybutami ciężarowymia Jest
Weryfikacja czasu pracy kierowców Jest
Nadzorowanie oraz analiza ekonomiki pojazdów Jest
Raportowanie dla wskazanego pojazdu lub grup pojazdów Jest
Animowane odtwarzanie przebiegu trasy wybranego pojazdu Jest
Zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy z wykorzystaniem usługi TACHO Zdalnie Jest
Przesyłanie danych do systemów e-TOLL i SENT Jest
Dwukierunkowa komunikacja z kierowcą Jest
Wysyłanie wiadomości przez kierowców do spedytora Jest
Kolorystyczne oznaczenia czasu pracy dla kierowcy, informujące m.in. o konieczności odbioru odpoczynku oraz ewentualnym naruszeniu Jest
Zdalne pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu z wykorzystaniem urządzenia GBox Assist 3.0 Jest
Odbieranie i obsługa zleceń transportowych przesyłanych przez spedytora z pozycji Panelu GBox Online Jest
Przesyłanie do spedytora bieżącej i dokładnej informacji o aktualnie wykonywanej przez kierowcę czynności Jest
Skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do Panelu GBox Online Jest
Archiwizowanie zeskanowanych przez kierowcę dokumentów w urządzeniu GBox Assist 3.0 Jest
Korzystanie z wbudowanej nawigacji z atrybutami dla samochodów ciężarowych Jest
Ostrzeganie i informowanie kierowcy o niebezpiecznych parkingach, strefach płatnych, dostępnych w pobliżu stacjach flotowych Jest
Pełna i automatyczna kontrola nad realizacją zaplanowanej trasy Jest
Dokładne planowanie trasy w korytarzu Jest
Dostęp do API GBOX do integracji z systemami TMS, giełdami ładunków i platformami. Jest

Dane historyczne w GBox Economy ograniczone są do 180 dni **Przez pierwsze 90 dni od zakupu GBox Economy Klient ma możliwość przetestowania pełnej funkcjonalności GBox Light

GBox Assist 3.0

GBox Assist 3.0 umozliwia szybki przepływ informacji pomiędzy kabiną kierowcy a biurem, dzięki możliwości przesyłania wiadomości na linii kierowca – spedytor. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę spedytora nad pojazdem i trasą przejazdu. Doskonała integracja z systemami TMS.

GBox Light

Zadaniem systemów marki GBox jest monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem satelitarnego systemu pozycjonowania oraz bezprzewodowej transmisji danych. Innowacyjna usługa pozwala na zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy.

ETA GBox

ETA Smart to narzędzie, dzięki któremu można skutecznie oszacować planowany czas przybycia do miejsca docelowego, uwzględniając nie tylko bieżące warunki na trasie, natężenie ruchu, ale także czas pracy kierowcy.

Eco-Driving

Eco-Driving to w skrócie styl jazdy, który wpływa na ograniczenie spalania, negatywnego wpływu na środowisko, a także obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów. Eco-Driving to ekonomiczna jazda przy równoczesnym dostępie do szczegółowych danych. Sprawdź, w jaki sposób możesz wykorzystać funkcję Eco-Driving w swojej firmie.

GBox Economy

Specjalnie przygotowana usługa obejmująca możliwość zdalnego odczytu karty kierowcy i danych z tachografu oraz dostęp do Panelu GBox Online (z pozycji przeglądarki internetowej).

Umożliwia zarządzanie informacjami na temat delegacji i odcinków zagranicznych, które zostały zarejestrowane przez zamontowany w pojeździe lokalizator GBox.

GBox App

Korzystaj z szybkiej i wygodnej komunikacji z kierowcą, poprzez aplikację w telefonie. GBox App umozliwia sprawne zarządzanie zleceniami, monitorig i alertowanie realizacji zadań. Aplikacja znacząco usprawnia też obieg dokumentów, dzięki możliwości dodawania zdjęć przez kierowców.

Urządzenia dodatkowe

Poznaj szeroką ofertę narzędzi ułatwiających korzystanie z produktów Inelo.
Łatwo identyfikuj kierowców, analizuj szczegółowo ekonomikę użytkowania pojazdówi skutecznie kontroluj zużycie paliwa.

Urządzenia dodatkowe

Znajdź produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Znajdź produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta