ETA Smart – jako funkcjonalność GBox

ETA Smart to narzędzie, dzięki któremu można skutecznie oszacować planowany czas przybycia do miejsca docelowego, uwzględniając nie tylko bieżące warunki na trasie, natężenie ruchu, ale także czas pracy kierowcy.

Skrót ETA (Estimated Time of Arrival) to planowany czas przybycia, stanowiący wskaźnik określający przedział dotarcia pojazdu do miejsca przeznaczenia. W praktyce ETA Smart to realne wsparcie dla wszystkich firm transportowych.

W ten sposób funkcjonalność ETA Smart pozwala na precyzyjne planowanie transportu oraz zminimalizowanie ryzyka opóźnień i kar z nimi związanych.​ Mechanizm ETA to również źródło danych, których analiza pozwala na lepsze planowanie trasy w przyszłości.