Projekty unijne

Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach optymalizacyjnych dla transportu ciężarowego

Projekt „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach optymalizacyjnych dla transportu ciężarowego” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych, na międzynarodową skalę, modułów Ecodriving (ekonomiczna jazda) i ETA (Estimated Time of Arrival, Przewidywany Czas Dojazdu), oferowanych w formie nowych funkcjonalności, zintegrowanych w Inteligentny System Zarządzania Transportem.

Rezultatem Projektu będzie rozbudowany o nowe funkcjonalności, zaawansowany system teleinformatyczny z obszaru telematyki, łączący technologie telekomunikacyjne z informatyką, przeznaczony dla branży transportu samochodami ciężarowymi.

Opracowywane w ramach Projektu funkcjonalności wykorzystają możliwości sztucznej inteligencji, która na podstawie szeregu danych pobieranych z samochodów i otoczenia (w szczególności tzw. geoinformacji), będzie w czasie rzeczywistym wspierać kierowcę i firmę transportową w ekonomicznej i ekologicznej jeździe oraz pozwoli wydajniej zarządzać czasem pracy kierowcy (funkcja ETA). Stosowanie systemu przełoży się na optymalizację działania firm transportowych w zakresie oszczędności zasobów (paliwo, czas pracy, zużycie samochodu)
i przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko (eko jazda sprzyja mniejszemu zużyciu paliwa, a co za tym idzie, niższej emisji spalin).

Końcowy produkt powstaje z myślą o polskich i zagranicznych firmach zajmujących się transportem samochodami ciężarowymi i poszukujących sposobu na optymalizację kosztów działalności. Rozwiązanie jest odpowiedzią na zasadnicze potrzeby przewoźników, tj. obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zwiększenie terminowości dostaw, poprawa jakości kadr oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Istotą innowacji w Projekcie jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawiania ekonomiki jazdy kierowcy, przewidywania czasu realizacji zleceń transportowych i jednoczesnej optymalizacji obu tych elementów. Zastosowane algorytmy dostarczają wyniki działania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy systemu będą mogli natychmiast reagować. Kierowca, dostosowując styl jazdy, a spedytor zarządzając odpowiednio flotą pojazdów i zleceniami transportowymi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Inteligentny Rozwój, realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Wartość projektu: 7 346 925.13 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 4 181 847.23 PLN

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta