en

Przygotuj się na Pakiet mobilności z Grupą Inelo

Czym jest Pakiet Mobilności?

Pakiet mobilności to zestaw propozycji przepisów, których celem jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej. Nie wprowadza nowych aktów prawnych, a jedynie zmienia już obowiązujące. Prace legislacyjne rozpoczęły się w 2017 roku – aktualna czwarta wersja przepisów, stanowi kompromis z 11.12.2019 roku pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej. Pakiet mobilności został ostatecznie przegłosowany 8 lipca br. a w dniu 31 lipca przepisy zostały opublikowane. Zmiany, które czekają polski transport mogą realnie wpłynąć na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm. Dzięki ekspertom Grupy Inelo dowiedzą się Państwo, jak się przygotować i jaką strategię przyjąć w krótkiej i dłuższej perspektywie czasu. Zachęcamy do regularnego śledzenia profilu na Facebooku. https://pl-pl.facebook.com/firmaINELO/ lub https://pl-pl.facebook.com/firmaOCRK

Pakiet mobilności zakłada zmiany w trzech istotnych obszarach:

 • Czas pracy kierowców, a także budowa i obsługa tachografu.
 • Delegowanie kierowców i płace minimalne.
 • Dostęp do rynku, czyli zasady prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej.

Przepisy prawne

Infografika – najważniejsze zmiany

Jakich zmian należy się spodziewać w najbliższym czasie?

20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli od 20.08.2020

1. Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:

 • powrót na co najmniej 45 godzin;
 • w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych – powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (co 3 tygodnie).

2. Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd (2x24h) pod warunkami:

 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
 • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).

3. Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu:

 • zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45h (np. z powodu odbieranej rekompensaty);
 • dodatkowe założenie, że odpoczynki 45h odbywa się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym.

4. Możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o maksymalnej 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy lub do domu na odpoczynek tygodniowy:

 • konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności, tak jak w przypadku art. 12/561/2006 (dodatkowy ustęp w art. 12)
 • wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny, tylko jeżeli kierowca odbierze 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem i powróci na odpoczynek tygodniowy regularny – 45h;
 • obowiązek rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
 • brak możliwości powołania się na omawiany paragraf przy naruszeniu zasad odpoczynków tygodniowych.

5. Pozostałe ważne zmiany:

 • możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych – 24h oraz 45h ( przy 45h muszą zostać spełnione dodatkowe warunki -podróż 8h i kabina sypialna).
 • Dodatkowe wyłączania z 561/2006, np. pojazdy przewożące gotowy beton .
 • Inne zmiany np. obowiązek rejestracji powrotów, symbole państw na wykresówkach, zmiana zasad przerw w załodze.

Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów zamów rozmowę z naszym ekspertem

Zamów rozmowę

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

Telefon

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych.Pełna treść informacji >>

18 miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli luty 2022

1. Delegowanie

a) Wyłączenie z delegowania:

 • tranzyt;
 • przewozy bilateralne (z/do PL) plus maksymalnie dwie dodatkowe operacje

b) Objęcie delegowaniem:

 • cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez Polską firmę na trasie z Niemiec do Francji);
  • kabotaż.

c) Uproszczenie obowiązków:

 • brak konieczności ustanawiania przedstawiciela;
 • tłumaczenie dokumentów jedynie na język angielski;
 • dokumentacja elektroniczna.

d) Utrudnienia:

 • korzystanie z pełnych układów zbiorowych (zwiększenie kosztów wynagrodzeń, a także trudności w rozliczaniu);
 • brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów (kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej);
 • możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych.

2. Dostęp do rynku

a) Powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni.

b) Kabotaż:

 • Zachowane zostają dotychczasowe zasady (transport międzynarodowy, 3 operacje i 7 dni);
 • dodatkowy 4-dniowy okres przerwy pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem z uwzględnieniem kraju;

c) możliwość utraty reputacji za niedostosowanie do wytycznych.

3. Łatwiejsza kontrola

a) Obowiązek wpisu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy (tylko w UE) dla tachografów analogowych od 20.08.2020, a cyfrowych od maja 2023:

  • w pierwszym możliwym i bezpiecznym do zatrzymania miejscu;
  • kierowca wpisuje kraj, do którego wjeżdża;
  • kontrola płacy minimalnej, kabotażu oraz powrotów kierowców i pojazdów.

21 miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli maj 2022

1. Busy od 2,5 tony DMC w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz kabotażu

a) 21 miesięcy od momentu opublikowania przepisów:

 • w przypadku przewozów zarobkowych spełniają wymogi dotyczące zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskują licencję;
 • wymóg zabezpieczenia finansowego – pierwszy pojazd 1800 euro, każdy kolejny 900 euro.

b) Od 1 lipca 2026 r.:

 • obowiązek dostosowania się do wszystkich wytycznych 561/2006/WE;
 • wymóg instalacji i użytkowania tachografu.

2. Kolejna wersja inteligentnych tachografów

a) Montaż w nowych pojazdach – 2 lata po wejściu w życie przepisów technicznych.

b) Nowe funkcje:

 • automatyczna rejestracja przekroczeń granic;
 • rejestracja miejsc załadunku/rozładunku;
 • rejestracja rodzaju przewozu (osób lub towarów).

c) Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym – brak możliwości aktualizacji obecnie znanych urządzeń.

Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym

Przygotuj się na Pakiet mobilności z ekspertami Grupy Inelo

Pakietu mobilności wzbudza wielkie emocje, a firmy transportowe obawiają się konsekwencji jego przyjęcia. Rozumiejąc Państwa obawy, nasi eksperci postanowili przygotować szkolenie uwzględniające najistotniejsze zagadnienia z zakresu Pakietu mobilności. W trakcie prelekcji eksperci Grupy Inelo w sposób rzeczowy i wyczerpujący omówią wszelkie aspekty zmian, na które musimy się przygotować w najbliższym czasie. Dedykowane szkolenia są również idealną okazją, aby odświeżyć i ugruntować już zdobyta wiedzę.

Więcej informacji i zapisy na szkolenia na stronie https://szkoleniadlatransportu.pl/.

Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów zamów rozmowę z naszym ekspertem

Zamów rozmowę

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

Telefon

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych.Pełna treść informacji >>

Ostatnie wpisy

Facebook