• Polski
 • English

  Przygotuj się na Pakiet Mobilności z Grupą Inelo

  Dowiedz się więcej o Pakiecie Mobilności

  Przygotuj się na pakiet mobilności z Inelo i odbierz darmowego e-booka

  Pakiet mobilności – co to?

   

  Celem pakietu mobilności jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej poprzez zmianę już obowiązujących przepisów w trzech ważnych dla firm transportowych aspektach:

  • czas jazdy, odpoczynku oraz tachografy;
  • delegowanie kierowców;
  • dostęp do rynku.

  To nie jest nowy akt prawny, ale proponowane regulacje wprowadzają zmiany, które mogą mieć ogromny wpływ na sytuację polskich firm transportowych. Zmiany, które zostały ostatecznie przegłosowane, mogą realnie wpłynąć na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienie w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej.

  Harmonogram zmian

  Jakich zmian należy się spodziewać w najbliższym czasie – najważniejsze fakty

  Zmiany od 20.08.2020

  1. Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:

  • powrót na co najmniej 45 godzin;
  • w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych – powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (co 3 tygodnie).

  2. Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd (2x24h) pod warunkami:

  • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
  • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
  • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).

  3. Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu:

  • zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45h (np. z powodu odbieranej rekompensaty);
  • dodatkowe założenie, że odpoczynki 45h odbywa się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym.

  4. Możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o maksymalnej 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy lub do domu na odpoczynek tygodniowy:

  • konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności, tak jak w przypadku art. 12/561/2006 (dodatkowy ustęp w art. 12)
  • wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny, tylko jeżeli kierowca odbierze 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem i powróci na odpoczynek tygodniowy regularny – 45h;
  • obowiązek rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
  • brak możliwości powołania się na omawiany paragraf przy naruszeniu zasad odpoczynków tygodniowych.

  5. Pozostałe ważne zmiany:

  • możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych – 24h oraz 45h ( przy 45h muszą zostać spełnione dodatkowe warunki -podróż 8h i kabina sypialna).
  • Dodatkowe wyłączania z 561/2006, np. pojazdy przewożące gotowy beton .
  • Inne zmiany np. obowiązek rejestracji powrotów, symbole państw na wykresówkach, zmiana zasad przerw w załodze.

   

   

   

   

   

  1. Delegowanie

  a) Wyłączenie z delegowania:

  • tranzyt;
  • przewozy bilateralne (z/do PL) plus maksymalnie dwie dodatkowe operacje

  b) Objęcie delegowaniem:

  • cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez Polską firmę na trasie z Niemiec do Francji);
   • kabotaż.

  c) Uproszczenie obowiązków:

  • brak konieczności ustanawiania przedstawiciela;
  • tłumaczenie dokumentów jedynie na język angielski;
  • dokumentacja elektroniczna.

  d) Utrudnienia:

  • korzystanie z pełnych układów zbiorowych (zwiększenie kosztów wynagrodzeń, a także trudności w rozliczaniu);
  • brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów (kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej);
  • możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych.

  2. Dostęp do rynku

  a) Powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni.

  b) Kabotaż:

  • Zachowane zostają dotychczasowe zasady (transport międzynarodowy, 3 operacje i 7 dni);
  • dodatkowy 4-dniowy okres przerwy pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem z uwzględnieniem kraju;

  c) możliwość utraty reputacji za niedostosowanie do wytycznych.

  3. Łatwiejsza kontrola

  a) Obowiązek wpisu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy (tylko w UE) dla tachografów analogowych od 20.08.2020, a cyfrowych od maja 2023:

   • w pierwszym możliwym i bezpiecznym do zatrzymania miejscu;
   • kierowca wpisuje kraj, do którego wjeżdża;
   • kontrola płacy minimalnej, kabotażu oraz powrotów kierowców i pojazdów.

  1. Busy od 2,5 tony DMC w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz kabotażu

  a) 21 miesięcy od momentu opublikowania przepisów:

  • w przypadku przewozów zarobkowych spełniają wymogi dotyczące zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskują licencję;
  • wymóg zabezpieczenia finansowego – pierwszy pojazd 1800 euro, każdy kolejny 900 euro.

  b) Od 1 lipca 2026 r.:

  • obowiązek dostosowania się do wszystkich wytycznych 561/2006/WE;
  • wymóg instalacji i użytkowania tachografu.

  2. Kolejna wersja inteligentnych tachografów

  a) Montaż w nowych pojazdach – 2 lata po wejściu w życie przepisów technicznych.

  b) Nowe funkcje:

  • automatyczna rejestracja przekroczeń granic;
  • rejestracja miejsc załadunku/rozładunku;
  • rejestracja rodzaju przewozu (osób lub towarów).

  c) Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym – brak możliwości aktualizacji obecnie znanych urządzeń.

  Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym

  Przygotuj się na Pakiet mobilności z ekspertami Grupy Inelo – Szkolenia dla transportu

  Pakietu mobilności wzbudza wielkie emocje, a firmy transportowe obawiają się nowych regulacji .

  W Inelo rozumiemy te obawy, dlatego z naszymi ekspertami  przygotowaliśmy szkolenie uwzględniające najistotniejsze zagadnienia z zakresu Pakietu mobilności.  W trakcie szkolenia eksperci Grupy Inelo w sposób rzeczowy i wyczerpujący przedstawiają wszelkie aspekty zmian, na które należy się  przygotować w najbliższym czasie. Dedykowane szkolenia to także znakomita szansa na  ugruntowanie i uporządkowanie zdobytej wcześniej  wiedzy.

  Dodatkowe informacje i zapisy na szkolenia dostępne są na stronie https://szkoleniadlatransportu.pl/.

  Podstawy prawne

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów odnośnie pakietu mobilności skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz

  Ostatnie wpisy

  Facebook