Co warto wiedzieć na temat błędów związanych z tachografami?

tachograf inteligentny
Inelo Inelo
Aktualności

W dobie rosnących wymagań związanych z monitorowaniem czasu pracy kierowców oraz coraz większym skomplikowaniem tachografów, firmy transportowe i logistyczne stają przed nowymi wyzwaniami. W tym artykule eksperci Inelo dzielą się swoimi obserwacjami i zaleceniami dotyczącymi najczęściej występujących problemów z tachografami. Warto zapoznać się z tymi wskazówkami, aby uniknąć poważnych konsekwencji podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Zapraszamy!

Znane błędy występujące w tachografach cyfrowych:

  • Karta sama wyskoczyła z tachografu”, czyli błąd „Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo” – bardzo częsta nieprawidłowość, wymagająca weryfikacji przed rozliczeniem czasu pracy kierowców. Błąd może być spowodowany fizycznym problemem z kartą kierowcy lub tachografem, co prowadzi do nieprawidłowego zapisu danych.
    Zazwyczaj scenariusz wygląda następująco: karta kierowcy sama wysuwa się z tachografu, a dane zapisywane na karcie są nieprawidłowe. Często zdarza wówczas, że poszczególne czynności zapisywane są w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, na przykład cały czas jest kwalifikowany jako odpoczynek (pomimo prowadzenia pojazdu przez kierowcę), lub zapisywana jest jazda ciągła przez np. 20 godzin, mimo że kierowca podejmował inne czynności, w tym odpoczynek. W niektórych przypadkach po ponownym umieszczeniu karty w tachografie urządzenie prosi o wykonanie wpisu manualnego za cały okres, w którym kierowca prowadził pojazd.

Przykład z oprogramowania 4Trans firmy Inelo:


Jak widać na powyższym przykładzie, na karcie kierowcy od godziny 01:00 do 11:52 zapisana została ciągła jazda, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Dane z tachografu są poprawne, dlatego powinny one zostać uwzględnione przy rozliczeniu. Występowanie błędu można zweryfikować między innymi w ostrzeżeniach manipulacji z oprogramowania 4Trans.Podróż w czasie, czyli automatyczna kalibracja tachografu na podstawie błędnych danych GNSS – tachograf na podstawie błędnych danych o czasie z lokalizacji GNSS sam zmienia czas UTC, w którym rejestruje dane. W takim przypadku najczęściej następuje „podróż w czasie” np. o rok. Dane przez 1-2 dni nagle zaczynają się rejestrować w przyszłości, a potem wszystko wraca do normy. Niestety, bez technologii OSNMA w tachografach nie da się zapobiegać takim sytuacjom. Powoduje to problemy również w przyszłości (kierowca powinien wymienić kartę – istnieje ryzyko, że za rok dni będą zapisywać się podwójnie!). Na szczęście tego typu przypadki zdarzają się bardzo rzadko.

Zawieszanie pozycji GNSS – czyli sporadyczne sytuacje, w których tachograf nie aktualizuje pozycji GNSS. Urządzenie informuje wówczas o braku sygnału GNSS. Jeśli pozycja zacina się często i nie wynika to np. z przejazdu przez tunel, konieczna jest wizyta w serwisie tachografu.

Błąd certyfikatu sekcji technicznych w tachografach VDO G2V2 – w pliku pobranym z tachografu VDO G2V2 występuje nieprawidłowy podpis sekcji technicznej i nie da się wgrać go do programu.

Problem pojawia się również przy próbie wydruku danych technicznych z pojazdu. Błąd występuje, jeśli numer rejestracyjny po raz pierwszy został wprowadzony do tachografu poprzez użycie karty przedsiębiorstwa. Producent zdiagnozował ten problem i wydał komunikat na swojej stronie internetowej (tłumaczenie automatyczne):

Komunikat „Sabotaż sprzętu”, błąd „Anomalia GNSS” w tachografach Stoneridge G2V2 – Producent wydał informacje serwisowe dotyczące postępowania w przypadku występowania tych błędów. Informacje są dostępne w języku angielskim tutaj >>> (w załączniku dwa pliki PDF).

Inne potencjalne problemy związane z tachografami oraz zbliżającą się datą graniczną wymiany tachografów w transporcie międzynarodowym:

  • brak automatycznego zapisu przekroczeń granic w tachografach VDO G2V2 na karty kierowców G1 oraz G2V1.
  • odczytywanie kart kierowców G2V2 niezaktualizowanymi urządzeniami – między innymi bez sekcji przekroczeń granic.
  • ograniczona pojemność kart G1 oraz G2V1 w przypadku kontroli 56 dni wstecz od dnia 01.01.2025.
  • uszkodzone certyfikaty poszczególnych dni w danych z tachografów Stoneridge, w dniach pomiędzy zablokowaniem tachografu kartą przedsiębiorstwa a późniejszym włożeniem karty kierowcy.
  • zablokowanie przez niektóre tachografy VDO G2V1 możliwości zdalnego odczytu w przypadku użycia nieważnej karty przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Aby ograniczyć ryzyko problemów podczas kontroli drogowych, należy dbać o poprawne funkcjonowanie tachografu i szybko reagować na pojawiające się błędy. Istotne jest regularne analizowanie danych z tachografów oraz kart kierowców w celu weryfikowania ich poprawności.

W razie wystąpienia problemów z tachografem najlepiej skontaktować się z serwisem odpowiedzialnym za urządzenia. Często ważną kwestią jest posiadanie potwierdzenia weryfikacji prawidłowego działania urządzeń. Warto także szkolić kierowców, w jaki sposób powinni zachować się w tego typu sytuacjach. Pomocne w szybkim reagowaniu na problemy techniczne jest też monitorowanie oficjalnych komunikatów od producentów oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z serwisami tachografów.

Aktywnie działamy na rzecz minimalizowania problemów związanych z tachografami, co pozwala naszym klientom na utrzymanie ciągłości operacji transportowych oraz uniknięcie nieprzewidzianych kosztów. Te oraz inne problemy omawiamy między innymi podczas spotkań organizowanych w ramach stowarzyszenia CORTE – uświadamiamy kontrolujących o występujących problemach i próbujemy znaleźć najlepsze rozwiązania.

Zapraszamy również na nasze bezpłatne webinary, podczas których przekazujemy niezbędną wiedzę między innymi w tym zakresie. 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta