Karta Kwalifikacji Kierowcy – co to jest i jak ją zdobyć?

karta kwalifikacji kierowcy
Inelo Inelo
Blog

Karta Kwalifikacji Kierowcy to relatywnie nowy dokument, wprowadzony do użytku niemal dwa lata temu, w ramach dostosowania polskich przepisów do zmian wprowadzonych na szczeblu unijnym.

Z perspektywy przewoźników informacje na ten temat są szczególnie istotne. Z uwagi na dużą liczbę zagranicznych kierowców pracujących w polskich firmach transportowych, warto być na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy, gdzie wyrobić ten dokument oraz kto musi go posiadać. Zapraszamy do lektury!

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, warto od razu podkreślić, że Karty Kwalifikacji Kierowcy nie muszą posiadać właściciele prawa jazdy, w którym znajduje się kod 95. A zatem czym jest ten dokument i do kogo jest on adresowany?

Kartę Kwalifikacji Kierowcy musi posiadać właściciel prawa jazdy wydanego przez kraj inny niż Polska, który nie może wymienić prawa jazdy na polskie oraz wykonuje pracę kierowcy zawodowego za pomocą pojazdów zdefiniowanych przez kategorię prawa jazdy D (autobusy) lub C i C+E (samochody ciężarowe). Karta Kwalifikacji Kierowcy jest więc niezbędna dla każdego kierowcy, który posiada zagraniczny dokument i rozpoczyna:

 • szkolenie okresowe,
 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

Skąd właściwie pochodzi wymóg posiadania Karty Kwalifikacji Zawodowej przez zagranicznych kierowców? Odpowiedzią jest wspomniany kod 95, umieszczany w rubryce 12 polskiego prawa jazdy. To właśnie ten kod stanowi potwierdzenie posiadania niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia pojazdu danej kategorii – bez kodu 95 niemożliwe jest pełnienie obowiązków kierowcy zawodowego. Niestety, zagraniczne dokumenty nie przewidują odpowiedniego miejsca na umieszczenie kodu, co wymusza konieczność wprowadzenia Karty Kwalifikacji Kierowcy.

Kto wydaje Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Karta kwalifikacji kierowcy zawodowego jest wydawana przez Starostwo Powiatowe odpowiadające miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o ten dokument. Odbiór karty może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty potrzebne do Karty Kwalifikacji Kierowcy

Dokładne informacje na temat listy dokumentów, które należy przygotować wraz z wnioskiem o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy, znaleźć można w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 roku.

Co należy dostarczyć do urzędu?

 • paszport oraz prawo jazdy wraz z kserokopiami,
 • oryginał oraz kopia orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kolorowe i aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm,
 • opłatę za wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy oraz opłatę ewidencyjną,
 • oświadczenie o wykonywaniu lub zamiarze wykonywania przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Polski,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz Karta Kwalifikacji Kierowcy wraz z kserokopiami – w sytuacji, kiedy kierowca posiadał już wcześniej te dokumenty.

Gdzie wyrobić Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Wniosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy przyjmuje to samo Starostwo Powiatowe, które ostatecznie wydaje dokument. Wzór wniosku o KKK jest dostępny online, na stronach internetowych poszczególnych urzędów. Nowy dokument dla kierowców powinien zostać wydany w ciągu 30 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jak złożyć wniosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

Wniosek można złożyć na kilka sposobów: osobiście, poprzez pośrednika lub drogą internetową. Aby ubiegać się o Kartę Kwalifikacji Kierowcy online, konieczne jest posiadanie dostępu do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca, a także Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ile kosztuje Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Jaka jest opłata za wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy?  W 2024 roku jest to koszt 150 złotych, z dodatkową opłatą ewidencyjną w wysokości 0,50 zł.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta