Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) – Co to jest i jak go otrzymać?

profil kierowcy zawodowego
Inelo Inelo
Blog

Profil Kierowcy Zawodowego to jedna z wielu nowości, które pojawiły się w ostatnich latach w polskim transporcie. PKZ to elektroniczny dokument, który jest na bieżąco aktualizowany i zawiera niezbędne informacje o kierowcy, takie jak posiadane kwalifikacje zawodowe oraz wyniki badań. Profil kierowcy zawodowego został wprowadzony w życie zaledwie kilka miesięcy temu – 6 kwietnia 2022 roku, w ramach nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Zastanawiasz się jak założyć profil kierowcy zawodowego? Cena, przepisy, potrzebne dokumenty – wszystkie informacje o tych zagadnieniach znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)?

Jak już wiesz, PKZ to dokument w formie elektronicznej, który ma za zadanie przyspieszyć obieg informacji oraz zwiększyć kontrolę nad ośrodkami szkoleniowymi (chodzi między innymi o ograniczenie procederu przeprowadzania fikcyjnych szkoleń). Za stworzeniem systemu teleinformatycznego, w którym znajduje się profil PKZ, przemawiają także względy praktyczne – to po prostu wygodna forma przechowywania danych. Co znajduje się w systemie?

Wszelkie zmiany w powyższych danych są na bieżąco aktualizowane, platforma zawiera również informacje archiwalne.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)?

Dokumenty wymagane do założenia PKZ:

 • aktualnie posiadane prawo jazdy,
 • dokument tożsamości (dowód, paszport, karta pobytu),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kolorowe zdjęcie – takie jak do prawa jazdy.

Co jeszcze jest potrzebne, aby utworzyć Profil Zawodowy Kierowcy?

Wniosek o wydanie prawa jazdy, kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej (kwalifikacja wstępna lub przyspieszona), kopia karty kwalifikacji lub prawa jazdy z kodem 95 oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Istnieją wyjątki od powyższych wymagań – między innymi w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy kategorii D, D1+E oraz D+1 wydane do dnia 10.09.2008 roku lub prawo jazdy kategorii C, C1, C1+E i C+E wydane po 10 września 2009 roku.

Jak założyć Profil Kierowcy Zawodowego?

Dużo mówi się o tym, kiedy należy złożyć dokumenty do PKZ – oczywiście trzeba zrobić to przed rozpoczęciem kursów – zarówno kwalifikacji wstępnej, jak i szkoleń okresowych. Wiesz już także, jakie dokumenty są niezbędne. Pozostaje jednak pytanie, gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek? Do wyboru są trzy opcje: możesz zrobić to osobiście – rejestrując się w lokalnym Wydziale Komunikacji, wysłać wymagane dokumenty na adres urzędu lub utworzyć profil kierowcy zawodowego przez Internet.

Po sprawdzeniu dokumentów numer PKZ kierowcy jest przekazywany do wybranego ośrodka szkoleniowego. Po ukończeniu przez  kierowcę kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego następuje wymiana prawa jazdy – kod 95 zostanie wpisany w rubryce 12 dokumentu. Standardowo numer PKZ powinien zostać wydany w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jak wysłać wniosek o PKZ przez Internet?

Profil Kierowcy Zawodowego możesz zarejestrować drogą internetową – poprzez system ePUAP. Niezbędna będzie w tym przypadku możliwość skorzystania z tzw. Podpisu Zaufanego, który zastępuje podpis własnoręczny w zdalnych kontaktach z urzędami.

Do czego potrzebny jest PKZ?

Indywidualny Profil Kierowcy Zawodowego jest niezbędny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierowcy i uzyskania kodu 95 w prawie jazdy. W praktyce PKZ musi posiadać każdy, kto rozpoczyna:

 • szkolenie okresowe,
 • kurs kwalifikacji wstępnej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej.

PKZ działa w sposób analogiczny do innego elektronicznego dokumentu, jakim jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Jak zapisać się na szkolenie z profilem PKZ?

Podobnie jak rejestrowanie profilu, także sam proces zapisywania na szkolenie nie jest skomplikowany. Uzyskany w Wydziale Komunikacji numer PKZ należy przekazać w wybranym ośrodku, który po wprowadzeniu i weryfikacji danych kierowcy blokuje profil na czas szkolenia. Po jego zakończeniu blokada jest zdejmowana – wówczas kierowca powinien ponownie zgłosić się do urzędu i wymienić prawo jazdy na nowe.

Ile kosztuje Profil Kierowcy Zawodowego?

Założenie profilu kierowcy zawodowego nie podlega opłatom skarbowym. Wymagane jest natomiast uiszczenie opłaty w wysokości 100,50 zł w związku z konieczną wymianą prawa jazdy (kod 95).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Najważniejsze omawiane powyżej przepisy związane z Profilem Kierowcy Zawodowego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Rozporządzenie określa między innymi procedury związane z rozpoczęciem szkolenia kierowców zawodowych i obowiązkami ośrodków szkoleniowych w razie wystąpienia wątpliwości co do poprawności danych zawartych w PKZ, przedwczesnego przerwania szkolenia przez kandydata oraz w związku z aktualizacją profilu po ukończeniu szkolenia. Rozporządzenie precyzuje również, kto jest zobowiązany do uzyskania profilu kierowcy zawodowego.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta