Świadectwo kierowcy – co to jest i jaką role pełni GITD?

świadectwo kierowcy, świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy
Inelo Inelo
Blog

W transporcie międzynarodowym wykonywanym przez kierowcę nieposiadającego obywatelstwa jednego z państw UE, niezbędnym dokumentem jest świadectwo kierowcy. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły.

Świadectwo kierowcy – co to i kiedy jest potrzebne?

To dokument potwierdzający, że kierowca spoza Unii Europejskiej jest zatrudniony legalnie i zgodnie z wymogami dot. przewozów drogowych na terenie wspólnoty. Tym samym każda osoba, która chce wozić towary po drogach UE, a nie legitymuje się obywatelstwem jednego z krajów Unii, musi zdobyć omawiany dokument. Wyjątkiem jest przewóz towarów wyłącznie w ruchu krajowym.

W Polsce GITD wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców

W naszym kraju wydawaniem świadectw kierowcy zajmuje się tym Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Urząd ma na tą czynność miesiąc, a w wyjątkowych sytuacjach – dwa. Warto jednak podkreślić, że zazwyczaj dzieje się to szybciej, szczególnie jeżeli wnioskujący dołączy do wniosku komplet prawidłowo wypełnionych załączników. Ich listę można znaleźć na biznes.gov.pl. Koszt wydania świadectwa różni się od czasu jego ważności. W przypadku maksymalnego okresu, tj. 5 lat, mowa o opłacie w wysokości 40 zł.

WAŻNE!

Aby ubiegać się o świadectwo dla danego kierowcy, musi on mieć świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Do kogo należy świadectwo kierowcy wydane przez GITD?

Jest to dokument przewoźnika, który oddaje je kierowcy do „użytku”, by ten mógł je okazać w razie kontroli. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku zmian kadrowych. Jeżeli obywatel spoza UE zmieni pracodawcę, to świadectwo traci moc, a nowa firma jest zobowiązana do wystąpienia o nowy dokument.

Zainteresował Cię temat? Przeczytaj nasz artykuł o dokumentach transportowych w pracy przewoźnika i kierowcy. Świadectwo kierowcy, list przewozowy, karnet TIR i inne.

Odnowienie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy

Można wystąpić o przedłużenie świadectwa kierowcy do GITD na maksymalnie 5 kolejnych lat, co wiąże się opłatą, analogicznie jak w przypadku świadectwa wydawanego po raz pierwszy.

Co zrobić w przypadku odmowy wydania świadectwa?

Oprócz sprawdzenia dokumentów pod kątem ich poprawności i tego czy dane w nich zawarte stanowią podstawę do wydania świadectwa przedsiębiorca może:

  • Złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu

Na oba z tych kroków jest 14 dni od otrzymania decyzji.

gitd świadectwo kierowcy

Jakie kary grożą za brak świadectwa?

Kierowca powinien mieć przy sobie świadectwo w czasie wykonywania przewozów towarów poza granicami Polski. Jest też zobowiązany do okazania dokumentu na wezwanie upoważnionego funkcjonariusza służb. Jazda bez świadectwa to ryzyko otrzymania kary w wysokości 5 tys. zł.

Jakie są inne obowiązki przedsiębiorcy związane ze świadectwem kierowcy?

  • Wypis ze świadectwa należy przechowywać w swojej firmie
  • zmianie danych zawartych w świadectwie należy informować GITD w ciągu 28 dni od ich zaistnienia
  • Po ustaniu współpracy z danym kierowcą jego świadectwo przedsiębiorca ma zwrócić do urzędu wraz blankietami A i B

WAŻNE!

Świadectwo kierowcy przedsiębiorca musi uzyskać zanim zatrudniony niego kierowca zacznie wykonywać przewozy międzynarodowe towarów.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta