System Teleinformatyczny KREPTD już gotowy!

Inelo Inelo
Aktualności

 

Jak Informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, prace nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego „KREPTD” dedykowanego do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego zostały ukończone. Wobec powyższego, przewidziany przepisami ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935) termin  uruchomienia systemu zostanie dotrzymany. KREPTD zacznie działać w dniu 30.11.2017 r.

 

Uruchomienie  KREPTD w wersji podstawowej umożliwi m. in.:

 • zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy za pomocą formularzy dedykowanych   dostępnych na platformie ePUAP
 • automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych
 • automatyczne przesyłanie do właściwych państw Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne
 • szybką weryfikację kompetencji do kierowania operacjami transportowymi osoby zarządzającej transportem przez  wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,
 • dla każdej osoby bezpłatny dostęp do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

Uruchomienie wersji podstawowej  KREPTD nie oznacza jednak  zakończenia prac. Jak mówi Główny Inspektor GITD; „Zakończenie prac nad wersją podstawową  KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a  Wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.)

Głównym założeniem projektu jest stworzenie elektronicznej wersji kompletnej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego. Dostęp do tak stworzonej i na bieżąco aktualizowanej bazy danych zapewni uprawnionym organom możliwość przeglądania i weryfikacji danych oraz szybkiej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie m.in.:

 • wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy
 • wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne
 • wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

Co istotne dla branży TSL, dzięki możliwości weryfikacji przedsiębiorstwa transportowego w bazach KREPTD, dostęp do rynku nieuczciwych przewoźników zostanie ograniczony. W efekcie końcowym wzrośnie również bezpieczeństwo transportu drogowego oraz obrotu towarowego.

Źródło: GITD

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta