Nowa wersja 4Trans 6.0.1 w odpowiedzi na przepisy pakietu mobilności

Inelo Inelo
Aktualności

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wprowadzamy najnowszą wersję 4Trans 6.0.1, w której ukazały się funkcjonalności związane z wejściem w życie kolejnych zapisów pakietu mobilności oraz zmianami w polskiej ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Aktualizacja wprowadza całkowicie nowy Moduł Płaca Zagraniczna, a także zmienia wizualnie oprogramowanie tak, aby wykorzystać w pełni jego potencjał.

Zmiana wyglądu

Oprogramowanie 4Trans zyskało unowocześniony wygląd. Wprowadzone zmiany wizualne pozwolą na optymalne wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcji.

4trans 6.0.1

Zmiany w module TachoScan

 • Dodano weryfikację symboli wpisu kraju przekroczenia granicy wymaganego przez pakiet mobilności od 02.02.2022 r.:
  • W przypadku, gdy kierowca nie wykona wpisu kraju przy przekroczeniu granicy, w raporcie naruszeń pojawi się naruszenie 7.12 „Wykresówka lub karta kierowcy nie zawiera wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy”.
  • W opisie naruszenia dodano informację, z czego ono wynika – czy z braku wpisu kraju, czy z braku danych.
  • Naruszenie tworzy się na podstawie dostępnych danych z tachografów i kart kierowców – dane o wpisach kraju oraz dane GNSS (w przypadku tachografów inteligentnych).
 • Uporządkowano i zmieniono domyślne opcje związane z analizą naruszeń wynikających z pakietu mobilności w związku z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej:
  • Przeniesiono do grupy ustawień „pakiet mobilności” i domyślnie odznaczono opcję „Wymagaj co najmniej 45-minutowej przerwy w jeździe, jeżeli jej częścią jest dyspozycja w zespole (tylko 561/2006)”.
  • Domyślnie odznaczono opcję „Traktuj odpoczynek 9/11h jako część odebranej rekompensaty za podwójne skrócenie odpoczynków tygodniowych”.
  • Zmieniono sposób oznaczania naruszeń, które spełniają kryteria art. 12 rozporządzenia 561/2006 weryfikowane przez 4Trans w przypadku wydłużenia czasu jazdy przy powrocie na odpoczynek tygodniowy, aby były lepiej widoczne dla użytkownika

Zmiany w module Rozliczenia

 • Dodano raport „Zestawienie ulg – delegowanie”, zawierający kwotę „wirtualnych diet zagranicznych”, która jest potrzebna do policzenia w innych programach prawidłowych (obniżonych) podstaw opodatkowania i oskładkowania dla kierowców międzynarodowych:
  • Raport dostępny jest w menu Raporty -> Delegacje -> [322] Zestawienie ulg – delegowanie.
  • Aby raport wyświetlił dane konieczne jest wcześniejsze przeliczenie ewidencji czasu pracy oraz uzupełniona lista wjazdów i wyjazdów (np. na podstawie przekroczeń granic z karty kierowcy).
  • Raport korzysta ze stawek diet dostępnych w menu „[302] Diety i Limity”.
  • Raport korzysta z opcji ustawienia liczenia odcinków zagranicznych łącznie lub oddzielnie.
  • Przykładowy wygląd raportu:
4Trans 6.0.1
 • Do listy [253] Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów dodano opcję tworzenia odcinków zagranicznych na podstawie danych o przekroczeniach granic z karty kierowcy.
  • Opcja  
4trans 6.0.1

Import z karty kierowcy” pozwala na zaimportowanie odcinków pobytu w innych krajach na podstawie danych z karty kierowcy.

Nowy moduł Płaca Zagraniczna

Moduł Płaca Zagraniczna to rozwiązanie, które zarówno uchroni przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nowymi przepisami, jak i zoptymalizuje koszty pracownicze.

 • Możliwość wprowadzania załadunków oraz rozładunków:
  • ręcznie
  • na podstawie integracji z TMS Marcos (najwyższy możliwy stopień automatyzacji).
 • Możliwość tworzenia składników płacy zagranicznej wraz ze stawkami:
  • ręcznie;
  • korzystając automatycznego importu od Inelo.
 • Tworzenie ewidencji czasu pracy wymaganej podczas kontroli płacy zagranicznej.
 • Możliwość Indywidualnego budowania dynamicznych składników premii polskiej.

Więcej o nowym module można dowiedzieć się ze strony:https://inelo.pl/nowy-modul-4trans/oraz w pomocy do nowego modułu: http://download.inelo.pl/documents/help/4Trans/pl/6.0.1/pomoc.html

Pozostałe zmiany

W najnowszej wersji programu 4Trans wprowadzono także szereg innych zmian i uprawnień. Ze wszystkimi można się zapoznać na szczegółowej liście zmian 4Trans 6.0.1 >>> a także w Strefie Kliena 4Trans >>>


Aby dokupić Moduł Płaca Zagraniczna skontaktuj się z Przedstawicielem Inelo lub Biurem Obsługi Klienta (aktualizacje@inelo.pl).

4trans 6.0.1

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta