GITD określiło współczynnik ryzyka występowania naruszeń

Inelo Inelo
Brak kategorii

Główny Inspektor Transportu Drogowego określił wysoki współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2017 na wartość „co najmniej 31”.

Do tej pory wartość współczynnika malała na przestrzeni lat. Im mniejszy współczynnik, tym większe ryzyko kontroli w przedsiębiorstwie. Jednak jego wartość za 2017 rok wzrosła aż o 11 punktów, względem poprzedniego roku.

Co oznacza współczynnik ryzyka występowania naruszeń?

Wysoki współczynnik ryzyka występowania naruszeń jest potrzebny do wytypowania firm, w których występuje największe ryzyko popełniania naruszeń, aby przeprowadzić kontrolę w ich siedzibach. Współczynnik dla każdej z firm jest określany na podstawie średniej liczby punktów za naruszenia z przeprowadzonych kontroli drogowych z całego roku kalendarzowego.

Firmy, które przekroczyły średnią liczbę 31 punktów na kontrolę w roku 2017, podlegają kontroli w roku 2018 zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak wyliczyć współczynnik w swojej firmie?

Dokładny sposób obliczenia współczynnika, wraz z punktacją za poszczególne naruszenia można znaleźć w rozporządzeniu ministra infrastruktury: prawo.sejm.gov.pl

Współczynnik potrafi również automatycznie zweryfikować oprogramowanie 4Trans, razem z raportem naruszeń:

Uwaga na pomyłki!

Wysokiego współczynnika występowania naruszeń nie należy mylić z postępowaniami dotyczącymi oceny dobrej reputacji oraz ze średnią bardzo poważnych naruszeń, zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym oraz Rozporządzeniem 403/2016/UE. Są to odrębne współczynniki i postępowania. Więcej na temat dobrej reputacji i KREPTD można dowiedzieć się na szkoleniach otwartych:

szkoleniadlatransportu.pl/szkolenia/szkolenie-dla-zarzadzajacych-transportem-spedytorow-oraz-wlascicieli-firm/

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta