Komisja Europejska pracuje nad systemami do walki z manipulacjami w transporcie

Inelo Inelo
Aktualności

Na ostatnim spotkaniu międzynarodowej konfederacji CORTE,  debatowano m.in. nad systemem automatycznego ważenia ciężarówek oraz plombowania tachografów w pojazdach. Członkowie zrzeszenia omówili projekty Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest ograniczenie naruszeń i manipulacji dokonywanych na terenie UE.

Spotkanie CORTE zostało zwołane z inicjatywy członków Enforcement Working Group, czyli grupy działającej na rzecz ujednoliconego systemu egzekwowania przepisów w całej UE i poza nią. Projekt, którym obecnie zajmuje się zespół, dotyczy automatycznego systemu ważenia pojazdów ciężarowych. Jak wskazują eksperci, zbyt duża masa pojazdu z załadunkiem to jedno z najpoważniejszych naruszeń popełnianych przez firmy transportowe, które może skutkować nawet odbiorem licencji na wykonywanie przewozów. W Polsce, kara nakładana na przedsiębiorcę za przeciążenie pojazdu wynosi od 500 do 15 000 złotych.

Komisja Europejska pracuje nad projektem wdrożenia systemu do automatycznego ważenia pojazdów ciężarowych. Według wstępnych ustaleń pomiary te miałyby odbywać się przy pomocy czujników zamontowanych przy osiach ciężarówki, a następnie wyniki te byłyby rejestrowane w tachografie. Prace Komisji w tym zakresie są o tyle istotne, że mogą ograniczyć problem przeciążonych pojazdów w całej Europie. Z danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wynika, że nawet co trzecia ciężarówka poruszająca się po polskich drogach waży ponad wyznaczoną normę – mówi Piotr Żółty z firmy INELO, będącej członkiem CORTE.

Kolejnym tematem, którym zajęła się Komisja Europejska w celu walki z nieuczciwymi praktykami kierowców jest plombowanie systemu tachografów w pojazdach. Obecnie, zabezpieczeniu podlega tylko czujnik ruchu oraz tachograf, bez uwzględnienia okablowania systemu. Dużo wątpliwości budzi również brak jednolitych wytycznych, co do samego procesu plombowania, który może różnić się w zależności od rodzaju i marki pojazdu.

Według wstępnych planów Komisji Europejskiej, projekt nowego, jednolitego systemu plombowania powinien zbiec się w czasie z obowiązkiem montowania inteligentnych tachografów w pojazdach ciężarowych. Jest to inicjatywa, mająca usprawnić pracę inspekcji kontrolnych w całej Europie oraz utrudnić możliwość ewentualnych naruszeń ze strony kierowców. Według danych przedstawionych przez przedstawiciela duńskiej policji, ilość wykrytych manipulacji związanymi z tachografami stale wzrasta i w ubiegłym roku było ich ponad dwa razy więcej niż w roku 2015 – dodaje Piotr Żółty. 

Eliminowanie manipulacji w pojazdach to jeden z priorytetów europejskich inspekcji. Trzeba pamiętać, że za naruszenia popełniane przez kierowców, sankcje ponosi również właściciel firmy transportowej, który często nie ma świadomości, że jego pracownicy dopuszczają się manipulacji. Dlatego z pomocą przychodzą mu narzędzia informatyczne, oferowane przez firmę INELO. Jednym z modułów systemu 4Trans jest  TachoScan Manipulacje, który w szybki sposób pozwoli zidentyfikować potencjalne naruszenia. Pokazuje 29 rodzajów ostrzeżeń o możliwych manipulacjach, podzielonych na 3 grupy, oraz podpowiada, jak zweryfikować czy pokazane ostrzeżenie jest faktycznie manipulacją. Ostrzeżenia mogą być związane z ingerencją w dane z tachografu, karty kierowcy, ale również kalibracji.

Warto zadbać o możliwość kontrolowania firmowej floty pod kątem manipulacji, zważywszy na wysokość kar, jakie grożą przewoźnikom po ich wykryciu przez zagraniczne inspekcje. Przykładem niech będzie niedawna sytuacja w Danii, gdzie w zatrzymanej do rutynowej kontroli polskiej ciężarówce, duńska policja znalazła magnes, zakłócający pracę tachografu. Za tę manipulację nałożono karę 275 tys. duńskich koron, czyli ponad 150 tys. zł. Ze względu na brak możliwości uregulowania jej przez kierowcę na miejscu, zgodnie z procedurami ciężarówka została zatrzymana, a sprawa skierowana do sądu. Konsekwencje dla przewoźnika są więc już bardzo dotkliwe, a mogą być jeszcze poważniejsze, z utratą dobrej reputacji włącznie[1]. Dlatego lepiej skorzystać ze wsparcia specjalistycznego oprogramowania, aby zawczasu zabezpieczyć się przed takimi przypadkami – wyjaśnia Mateusz Włoch, ekspert INELO.

Istotną zmianą w zakresie tachografów i ich wymiany bądź naprawy może okazać się również wytyczna, nad którą Komisja Europejska pracuje od dwóch lat. Od października 2012 r. firmy transportowe mają obowiązek montowania w tachografach czujników ruchu najnowszej generacji. Problematyczne okazują się jednak sytuacje, w których dochodzi do uszkodzenia wyłącznie czujnika ruchu. W przepisach nie została bowiem doprecyzowana kwestia, czy przy naprawie element może być zastąpiony przez ten sam model, czy musi być wymieniony na nowszą wersję.

Stosowane praktyki różnią się w zależności od interpretacji przepisów przez warsztaty samochodowe. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do nakładania kar w wysokości kilkuset euro na przewoźników kontrolowanych przez francuską inspekcję drogową. Komisja Europejska ustaliła jednak, że przy wymianie wyłącznie elementu, a nie całego tachografu, zastosowanie będzie miał stan rzeczy obowiązujący przy pierwszej rejestracji pojazdu. Jeśli w tym momencie w samochodzie zamontowany był czujnik starszej generacji, to może on być zastosowany ponownie przy ewentualnej naprawie – wyjaśnia Żółty.

Wytyczna Komisji Europejskiej zacznie obowiązywać automatycznie wraz z jej publikacją. Według wstępnych planów organu nastąpi to jeszcze w tym półroczu.

[1] Informacja za www.auto-swiat.pl

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta