• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  mozliwosc-analizy-odczytow-z-kart-kierowcow-i-tachografow-drugiej-generacji-z-kluczami-testowymi

  Możliwość analizy odczytów z kart kierowców i tachografów drugiej generacji z kluczami testowymi

  Dodano obsługę certyfikatów testowych, w związku z tym dane pobrane z testowych kart kierowców oraz testowych tachografów są analizowane przez oprogramowanie 4Trans dokładnie w taki sam sposób jak realne dane. Może to posłużyć w szczególności celom szkoleniowym i analizowaniem danych uzyskanych z symulatorów tachografów.

  Szczegółowe zmiany

  Wszystkie zmiany są opisane szczegółowo w dokumencie dostępnym w pomocy oprogramowania oraz do pobrania w formacie PDF wchodząc tutaj: Lista zmian 4Trans 5.0.


  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Nowe funkcje związane z inteligentnymi tachografami, m.in:
   • możliwość pobrania i analizy danych z inteligentnych tachografów,
   • możliwość pobrania i analizy danych z kart kierowców drugiej generacji,
   • wyświetlanie danych lokalizacyjnych wraz z odnośnikiem do mapy,
   • ostrzeżenie – wpis kraju rozpoczęcia/zakończenia jest niezgodny z lokalizacją GNSS.
  1. Analiza odczytów z kart kierowców i tachografów z kluczami testowymi.

  nowe-funkcje-zwiazane-z-inteligentnymi-tachografami

  Nowe funkcje związane z inteligentnymi tachografami

  Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 165/2014 inteligentne tachografy są montowane we wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdach od 15 czerwca 2019 roku. Od tego momentu wydawane są również karty kierowcy drugiej generacji. Oprogramowanie zostało w pełni dostosowane do wymogów ww. rozporządzenia, w szczególności do jego załącznika 1C opisującego zasady budowy i działania nowych urządzeń i kart.

  W tym celu zostały dodane nowe funkcje umożliwiające pobieranie i analizę danych:

  • Możliwość odczytu kart kierowców drugiej generacji wraz z wszystkimi danymi za pomocą opcji TachoScan -> [103] Odczytaj kartę kierowcy.
  • Odczyt inteligentnych tachografów za pomocą opcji TachoScan -> [104] Odczytaj tachograf cyfrowy.
  • Obsługa plików tachografów oraz kart kierowców drugiej generacji:
   • Weryfikacja certyfikatów – sprawdzana jest poprawność plików z nowymi certyfikatami. W przypadku odczytu z karty kierowcy w oknie podsumowania wprowadzono podział na dwie sekcje: „Generacja 1” i „Generacja 2”.
   • Analiza danych, w podglądzie dziennym danych z tachografu oraz karty kierowcy dodano wszystkie informacje zapisywane w nowych sekcjach m.in. informacje o lokalizacji GNSS czy nowe rodzaje zdarzeń i awarii.

  Jedną z najważniejszych zmian w tachografach jest rejestrowanie lokalizacji GNSS przy wpisie kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy oraz co 3 godziny skumulowanej jazdy. W oprogramowaniu 4Trans wprowadzono szereg zmian ułatwiających analizę tych danych:

  • Wyświetlanie danych lokalizacji (GNSS) z karty kierowcy 2-giej generacji:
   • Znacznikiem zostało oznaczone miejsca zarejestrowania lokalizacji ze względu na 3 godziny skumulowanej jazdy. Znaczniki znajdują się na wykresie dziennym oraz tygodniowym.
   • Na wykresie dziennym w zakładce Zdarzenia i awarie do listy lokalizacji została dodana kolumna kraj GNSS, w której jest wyświetlony skrót kraju na podstawie współrzędnych oraz wszelkie informacje o lokalizacji:

   • Na wykresie dziennym dodano opcję wyświetlenia lokalizacji na mapie – po kliknięciu na lokalizację prawym przyciskiem myszy jest możliwość wyświetlenia danej pozycji na mapie:

  • Raport lokalizacji [162] został wzbogacony o dane lokalizacyjne GNSS:

  • Wyświetlanie danych lokalizacji (GNSS) na podglądzie dziennym z inteligentnego tachografu:
   • W zakładce czynności o określonej dacie dodano znaczniki zapisu lokalizacji, możliwość przejścia na mapę oraz szczegółowe informacje lokalizacji w miejscach wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy:

  • Nowe ostrzeżenie: „wpis kraju rozpoczęcia/zakończenia jest niezgodny z lokalizacją GNSS” – ostrzeżenie pojawia się w raporcie [114] Naruszenia kierowcy w zakładce ostrzeżenia i wskazuje sytuacje, w których wprowadzony przez kierowcę kraj rozpoczęcia/zakończenia pracy jest inny niż ten wynikający z zapisanych przez tachograf danych lokalizacyjnych.
   • W zakładce czynności, zdarzenia i awarie w tabeli dodano możliwość filtrowania miejsc wpisów kraju oraz lokalizacji GNSS wraz z możliwością przejścia do mapy.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook