• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

   

  1) Wymagana nowa wersja serwera

  2) Automatyczna analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji w związku z uruchomieniem rejestru KREPTD

  3) Moduł TachoScan: podpowiedzi do analizy naruszeń, nowy mechanizm zapisu danych

  4) Moduł Rozliczenia: aktualizacja stawek, optymalizacja działania, nowy harmonogram, zapisywanie płacy w bazie danych, lista ewidencji czasu pracy

  5) Szczegółowa lista zmian


  wymagana-nowa-wersja-serwera

  Wymagana nowa wersja serwera

  Uwaga! Aktualizacja oprogramowania 4Trans do wersji 4.6.1 jest możliwa wyłącznie, jeżeli baza danych znajduje się na serwerze SQL Server™ 2008R2 lub nowszym.

  Jeśli zainstalowane jest starsze oprogramowanie serwera SQL, przed rozpoczęciem aktualizacji 4Trans użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na instalację wymaganej wersji SQL (dokona się ona automatycznie po zaakceptowaniu).


  automatyczna-analiza-ryzyka-utraty-dobrej-reputacji-lub-ograniczenia-licencji

  Automatyczna analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji

  Dzięki automatycznej Analizie ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji, zanim nastąpi kontrola, firma transportowa będzie mogła zweryfikować poziom naruszeń zatrudnionych kierowców i zastosować środki zaradcze. 4Trans przeliczy średnią ilość bardzo poważnych naruszeń (BPN) zgodnie ze zmianami w Ustawie o transporcie drogowym oraz wykaże najpoważniejsze naruszenia (NN) na podstawie odczytów z kart kierowców oraz wykresówek.

  Ta funkcja jest szczególnie przydatna w obliczu uruchomienia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), które zaplanowano na 30 listopada 2017 r. KREPT będzie przekazywał dane do Europejskiego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (ERRU), co ma na celu ułatwienie  polskim służbom kontrolnym dostępu do informacji o naruszeniach popełnianych w poszczególnych państwach członkowskich. Rejestr będzie dostępny pod adresem www.erru.pl.

  W najnowszej wersji 4Trans, użytkownik w zakładce startowej zobaczy wynik analizy dla wszystkich kierowców z aktywnej firmy, zgodnie z ustawieniami dotyczącymi naruszeń.

   

   

  W celu poznania szczegółów należy kliknąć w zakładkę Raport. Wyświetlone zostaną odpowiednie informacje w zależności od poziomu i ilości naruszeń kierowców. Aby przeprowadzić analizę innego przedziału czasowego, bądź dla ograniczonej liczby kierowców, trzeba wybrać kolejno: Raporty -> Tachoscan -> [182] Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji.

   


  modul-tachoscan-podpowiedzi-analizy-naruszen-nowy-mechanizm-zapisu-danych

  Moduł TachoScan: podpowiedzi do analizy naruszeń, nowy mechanizm zapisu danych

  Zmiany w module TachoScan ukierunkowane są na optymalizację pracy oprogramowania. Najważniejszą z nich jest nowy mechanizm zapisu danych cyfrowych z kart kierowców oraz tachografów. Pozwala on na znaczne ograniczenie ilości pojawiających się komunikatów oraz skrócenie czasu wczytywania plików cyfrowych. Jest to niezwykle przydatne zwłaszcza przy wczytywaniu dużej ilości plików. Przebudowane zostały również okna podsumowania/zapisu odczytu danych z kart kierowców/tachografów cyfrowych:

   

  Korzyści z zastosowania nowego mechanizmu:

  skrócony czas wczytywania wielu plików z kart kierowców oraz tachografów;

  dowolna kolejność wgrywania plików – oprogramowanie automatycznie uzupełnia zapisane wcześniej dni w bazie danych m.in. o wpisy krajów rozpoczęcia/zakończenia pracy;

  optymalizacja wyświetlania raportów, w szczególności raportu [127] Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy;

  wyliczenie kilometrów dla poszczególnych czynności jazdy uwzględniające szczegółową prędkość i wszystkie wpisy krajów. Źródło wykorzystane do obliczeń zostało oznaczone dla każdej czynności

  uproszczony sposób zapisu oraz prezentacji danych przy zmianie czasu.

   

   

  Moduł wzbogacony został o zakładkę uwagi do analizy dla raportu naruszeń. Pozwoli ona w szybki sposób zweryfikować sytuacje, w których kierowca błędnie operował selektorem. Aktualna lista możliwych podpowiedzi wygląda następująco:

   

   

  W raporcie [170] Różnice w danych pomiędzy tachografem i kartą dodano dodatkową opcję prezentującą wyłącznie dni, w których występowało zdarzenie jazdy. Taka selekcja pozwoli w szybszy sposób zweryfikować:

  – braki w danych z tachografów oraz kart kierowców,

  – jazdy bez karty,

  – niezatrudnionych kierowców oraz obce pojazdy.


  modul-rozliczenia-aktualizacja-stawek-optymalizacja-dzialania-nowy-harmonogram-zapisywanie-placy-bazie-danych-lista-ewidencji-czasu-pracy

  Moduł Rozliczenia: aktualizacja stawek, optymalizacja działania, nowy harmonogram, zapisywanie płacy w bazie danych, lista ewidencji czasu pracy

  W nowej wersji programu 4Trans moduł Rozliczenia został zoptymalizowany i poszerzony o nowe elementy.

  Najważniejsze zmiany w module:

  – dodano listę ewidencji czasu pracy, dzięki której użytkownik może sprawnie zarządzać wyliczonymi i zapisanymi ewidencjami czasu pracy. Wprowadzono również mechanizm informujący użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia Ewidencji czasu pracy, jeśli przykładowo zmieniły się parametry zatrudnienia czy długość odcinka zagranicznego wpływająca na wysokość płacy. Z poziomu listy można edytować, otworzyć, przeliczyć ponownie oraz usunąć poszczególne ewidencje czasu pracy.

   – przy wyliczaniu Ewidencji czasu pracy oraz drukowaniu raportów dotyczących Rozliczeń, płaca będzie zapisywana w bazie danych. Oznacza to, że aby zmiany dokonane w umowie pracownika, bądź w ustawieniach dotyczących płacy przyniosły efekt, należy ponownie wyliczyć i zapisać ewidencję czasu pracy, .

  – zmieniono wygląd oraz dodano funkcje Harmonogramu rocznego. Wprowadzone modyfikacje pozwalają łatwiej planować pracę kierowców, m. in. poprzez nowy widok wielu kierowców z danego miesiąca:

   

  usprawniono sposób zarządzania umowami o pracę – po aktualizacji, umowy o pracę wyświetlane są w jednej zakładce razem z poszczególnymi aneksami:

   

  – zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla poszczególnych krajów, zgodnie z informacjami prezentowanymi w aktualnościach na stronie www.Inelo.pl. Do systemu wprowadzone zostały również stawki minimalnego wynagrodzenia na rok 2018 w Polsce.


  szczegolowa-lista-zmian

  Szczegółowa lista zmian

  W poprzednich punktach zostały opisane najważniejsze zmiany i udogodnienia, które oferuje nowa wersja. Jednak najnowszy 4Trans zapewnia swoim użytkownikom znacznie więcej modernizacji oraz usprawnień. Szczegółowa lista zmian dostępna jest w formacie PDF po kliknięciu w grafikę poniżej:


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook