• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Wprowadzenie nowego modułu 4Trans Mobile
  2. Możliwość wprowadzenia premii uznaniowej
  3. Zakończenie wsparcia Windows® XP, 2003 Server, SQL Server™ 2000
  4. Pozostałe zmiany

  nowy-modul-4trans-mobile-zdalne-odczyty-oraz-zautomatyzowane-delegacje

  Nowy moduł 4Trans Mobile | Zdalne odczyty oraz zautomatyzowane delegacje

  odczyt-kartyokno-logowania-ukrainskipozostaly-czas-pracytrasa

  Od wersji 4.4.2.3 dostępne jest nowy moduł 4Trans Mobile, który wprowadza możliwości:

  • odczytów kart kierowców i tachografów poprzez aplikacje na telefon
  • wprowadzania wyjazdów i przekroczeń granic w aplikacji mobilnej i przesyłania tych informacji w celu automatycznego tworzenia delegacji.
  • archiwizacji danych na serwerach INELO

  Więcej informacji dotyczących nowego modułu znajduje się w poniższym temacie:

  https://inelo.pl/produkty/system-4trans/4trans-mobile/

  grafika-mobile


  premia-uznaniowa

  Premia uznaniowa

  W oprogramowaniu została wprowadzona możliwość dodania premii uznaniowej wraz z odpowiednimi opcjami dotyczącymi zaliczania jej do płacy minimalnej.

  Premię można wprowadzić w edycji umowy o pracę pracownika oraz na Ewidencji Czasu Pracy. W związku z nową funkcjonalnością dodano opcje („Menu: Dane podstawowe -> Ustawienia -> Rozliczenia”):

  • w zakładce: „Zaawansowane” dodano opcję: Zaliczaj premie uznaniowe do wynagrodzenia minimalnego;
  • w zakładce: „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” dodano grupę opcji: Premia uznaniowa;

  premia

  Premia będzie uwzględniona w następujących miejscach w programie:

  • „[207] Miesięczna karta pracy pracownika”;
  • „[208] Zestawienie wynagrodzeń”;
  • „[254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”
  • „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy”;
  • „[224] Eksport ewidencji czasu pracy do programu „enova””.

  zakonczenie-wsparcia-windows-xp-2003-server-sql-server-2000

  Zakończenie wsparcia Windows® XP, 2003 Server, SQL Server™ 2000

  Od dnia 1 stycznia 2017 roku zostanie wycofane wsparcie techniczne programu 4Trans dla:

  • systemów operacyjnych Windows® XP oraz Windows Server® 2003

  W przypadku tych systemów operacyjnych dalsza praca w oprogramowaniu 4Trans będzie możliwa, natomiast nie będziemy udzielać wsparcia technicznego dla usterek przez nie spowodowanych.

  Decyzja ta jest związana z zakończeniem przez producenta systemów Windows firmę Microsoft wsparcia technicznego oraz tworzenia aktualizacji dla tych systemów.

  • bazy danych Microsoft SQL Server™ 2000

  W przypadku Microsoft SQL Server™ 2000 konieczna będzie aktualizacja do wersji minimum 2008R2 Express (wersja bezpłatna). W oprogramowaniu 4Trans przygotowaliśmy mechanizm, który w prosty sposób zaktualizuje serwer bazy danych do wymaganej wersji.  Zaleca się wykonanie tego kroku przed 01.01.2017, ponieważ nowa wersja wydania po tej dacie nie będzie się uruchamiać na tej wersji SQL.

  Oprogramowanie 4Trans od wersji 4.4.3 automatycznie powiadomi użytkowników za pomocą komunikatów, jeżeli wykryje systemy, które nie będą wspierane od 01.01.2017 i zaproponuje rozwiązanie.

  Więcej informacji o zakończeniu wsparcia znajduje się w Pomocy programu w temacie: „Zakończenie wsparcia„.


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • Zaliczka za czas pracy na terytorium innych krajów:

  (menu: „Raporty -> Rozliczenia -> [207] Miesięczna karta pracy pracownika”)

  Na przeliczeniu Ewidencji Czasu Pracy będzie wykazywana dopłata za czas pracy na terytorium innych krajów, jeśli będzie ona przekraczała kwotę wprowadzonej zaliczki za czas pracy na terytorium innych krajów. Do tej pory była wyświetlana wyłącznie kwota zaliczki bez względu na kwotę dopłaty.

  Jeśli wprowadzona zaliczka będzie wyższa niż wyrównanie wynagrodzenia za czas pracy na terytorium innych krajów zostanie wyświetlona niezmieniona kwota zaliczki.

  • Rejestr Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów

  (menu: „Rozliczenia -> Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów”)

  Na liście odcinków zagranicznych wprowadzono nową kolumnę zawierającą czas trwania wprowadzonych odcinków;

  • Polecenie wyjazdu służbowego – nowe opcje pozwalające na modyfikacje raportu [310] Polecenie wyjazdu”

  (Menu: „Raporty -> Delegacje -> [310] Polecenie wyjazdu”)

  Na podglądzie wydruku „Polecenia wyjazdu służbowego” rozbito rubrykę: Pobrano zaliczkę na dwa wiersze:

  • Zaliczki (zawiera sumę kwot pobranych zaliczek)
  • Zwroty (zawiera sumę kwot zwróconych zaliczek)

  polecenie-wyjazdu-2

  (Menu: „Dane podstawowe -> [014] Ustawienia -> Delegacje”)

  W zakładce „Raporty” dodano opcję pozwalającą nie uwzględniać na raporcie [310] Polecenie wyjazdu wprowadzonych w delegacji zwrotów lub zaliczek.

  zwrot-zaliczek

  (Menu: „Rozliczenia -> Delegacje -> dodanie lub edycja delegacji”)

  W oknie dodawania/edycji delegacji w rozwijanym panelu „Wyżywienie i uwagi” dodano pole „Stwierdzenie pobytu służbowego”. W tym polu użytkownik może wprowadzić dowolny tekst, który będzie wyświetlany na podglądzie wydruku raportu „[310] Polecenie wyjazdu” w rubryce o tej samej nazwie.

  • Inne umowy niż umowa o pracę

  (Menu: „Dane podstawowe -> Pracownicy -> Edycja Pracownika -> zakładka Umowa”)

  W „oknie dodawania/edycji innej umowy” umożliwiono wprowadzenie innej umowy na

  czas nieokreślony – wystarczy pozostawić niewypełnione pole: Data do.

  • Historia zatrudnienia widoczna na ewidencji czasu pracy

  („Menu: Raporty -> Rozliczenia -> [207] Miesięczna karta pracy pracownika”)

  W Ewidencji czasu pracy dodano wiersz „Zatrudnienie”, w którym przedstawiona jest historia zatrudnienia danego pracownika w formie wykresu liniowego. Po podświetleniu myszą tego wiersza zostanie wyświetlona informacja o czasie trwania i rodzaju wprowadzonej umowy.

  zatrudnienie


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook