• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Kolejne zmiany ułatwiające wprowadzanie i obsługę delegacji
  2. Uniwersalny eksport delegacji
  3. Pozostałe zmiany

  kolejne-zmiany-ulatwiajace-wprowadzanie-i-obsluge-delegacji

  Kolejne zmiany ułatwiające wprowadzanie i obsługę delegacji

  W najnowszej wersji programu ponownie wprowadzono wiele zmian mających na celu ułatwić i przyśpieszyć pracę w programie, szczególnie w zakresie wprowadzania i obsługi delegacji:

  • Na wszystkich raportach z delegacji dodano nowy filtr umożliwiający wybranie wszystkich delegacji, tylko krajowych lub tylko zagranicznych.
  • W ustawieniach programu (014) w zakładce „Delegacje -> Różne” dodano nową opcję umożliwiającą automatyczne wyznaczanie ryczałtów za noclegi tylko w przypadku, gdy nocleg jest częścią odpoczynku o długości co najmniej […] godzin oraz została zmieniona domyślna wartość w opcji „za każdy odpoczynek o długości co najmniej 9:00 godzin” na 8:45 godzin.
  • Na oknie dodawania i edycji delegacji wprowadzono kilka zmian mających na celu ułatwić i przyspieszyć pracę:
   – została przywrócony mechanizm umożliwiający wskazanie godziny zdarzenia delegacji na mini-wykresie czynności kierowcy,
   – na liście zdarzeń klawisz „Insert” dodaje nowe zdarzenie, które domyślnie ustawione jest jako „Zmiana państwa”,
   – oraz została dodana obsługa klawisza „Tab”, który przesuwa o jedną komórkę w prawo, lub kombinacja „Shift + Tab” która przesuwa o jedną komórkę w lewo.
  • Dodano zmiany ułatwiające dodawanie i edycję delegacji na wykresie tygodniowym i miesięcznym:- informacje zawarte w tzw. dymku, który był pokazywany po podświetleniu myszą delegacji, została przeniesiona do prawego panelu bocznego do zakładki Podsumowanie.
   – dodanie zdarzenia „Zmiana państwa” na czynności postój automatycznie zmienia, następujące po nim państwo noclegu,
   – dodano dodatkowe oznaczenie flagami odcinków zagranicznych uwzględnianych do wyrównania za pracę na terytorium innych krajów,
   – dla zdarzeń typu „Zmiana państwa” oraz „Wyjazd z Polski” w oknie z wyborem państwa dodano pole umożliwiające określenie dokładnego czasu zdarzenia,
   – został zmieniony kolor delegacji, która została zmodyfikowana i jeszcze nie zapisana,
   – w rozwijanym menu dodano pozycję „Rozliczenie szczegółowe” umożliwiającą wygenerowanie raportu „Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej”,
   – dodano ostrzeżenie pojawiające się przy próbie dodania więcej niż jednego zdarzenia w tej samej minucie,
   – z menu została usunięta pozycja „Utwórz delegację”, która była dostępna w przypadku wyłączonej obsłudze delegacji na wykresie.
  • W delegacjach zostało dodane pole „Data rozliczenia” oraz opcje umożliwiające zdefiniowanie domyślnej daty rozliczenia i opcja umożliwiająca jej pokazanie lub ukrycie na raportach.
  • Zostały dodane wszystkie diety i ryczałty za noclegi określone w rozporządzeniu o podróżach służbowych.
  • Zmiana diety lub ryczałtu za nocleg, który jest powiązany z wprowadzonymi delegacjami spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o konieczności ponownego rozliczenia delegacji.

  Wykres tygodniowy


  uniwersalny-eksport-delegacji

  Uniwersalny eksport delegacji

  W najnowszej wersji programu została dodany mechanizm uniwersalnego eksportu delegacji, umożliwiający eksport wszystkich danych zapisanych w rozliczonych delegacjach do plików w formacie xml. W instrukcji programu zostały umieszczone szczegółowe informacje o strukturze plików i informacjach w nich zawartych. Eksport ten jest szczególnie przydatny w przypadku potrzeby integracji istniejących systemów księgowo-kadrowych w Państwa firmie z systemem 4Trans. Nowa funkcja jest dostępna w menu „Plik -> Import/Eksport” pod pozycją „[312] Uniwersalny eksport delegacji”.

  Uniwersalny eksport delegacji


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • Podczas instalacji lub aktualizacji programu wykrywana jest wersja systemu operacyjnego 32 lub 64 bit, a następnie pobierana odpowiednia wersja instalatora MS SQL Server™.
  • Algorytm wyznaczania „sztywnych okresów 24/30 godzin” został dostosowany do wytycznej Komisji Europejskiej nr 7 oraz została zmieniona nazwa opcji „Wyznaczaj za krótkie odpoczynki dzienne w sztywnych okresach 24/30 godzin (wg wytycznych GITD 07.2011)” na „Wyznaczaj za krótkie odpoczynki dzienne w sztywnych okresach 24/30 godzin – Wytyczna nr 7”
  • Dodano zapis numerów kart cyfrowych kierowców, którzy nie występują w bazie danych, widocznych w zakładce: „Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli” (menu: „TachoScan -> [107] Dane z tachografów cyfrowych”).
  • Został zmodyfikowany raport „[304] Podróże służbowe”, w którym zostało dodane m.in. zestawienie diet, zaliczek i rachunków dla każdej delegacji oraz dodano możliwość wyboru raportowanych delegacji i opcję „Ukryj szczegóły”.
  • Dodano możliwość importu plików zawierających wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów, które zawierają dane wcześniej zaimportowane.
  • Na raporcie „[254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów” w przypadku, gdy stawka wg godzin planowanych jest taka sama jak stawka wg godzin normatywnych wyświetlana jest jedna stawka: „Stawka wynagrodzenia” oraz zamiast „wypłaconego wynagrodzenia wg godzin planowanych” i „wypłaconego wynagrodzenia wg godzin normatywnych” wyświetlana jest jedna pozycja „Wypłacone wynagrodzenie”.
  • W programie została dodana nowa opcja „Kalkulator godzinowy” ułatwiająca obliczanie wartości godzinowych. Nowa opcja jest dostępna na oknie ewidencji czasu pracy oraz za pomocą skrótu „Ctrl+K”.
  • Zostały dodane nowe opcje umożliwiające określanie, czy naliczone ryczałty za noclegi na terenie Niemiec mają być pomniejszone o kwotę stawki określonego przez niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV):
   – w pozycjach delegacji na oknie dodawania/edycji delegacji została dodana nowa opcja „Pomniejszaj o niemieckie ubezpieczenie społeczne” umożliwiająca określenie czy ma zostać odliczona kwota określona w niemieckim ubezpieczeniu społecznym w przypadku ryczałtu za nocleg wyznaczonego na terytorium Niemiec,
   – również taka sama opcja została dodana na wykresie tygodniowym w trybie obsługi delegacji,
   – oraz w ustawieniach programu z zakładce „Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie inne kraje” do opcji „Pomniejsz ryczałt o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV)” zostały dodane dwie pod opcje umożliwiające wybór, czy odliczenie ma dotyczyć wszystkich ryczałtów za noclegi czy też tylko ryczałtów za nocleg odebranych w trakcie odpoczynku trwającego 45 godzin. Domyślnie program odlicza stawkę na minimalne społeczne w przypadków ryczałtów za nocleg odebranych w trakcie odpoczynku trwającego co najmniej 45 godzin.

  Uwaga! W trakcie aktualizacji, w przypadku, gdy jest wyłączona opcja pomniejszania naliczonych ryczałtów za noclegi o ubezpieczenie społeczne (SvEV) – zostanie włączone pomniejszanie ryczałtów za noclegi o ubezpieczenie społeczne (SvEV), które zostaną wyznaczone w trakcie odpoczynków trwających 45 godzin. Wynika to z faktu, że odpoczynki powyżej 45h nie mogą być odbierane w kabinie pojazdu.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook