en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany

  1. Wyświetlanie naruszeń czasu pracy w formie graficznej na wykresach tygodniowym i miesięcznym.
  2. Ustawienia analizy zdarzeń typu OUT niezależnie na każdy pojazd.
  3. Automatyczne generowanie eksportu ewidencji do pliku XML.
  4. Szczegółowa lista wszystkich zmian.

1-wyswietlanie-naruszen-czasu-pracy-w-formie-graficznej-na-wykresach-tygodniowym-i-miesiecznym

Wyświetlanie naruszeń czasu pracy w formie graficznej na wykresach tygodniowym i miesięcznym.

W celu sprawniejszej analizy przyczyn powstałych naruszeń czasu pracy, takich jak:

  • przekroczenia 6 godzin pracy bez przerwy,
  • przekroczenia 10 godzin pracy, jeśli wystąpiła praca w nocy,
  • przekroczenia 60 godzin pracy w tygodniu,
  • przekroczenia przeciętnie 48 godzin pracy w tygodniu w okresie rozliczeniowym,

na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym wprowadzono ich graficzną wizualizację. Graficzne oznaczenie ww. naruszeń zostało również uwzględnione w legendzie.


ustawienia-analizy-zdarzen-typu-out-niezaleznie-na-kazdy-pojazd

Ustawienia analizy zdarzeń typu OUT niezależnie na każdy pojazd

Przeniesiono opcję czynności jazdy typu OUT interpretuj jako „inna praca” z ustawień ogólnych programu do okna edycji samochodu (na liście pojazdów). Od teraz możliwa jest zmiana opcji niezależnie dla każdego pojazdu. Ma to na celu traktowanie jako inną pracę zdarzeń typu OUT wyłącznie w pojazdach, które mogą być używane poza rozporządzeniem 561/2006/WE. Domyślnie opcja ta jest wyłączona dla wszystkich pojazdów – tak, aby użytkownik świadomie zdecydował, w którym pojeździe wyłączenie z rozporządzenia jest akceptowalne, a nie wynika z pomyłki kierowcy. Na liście pojazdów istnieje możliwość zmiany opcji dla wielu pojazdów jednocześnie.


automatyczne-generowanie-eksportu-ewidencji-do-pliku-xml

Automatyczne generowanie eksportu ewidencji do pliku XML

Dodano możliwość automatycznego generowania uniwersalnego eksportu ewidencji do pliku XML po uprzednim wyliczeniu i zapisaniu kalendarza miesięcznego. Mechanizm działa zarówno dla wyliczenia zbiorczego, jak i indywidualnego. Po wybraniu opcji istnieje możliwość wyboru lokalizacji, do której zapisywany będzie plik. Opcja usprawnia pracę poprzez automatyzację uniwersalnego eksportu ewidencji czasu pracy do innych systemów.

 


pozostale-zmiany

Pozostałe zmiany

Pomniejszych zmian w update 3 jest więcej, m. in. tzw. zaliczanie przerwy śniadaniowej (P15), nawet jeśli w danym dniu nie ma zdarzeń jazdy, czy ograniczenie ilości pustych stron na wydrukach rejestru czasu pracy na terytorium innych krajów. Wszystkie zostały opisane w załączonej poniżej szczegółowej liście zmian w PDF >>>


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook