• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Nowe funkcje pozwalające na wyliczenie wynagrodzenia minimalnego w Austrii zgodnie z układem zbiorowym dla transportu towarów
  2. Wprowadzono możliwość wyboru grupy kwalifikacji zawodowej wraz z odpowiednimi stawkami w przypadku kierowców wykonujących pracę na terytorium Francji
  3. Dla innych umów dodano możliwość wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów (Niemcy, Francja, Norwegia, Austria) uwzględniając polską stawkę godzinową
  4. Pozostałe zmiany

  nowe-funkcje-pozwalajace-wyliczenie-wynagrodzenia-minimalnego-austrii-zgodnie-ukladem-zbiorowym-dla-transportu-towarow

  Nowe funkcje pozwalające na wyliczenie wynagrodzenia minimalnego w Austrii zgodnie z układem zbiorowym dla transportu towarów

  Dodano mechanizm umożliwiający wyliczenie wyrównania do wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Austrii na podstawie lokalnych przepisów. Warto nadmienić, że program uwzględnia nadgodziny dobowe i tygodniowe, wraz z dodatki 50% i 100%, wynikające z austriackiego Zbiorowego Układu Pracy. W wyliczeniu są również uwzględnione inne należności przysługujące kierowcom za czas pracy na terytorium Austrii zgodnie z układem zbiorowym tj. Austriacka dieta oraz ryczałt za nocleg.

  Przygotowano poradnik/tutorial opisujący krok po kroku czynności jakie należy wykonać w programie, aby wyliczyć wyrównanie do płacy minimalnej. Tutorial dostępny jest pod linkiem: „Tutorial – Wyliczenie wyrównania za prace w innych krajach -> Austria” >>>LINK

  W oprogramowaniu 4Trans dodano szereg nowych funkcjonalności pozwalających rozliczyć płace minimalną w Austrii:

  • Dodano możliwość zaznaczenia naliczania wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w edycji umowy (dotyczy umowy o pracę oraz innych umów)

  screen1

  • W pomocy zostały opisane poszczególne kategorie kierowców wraz ze stawkami: LINK
  • Ze względu na mnogość austriackich stawek minimalnych, które uzależnione są od czasu zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych kierowcy, została wprowadzona jedna domyślna minimalna stawka dla Austrii, która jest równa 0 (zero). Jeżeli kierowcy są w tej samej kategorii stawkę domyślną płacy minimalnej w Austrii dla firmy można uzupełnić w menu: „Rozliczenia” -> „[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach”. Jeżeli kierowcy zaliczani są do różnych kategorii stawkę można uzupełnić indywidualnie w oknie edycji umowy.
  • W menu: „Dane podstawowe” -> „[014] Ustawienia”, zakładka: „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” dodano zakładkę: „Austria”, zawierającą szereg opcji naliczania i pomniejszania wyrównania do płacy minimalnej.
  • W menu: „Rozliczenia” -> „[311] Minimalna stawka dzienna w innych krajach” dodano domyślne stawki należnych dodatków z tytuły podróży służbowej z układu zbiorowego dla transportu towarów w Austrii:
   – Stawka wyżywienia/Kwota diety: 26,40 €;
   – Stawka za nocleg: 15,00 €.
  • W menu: „Rozliczenia” -> „[201] Ewidencja czasu pracy” dodano wiersze: „CP Austria doby rozl.” i „CP Austria doby kal.”. Na wydruku przeliczenia dodano wiersz, w którym wykazywana jest dopłata za czas pracy na terytorium Austrii.
  • Zestawienie wyników wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium Austrii dostępne jest w menu: „Raporty” -> „Rozliczenia”:
   – „[254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”;
   – „[257] Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów”.
  • W menu: „Rozliczenia” -> „[306] Wykres tygodniowy” oraz menu: „Rozliczenia” -> „[301] Delegacje” przy dodawaniu lub edycji delegacji:
   – odcinki pobytu w Austrii zostaną automatycznie uwzględnione podczas wyliczenia wyrównania do płacy minimalnej;
   – została dodana opcja, aby nie uwzględniać wyrównania dla danego odcinka (tranzyt);
   – symbole: symbol naliczony austriacki dodatek noclegowy1symbol naliczony austriacki dodatek noclegowy2umożliwiają ustawienie czy za wybrany nocleg ma być naliczony austriacki dodatek noclegowy.
  • W menu: „Plik” -> „Import/Eksport”:
   – „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy”- dodano wszystkie składniki wykazywane na ewidencji czasu pracy;
   – „[228] Eksport ewidencji czasu pracy do programu 'Enova'” – dodano składnik „wyrównanie za prace AT”.
  • 4Trans Mobile – dodano możliwość importowania odcinków austriackich.

  wprowadzono-mozliwosc-wyboru-grupy-kwalifikacji-zawodowej-wraz-odpowiednimi-stawkami-przypadku-kierowcow-wykonujacych-prace-terytorium-francji

  Wprowadzono możliwość wyboru grupy kwalifikacji zawodowej wraz z odpowiednimi stawkami w przypadku kierowców wykonujących pracę na terytorium Francji

  W menu: „Rozliczenia” -> „[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach” dodano minimalne stawki wynagrodzenia dla każdej grupy kwalifikacji zawodowej wraz z odpowiednimi stawkami i okresami, zgodnie z układem zbiorowym we Francji.
  Opis grup kwalifikacji zawodowych znajduje się w pomocy >>> LINK

  W umowie pracownika można wybrać grupę kwalifikacji lub wpisać stawkę ręcznie.

  screen2_2
  Wybranie grupy kwalifikacji powoduje brak konieczności aneksowania w przypadku zmiany stawek dla poszczególnych grup.

  Podczas aktualizacji program sam przyporządkuje odpowiednią grupę na podstawie wprowadzonej już stawki:

  • jeśli aktualna stawka wynosi: 9,67 €, to zostanie wybrana kategoria: ogólna stawka minimalna;
  • jeśli aktualna stawka odpowiada jednej ze stawek kategorii, to program przypisze ją właściwej kategorii (np. stawka 9,68 € zostanie przypisana kategorii 3bis);
  • jeśli Twoja aktualna stawka nie odpowiada żadnej kategorii, to program pozostawi ją bez zmian.
   Zalecamy, aby po dokonaniu aktualizacji zweryfikować, czy kierowcy mają wybraną odpowiednią grupę.

  dla-innych-umow-dodano-mozliwosc-wyliczenia-wyrownania-czas-pracy-terytorium-innych-krajow-niemcy-francja-norwegia-austria-uwzgledniajac-polska-stawke-godzinowa

  Dla innych umów dodano możliwość wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów (Niemcy, Francja, Norwegia, Austria) uwzględniając polską stawkę godzinową

  Dodano możliwość wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów dla umów innych niż umowa o pracę. Do tej pory oprogramowanie w takich przypadkach wykazywało wyłącznie kwotę należną za czas pracy na terytorium innych krajów, bez wyliczonego wyrównania.

  Od wersji 4Trans 4.5.1.1 oprogramowanie uwzględni w należnym wynagrodzeniu za pracę w innych krajach również stawkę godzinową z wprowadzonej umowy:

  screen3

  W menu: „Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka „Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” dodano opcję „Nie wykazuj wyrównania za czas pracy na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika dla innych umów”.


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • Raport „[256] Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowy o pracę)” został przeniesiony do menu: ” Raporty -> Rozliczenia -> Raporty dodatkowe”.
  • Zawartość raportu „[255] Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy)” została przeniesiona do raportu „[257] Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów” – w oknie wywołania raportu dodano opcję „Dla pozostałych umów”.
  • Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach – Niemcy:
   – stawki płacy minimalnej w Niemczech (8,84 € na 2017 rok) przeniesiono na listę w menu: „Rozliczenia” -> „[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach”;
   – w menu: „Rozliczenia” -> „[306] Wykres tygodniowy” zmieniono symbole: symbol SvEVna uniwersalne ikony: uniwersalne ikonyoraz opis w legendzie na: „uwzględnij zagraniczny dodatek noclegowy”.
   Działanie opcji pozostało bez zmian: za ich pomocą wybiera się, czy dla danego ryczałtu za nocleg ma zostać uwzględniona kwota za zakwaterowanie (SvEV).
  • Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach – Norwegia:
   – w menu: „Rozliczenia” -> „[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach” dodano domyślną stawkę minimalnego wynagrodzenia: 158,32 koron norweskich (od 2015 roku);
   – w oknie edycji umowy dodano opcję do zaznaczenia „minimalne wynagrodzenie”. Poprzez wprowadzenie w/w opcji w razie zmiany stawki w Norwegii nie ma konieczności edytowania umowy.

  Wszystkie zmiany w programie szczegółowo opisane są w pomocy programu >>> LINK


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook