• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  wyliczenie-wyrownania-minimalnego-wynagrodzenia-prace-terytorium-francji

  Wyliczenie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę na terytorium Francji

  W najnowszej wersji programu dodano mechanizm umożliwiający wyliczenie wyrównania do wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Francji na podstawie Kodeksu Pracy, dyrektyw oraz innych przepisów francuskich odnoszących się do pracownika realizującego transport drogą lądową w ramach realizacji świadczenia usług przez firmę przewozową na terytorium Francji.

  Podczas wyliczenia minimalnego wynagrodzenia w zależności od wybranych opcji uwzględniana jest francuska „amplituda miesięczna” uwzględniająca przerwy i odpoczynki, dodatki za czas pracy w niedzielę i święta uwzględniające staż pracy kierowcy, dodatki za czas pracy w godzinach równoważnych i nadliczbowych oraz dodatki za czas pracy w godzinach nocnych.

  W zależności od wybranych opcji, program pomniejsza wyrównanie do należnego, francuskiego minimalnego wynagrodzenia o polskie składniki takie jak: wynagrodzenie za czas pracy, dodatki za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie za dyżury. Również zostały dodane opcję umożliwiające zaliczanie do minimalnego wynagrodzenia diet, ryczałtów za noclegi.

  W pomocy programu został dodany tutorial opisujący krok po kroku czynności jakie należy wykonać w programie aby wyliczyć wyrównanie do minimalnej krajowej. Tutorial dostępny jest w zakładce „Pomoc -> Wiadomości uzupełniające -> Moduł Rozliczenia -> Tutorial – Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach -> Francja”

  Lista zmian dotyczących rozliczania minimalnego wynagrodzenia na terytorium Francji:

  • W ustawieniach programu w zakładce „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” wprowadzono następujące zmiany:

  – dotychczasowa opcja „Podczas wyliczania czasu pracy uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy” będzie działać tylko dla Niemiec i Norwegii i została zmieniona nazwa na „Podczas wyliczania czasu pracy uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy (dla Niemiec i Norwegii)”,
  – w opcji proporcjonalnego rozliczania premii dodano nową pod-opcję „uwzględniaj tylko czas pracy dla zaznaczonych krajów” oraz został dodany kraj „Francja”,
  – została dodana zakładka „Francja” zawierająca szereg opcji umożliwiające dostosowanie zasad rozliczania minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Francji.

  zakladka Francja

  • W oknie edycji umowy o pracę w zakładce „Stawki porównawcze i urlopy” w tabeli „Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek” dodano kraj „Francja” oraz wprowadzono domyślną kwotę stawki 9,68 EUR. Stawkę godzinową należy wprowadzić zgodnie z grupą kwalifikacji zawodowych określonych na stronie francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza pod adresem: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PL_Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_15_juin_2016.pdf. Ponadto w przypadku gdy w ustawieniach w zakładce „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” w zakładce „Francja” zaznaczona jest opcja „Dodatek stażowy” odpowiednia wysokość dodatku uzależniona od stażu pracy będzie doliczana automatycznie na podstawie wprowadzonych w programie umów o pracę.

  kwota stawki

  • Na liście pracowników w rozwijanym menu dla pozycji „Zmień dane dla zaznaczonych rekordów” dodano nową opcję „Narodowość” umożliwiającą zmianę narodowości dla zaznaczonych kierowców oraz zostały dodany  kraj „Francja” w opcji „Modyfikuj aktualną umowę -> Dodatek za czas pracy na terytorium innego kraju”.
  • Na ewidencji czasu pracy w module Rozliczenia zostały dodane wiersze: CP Francja, CP Francja doby rozl., CP Francja doby kal., Składn. pol. zalicz. do CP Fr (składniki polskie zaliczane do czasu pracy na terytorium Francji), Czas Pracy, CP w niedzielę i święta, Godziny nocne, Dyżury 50%, Dyżury 100%, Dodatek 50%, Dodatek 100%.

  CP Francja

  • W zakładce „Rozliczenia -> Minimalna stawka dzienna w innych krajach [311]” zostały dodane opcje umożliwiające określane minimalnych stawek dziennych dla Francji oraz wprowadzono ustawienia domyślne:

  – Stawka wyżywienia/Kwota diety: 55,92 EUR,
  – Podstawa do wyliczenia stawki godzinowej dodatku za czas pracy w godzinach nocnych: 10,00 EUR,
  – Stały dodatek za pracę w niedzielę i święta, gdy czas pracy nie przekracza 3 godzin: 13,75 EUR oraz gdy czas pracy przekracza 3 godziny: 27,49 EUR;

  • Wyniki rozliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium Francji zostały dodane na wydrukach:

  – na wydruku ewidencji czasu pracy,
  – na raporcie „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów [254]”, w którym została opcja „Drukuj szczegóły (tylko Francja)” wykazująca szczegółowo polskie składniki wynagrodzenia zaliczane do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Francji oraz
  – na raporcie „Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowy o pracę) [257]”

  rejestr czasu pracy Francja

  • Na wykresie tygodniowym dodano możliwość wprowadzania odcinków pobytu na terenie Francji, które będą uwzględnianie w rozliczeniu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.
  • Do listy świąt i dni wolnych dostępnych w menu „Dane podstawowe -> Święta i dni wolne [011]” dodano święta francuskie na 2016 rok.
  • Wprowadzono zmiany na generowanym zaświadczeniu o oddelegowaniu do pracy na terytorium Francji:

  – dodano możliwość edycji danych adresowych i miejsca urodzenia wybranego kierowcy, które zapisywane w danych kierowcy po kliknięciu przycisku „Drukuj”
  – w polu kwalifikacje zawodowe dodano pozycje 138V, 140V, 145V i 150V dotyczące przewozu osób,
  – na wydruku w kwalifikacja zawodowych wstawiany jest tylko kod bez opisu w j. polskim
  – na wydruku w polu „Godzinowa stawka wynagrodzenia brutto” domyślnie generowana jest stawka dla każdego miesiąca wraz ze wzorem

  • Na głównej zakładce Start [F2] dodano skróty umożliwiające szybką generację powiadomienia na Niemcy i zaświadczenia na Francję.
  • W module 4Trans Mobile dodano możliwość importowania odcinków francuskich.
  • Wyniki rozliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium Francji zostały dodane do eksportów:

  – w Uniwersalnym eksporcie ewidencji zostały dodane wszystkie składniki wykazywane na ewidencji czasu pracy,
  – w Eksporcie ewidencji czasu pracy do programu Enova dodano składnik „godziny wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy – Francja”


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • Na raporcie „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów [254]” czas pracy jest wykazywany w dobach kalendarzowych (od północy do północy), natomiast rozliczany tak jak dotychczas w dobach rozliczeniowych.
  • Na wykresie tygodniowym zostały dodane opcje ułatwiające wyszukiwanie delegacji nierozliczonych – informację o liczbie nierozliczonych delegacji oraz przyciski „Poprzednia” i „Następna” umożliwiające przechodzenie pomiędzy nierozliczonymi delegacjami.
  • Na liście delegacji w module Rozliczenia „Rozliczenia -> Delegacje” skrócono czas wyświetlania listy oraz dodano możliwość zaznaczania wielu pozycji poprzez przyciśnięcie lewego przycisku myszy i przeciągnięcie w górę lub w dół.
  • W menu „Dane podstawowe -> Kursy walut [009]” wprowadzono nowy kurs waluty BYN wprowadzony po denominacji waluty Białorusi.

  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook