• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Edycja wpisów krajów rozpoczęcia i zakończenia
  2. Pobieranie numerów rejestracyjnych w delegacjach na podstawie danych z kart kierowcy lub wykresówek
  3. Import delegacji z pliku

  zmiany-wersji-4-4-1

  Zmiany w wersji 4.4.1

  W NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

  • W „oknie podglądu/edycji dnia z karty kierowcy” na wykresie dziennym kierowcy dodano opcje umożliwiające dodawanie, edycję oraz usuwanie wpisów krajów rozpoczęcia i zakończenia.

  Edycja i usuwanie krajow rozpoczecia i zakonczenia

  • Zmiany w analizie odpoczynków dziennych na promie:

   – na wykresie tygodniowym i miesięcznym dodano oznaczenie długości odpoczynku dziennego na promie mieszczącego się w dobie 24/30h;
   – w zależności od dostępnego czasu odpoczynku program będzie wyznaczał w całości skrócone odpoczynki dzienne (nieprzerwane co najmniej 9 godzin) jeśli taka sytuacja będzie bardziej korzystna dla kierowcy;
   – w zakładce: ” Dane podstawowe -> [014] Ustawienia -> Naruszenia – Analiza” dodano opcję: Analizuj odpoczynki dzienne odebrane na promie pomiędzy wpisami kraju zakończenia i rozpoczęcia pracy.

  • W „oknie dodawania/edycji umowy o pracę” (edycja pracownika) w zakładce: Ryczałty dodano opcję: zeruj wartość ryczałtów, gdy nieobecności obniżające ryczałty obejmują wszystkie dni robocze;
  • Na liście odcinków w menu: „Rozliczenia -> [253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów”) dodano kolumny:

  – Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy – możliwość oznaczenia odcinków: Tak, Nie;
  – Import – rozgraniczenie: odcinki wprowadzone w programie (oznaczenie: „Nie”), odcinki zaimportowane („Tak”).

  Nowe opcje i kolumny umożliwiają wybranie w jakich odcinkach program będzie rozliczał wynagrodzenie minimalne, a także łatwiejszą identyfikację odcinków zaimportowanych z pliku.

  Delegacje

  • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych, domyślnych numerów rejestracyjnych pojazdów dla delegacji oraz opcję pobierania numerów rejestracyjnych ze zdarzeń modułu TachoScan mieszczących się w okresie delegacji:

   – w oknie dodawania/edycji delegacji dodano pole: Domyślne numery rejestracyjne; (menu: „Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”)
   – w oknie ustawień programu ” Dane podstawowe -> [014] Ustawienia -> Delegacje” dodano opcję: Pobierz samochodydla delegacji na podstawie zdarzeń z modułu TachoScan;
   – domyślne numery rejestracyjne pojazdów będą wyświetlone na raportach rozliczeń delegacji.

  • Dodano import delegacji z plików xml. Opcja dostępna jest na liście delegacji (menu: „Rozliczenia -> [301] Delegacje”) poprzez ikonę: (Import z pliku):

  Import z pliku1Struktura jaką powinien posiadać plik, który jest możliwy do zaimportowania jest opisana w pomocy programu w temacie: „Struktura eksportowanego pliku”.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook