Systemy telematyczne – czy to się opłaca?

Inelo Inelo
Brak kategorii

By sprostać wszystkim wyzwaniom i utrzymać się na konkurencyjnym rynku, kluczowym stało się zwiększenie efektywności firmy, racjonalizacja działań operacyjnych, a także ciągłe poszukiwanie obszarów optymalizacji kosztowej i poprawy konkurencyjności firmy. W tym niełatwym zadaniu przedsiębiorców branży TSL znacząco wspomagają systemy telematyczne.

Oszczędność paliwa

Polskie firmy transportowe coraz częściej inwestują w rozwiązania telematyczne. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez GBOX, uzasadnieniem dla implementacji tego typu systemów jest nie tylko próba podniesienia bezpieczeństwa kierowcy i przewożonego ładunku (87%) oraz usprawnienie codziennej pracy kierowców (83% respondentów podkreśla ograniczenie liczy pomyłek w znalezieniu lokalizacji docelowej). Aż 38 % respondentów wskazuje na kolejny niezwykle istotny aspekt – redukcję bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Główne obszary optymalizacji kosztowej w firmie transportowej to minimalizacja kosztów paliwa oraz zwiększenie efektywności realizowanych tras i czasu pracy kierowców. Dzięki systemom telematycznym, takim jak GBOX, kontrola zużycia paliwa jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Aż 67 % respondentów wskazuje, że to właśnie redukcja kosztów zużycia paliwa jest najbardziej odczuwalnym aspektem oszczędności związanych z implementacją systemu GBOX  w ich firmach. Na aspekt ten, dzięki rozbudowanej funkcjonalności sytemu wpływa szereg czynników podlegających kontroli, w tym zmniejszenie ilości nieefektywnych kilometrów (przejazdy generujące koszty, nie przynoszące zysków, w tym prywatne – 54% odpowiedzi oraz puste – 53%), eliminowanie kradzieży paliwa, ekonomika jazdy, wybór najbardziej optymalnej trasy docelowej.

Kontrola jakości i czasu pracy

Drugi kluczowy element w łańcuchu dostaw to czynnik ludzki – i tu pojawia się kwestia kontroli jakości i czasu pracy kierowców. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych funkcji systemów telematycznych, możliwa staje się między innymi kontrola realizowanej trasy, czynności wykonywanych przez kierowcę, przestrzegania przepisów zarówno drogowych jak i regulacji prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. Wszystko to wpływa zarówno na analizę i podnoszenie efektywności pracy kierowców, jak również na ograniczenie ewentualnych kar nakładanych za naruszenia zarówno na kierowcę jak i na przedsiębiorstwo transportowe. Dzięki kontroli i analizie pracy kierowcy, możliwe jest przeciwdziałanie niskiej efektywności, a także na wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,  co ma szczególnie istotny wpływ na jakość świadczonych usług. Zgodnie z oceną aż 75% respondentów, wymierne korzyści to przede wszystkim wzrost wykorzystania floty, a co za tym idzie, poprawa wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Uwzględniając wszystkie korzyści, które płyną z zastosowania systemów telematycznych, należy uznać ze znacząco przewyższają one koszt inwestycji poniesionej w związku z zakupem systemu.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta