Płaca minimalna dla kierowców we Francji

Inelo Inelo
Aktualności

flaga francuska

Minęło już kilka miesięcy od momentu opublikowania francuskiej ustawy o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych (loi Macron), jednak do dnia dzisiejszego (30.12.2015 r.) nie zostały opublikowane akty wykonawcze (dekrety), które mają określać zasady rozliczania i zgłaszania pracowników sektora transportowego.

Ustawa ustala konieczność wypłaty minimalnej stawki 9,67 Euro za każdą godzinę pracy, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników na terenie Francji, zgłaszania pracowników delegowanych, przechowywania dokumentacji w języku francuskim oraz ustanowienia przedstawiciela na terytorium Francji.

Wspomniane dekrety są niezbędne do prawidłowego określenia zasad rozliczania i zgłaszania pracowników firm transportowych. Z tego względu nasza firma na bieżąco śledzi akty wydawane przez instytucje francuskie, aby po ich wydaniu niezwłocznie udostępnić możliwość rozliczania czasu pracy w naszym systemie.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta