Opóźnienia wydawania kart kierowców – zalecenia KE

Inelo Inelo
Aktualności

Części krajów członkowskich UE poinformowała KE, że borykają się z opóźnieniami dotyczącymi wydawania kart kierowców w przypadkach takich jak: wymiana ze względu na uszkodzenie, kradzież, zgubienie czy odnowienie ze względu na koniec ważności karty. Opóźnienia mogą spowodować, że wytwórnie nie wywiążą się z terminów wydawania kart wynikających z prawa unijnego. W związku z tym KE wydała zalecenia, w których prosi o jak najszybsze wydawanie kart oraz określa jako maksymalny rozsądny termin 45 dni na wydanie karty od momentu złożenia wniosku.

KE zwróciła się także do służb kontrolnych, aby te uwzględniły podczas przeprowadzanych kontroli wyjątkowe okoliczności w związku z COVID-19, w których kierowca przez dłuższy czas niż przewidziany w rozporządzeniu może nie dysponować nową kartą. Natomiast nie może to doprowadzić naruszenia przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku – w tym celu należy zachować odpowiednie zasady.

Jak postępować, gdy wyrobienie/wydanie karty się opóźnia?

Należy rozdzielić dwie sytuacje:
1. Karta uszkodzona, zgubiona lub skradziona – tutaj przepisy jasno określają postępowanie. Kierowca stosując się do zasad może do 15 dni kontynuować swoją pracę.

Zasady obecne (do 15 dni):

  • Kierowca sporządza dwa wydruki z tachografu dziennie:

– na początku trasy drukuje dane pojazdu oraz uzupełnia informacje o kierującym (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy wraz z datami ważności, podpis);
– na końcu trasy sporządza wydruk dzienny, zapisuje wszystkie okresy aktywności, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem;

  • Wymienione wyżej wydruki kierowca przechowuje przez 28 dni (+dzień bieżący) i okazuje w razie kontroli, następnie przekazuje je do firmy, w której jest zatrudniony;
  • Do maksymalnie 7 dni kalendarzowych po utracie karty należy złożyć wniosek o wyrobienie nowej (Wytwórnia ma na wyrobienie nowej karty osiem dni roboczych od dnia otrzymania wniosku).
    Uwaga! Preferowana metoda składania wniosków w formie on-line – przyspiesza ona realizację wniosku. W Polsce możliwa jest m. in. z użyciem profilu zaufanego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://info-car.pl/new/tachograf
  • W przypadku uszkodzenia karty, należy ją zwrócić do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
  • W przypadku kradzieży karty należy dodatkowo zgłosić ten fakt do właściwego organu (Policja).

Przedstawienie obecnych zasad w formie graficznej:

Postępowanie wg. zaleceń KE, jeśli ze względu na COVID-19 realizacja wniosku o nową kartę się przedłuża: Kierowca powinien zachować dowód złożenia wniosku o wydanie nowej/zastępczej karty oraz w dalszym ciągu rejestrować swoje zdarzenia na wydrukach zgodnie z regułami powyżej.

2) Karta traci ważność – Kierowca zgodnie z przepisami powinien odpowiednio wcześniej wystąpić o wyrobienie nowej karty kierowcy. Dokładniej kierowca powinien najpóźniej złożyć wniosek 15 dni roboczych przed upływem ważności karty. Wnioski można składać wcześniej, aczkolwiek rozsądnym terminem jest składanie wniosku o wyrobienie nowej karty nie wcześniej niż 2 miesiące przed końcem jej ważności.

Ważne! Zgodnie z obecnymi przepisami kierowca nie może prowadzić, jeśli jego karta straciła ważność, a nie otrzymał jeszcze nowej. Jest to zakwalifikowane jako Najpoważniejsze Naruszenie z karą 500 zł dla kierowcy, 2 000 zł dla przedsiębiorcy oraz 500 zł dla osoby zarządzającej.

Zgodnie z zamieszczonymi poniżej zaleceniami KE kierowca w wyjątkowej sytuacji, jeśli dotrzymał terminów (złożył przez Internet wniosek o wyrobienie nowej karty maksymalnie 15 dni roboczych przed utratą jej ważności) może w dalszym ciągu kontynuować pracę pod warunkiem, że w razie kontroli okaże dowód złożenia wniosku o wymianę karty, swoją dotychczasową kartę oraz będzie dokumentował swoje czynności na wydrukach – tak jak opisano to w punkcie 1).

Uwaga! Zalecenia KE nie maja wiążącej mocy prawnej, ale są dokumentem, na który można się powołać w razie podbramkowej sytuacji. Dotyczą one wyłącznie sytuacji złożenia wniosku przez internet. Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z pełną treścią komunikatu KE, znajdą Państwo tutaj [EN]: [LINK]

Czy opóźnienia dotyczą także wyrabiania kart w Polsce?

Tak, zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie w Polsce również istnieje możliwość wydłużenia terminów realizacji wydawania kart do tachografów:

W przypadku wyrabiania karty ze względu na koniec ważności zalecamy odpowiednio wcześniej zgłosić wniosek o nową kartę (najwcześniej dwa miesiące przed datą końca ważności karty). Najlepiej złożyć wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową: https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu Jest to szybsze rozwiązanie od wniosku kierowanego pocztą, i można to zrobić nie wychodząc z domu.

Jak szybko sprawdzić ważność wszystkich kart kierowców w firmie?

Z pomocą przychodzi oprogramowanie firmy INELO 4Trans. W raporcie [123] terminy odczytów i ważności można zweryfikować m. in. daty ważności wszystkich kart kierowców:

W przypadku rozliczania przez OCRK opiekun może na Państwa życzenie przygotować odpowiednie zestawienie.

Co się dzieje w branży transportowej w Europie?

Wszystko sprawdzisz na aktualizowanej na bieżąco mapie. Wystarczy kliknąć na kontur kraju.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta