Prawidłowe rozliczanie płacy zagranicznej – czy wystarczy rozliczyć wyłącznie przewozy cross-trade oraz kabotaże?

Inelo Inelo
Blog

W przypadku wykonywania przewozów, w których tylko sporadycznie zdarzają się przewozy typu cross-trade oraz przewozy kabotażowe, przedsiębiorcy zastanawiają się nad sposobami ograniczenia ilości pracy potrzebnej do rozliczenia – częstym pomysłem jest podawanie wyłącznie załadunków i rozładunków dla przewozów cross-trade oraz przewozów kabotażowych. Czy to dobre rozwiązanie? Z jakimi zagrożeniami wiąże się w praktyce?

Niestety okazuje się to złym rozwiązaniem, ponieważ w praktyce w niektórych sytuacjach naliczone zostanie mniej płacy zagranicznej, niż jest to wymagane. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Wynika ona z interpretacji przepisów, wg której nie tylko przejazdy cross-trade oraz kabotażowe podlegają pod delegowanie, ale także niektóre przejazdy na pusto. Szczegółowo rzecz biorąc chodzi tutaj o przejazdy na pusto wykonywane w celu podjęcia ładunku dla przewozu cross-trade oraz kabotażu. Może wystąpić także odwrotna sytuacja, w której zostanie naliczona większa dopłata do płacy zagranicznej niż ta wymagana przepisach – chodzi o sytuację, w których w trakcie przewozu bilateralnego wystąpiła dodatkowa operacja cross-trade wyłączona z delegowania.

Przykład 1: Przewóz bilateralny i cross-trade:

Opis trasy: kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą w Polsce przewozi towar z Polski do Niemiec. Po rozładunku w Niemczech wykonuje cross-trade z Niemiec do Francji, następnie kolejny cross-trade z Francji do Czech. W Czechach po rozładunku towaru z Francji, ładuje towar powrotny do Polski.

Przewozy wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL->D
 • Tranzyt przez Belgię i Luksemburg podczas przewozu D->F
 • Tranzyt przez Niemcy podczas przewozu F->CZ
 • Przewóz bilateralny CZ->PL

Przewozy objęte delegowaniem:

 • Cross-trade D->F
 • Cross-trade F->CZ
 • Dodatkowo objęty delegowaniem jest przewóz na pusto pomiędzy rozładunkiem w D, a kolejnym załadunkiem oraz pomiędzy rozładunkiem w F, a kolejnym załadunkiem

Kierowca jest delegowany do Niemiec od rozładunku w przewozie bilateralnym PL->D, w momencie rozpoczęcia podróży do miejsca załadunku cross-trade D->F. Delegowanie do Niemiec kończy się w momencie wyjazdu z tego kraju. Przejazd tranzytowy przez Belgię i Luksemburg jest wyłączony z delegowania. Kierowca we Francji wykonywał tylko operacje typu cross-trade, więc jest delegowanym do tego kraju od przekroczenia granicy do momentu wyjazdu. Przejazd tranzytowy przez Niemcy w cross-trade F->CZ jest wyłączony z delegowania. Delegowanie do Czech rozpoczyna się w momencie wjazdu do tego kraju i kończy w momencie rozładunku towaru z Francji.

Przykład 2: Przewóz bilateralny i kabotaż:

Opis trasy: kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą w Polsce przewozi towar z Polski do Niemiec. Po rozładunku w Niemczech wykonuje dwie operacje kabotażowe. Następnie przejeżdża na pusto do Czech, gdzie wykonuje przewóz bilateralny Czechy – Polska.

Przewozy wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL->D
 • Przejazd na pusto do Czech
 • Przewóz bilateralny CZ->PL

Przewozy objęte delegowaniem:

 • Dwa przewozy kabotażowe w Niemczech
 • Dwa przejazdy na pusto w Niemczech – po rozładunku w bilateralnym oraz pomiędzy kabotażami

Kierowca jest delegowany do Niemiec od rozładunku w przewozie bilateralnym PL->D, w momencie rozpoczęcia podróży do miejsca załadunku kabotażu D->D. Delegowanie do Niemiec kończy się w momencie rozładunku ostatniego przewozu kabotażowego. Przejazd na pusto do Czech w celu wykonania przewozu do Polski jest wyłączony z delegowania.

Przykłady zostały opracowane na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej dostępnych na stronie:

Jakie są możliwe rozwiązania w przypadku wykonywania sporadycznych operacji cross-trade oraz kabotażowych, aby ograniczyć ilość pracy potrzebnej do rozliczenia?

 • Podawać wszystkie rozładunki i załadunki, nie tylko te wynikające z operacji cross-trade oraz kabotażowych. Tutaj ułatwieniem może być zastosowanie dla kierowców aplikacji Inelo Drive, w której będą odnotowywać moment załadunku i rozładunku, a te dane automatycznie trafią do OCRK lub oprogramowania 4Trans.
 • Podawać przekroczenia granic w rejestrze odcinków zagranicznych określając dodatkowo, które odcinki uwzględnić do delegowania, pamiętając o podziale odcinka, gdy odcinek na terenie danego kraju w części podlega pod delegowanie, a w części nie. W takim przypadku nie ma konieczności uwzględniania informacji o rozładunkach i załadunkach.

  W przypadku obu powyższych możliwości naliczenia będą najbardziej dokładne.
 • Liczyć płacę zagraniczną od granicy do granicy w każdym kraju, gdzie wystąpił cross-trade lub kabotaż. Naliczone zostanie zazwyczaj więcej dopłat do płac zagranicznych, ale pozwoli to ograniczyć czas potrzebny na określenie załadunków/rozładunków i jest bezpieczne w razie kontroli. W tym przypadku nie trzeba uzupełniać załadunków/rozładunków, wystarczy podać w rejestrze odcinków zagranicznych, które odcinki zaliczać jako delegowane, a które nie (bez konieczności ich podziału).

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta