Aktualizacja systemu zgłoszeń delegowania kierowców

delegowanie kierowców
Inelo Inelo
Aktualności

8 marca portal Road Transport – Posting Declaration został zaktualizowany, wprowadzając  kilka udogodnień dla użytkowników usprawniających codzienną pracę.

Portal Road Transport – Posting Declaration przeznaczony jest dla przewoźników drogowych, którzy muszą przestrzegać unijnych przepisów dotyczących delegowania kierowców ustanowionych w dyrektywie (UE) 2020/1057. Za jakiego pośrednictwem przewoźnicy drogowi mogą złożyć:

  • deklarację delegowania do państw członkowskich, w których kierowcy będą delegowani;
  • dokumenty do organów państw członkowskich, w których kierowcy byli delegowani, jeżeli organy te zażądają takiego działania;
  • instrukcje użytkowania.

Główne usprawnienia:

  • Złożysz kilka projektów deklaracji jednocześnie (elektroniczna wersja deklaracji zostanie automatycznie przesłana do kierowców e-mailem). Do tej pory, jeżeli kierowca był zgłaszany do  10 krajów, to każde z zgłoszeń trzeba było wysłać osobno.
  • Możliwa jest edycja kilku delegacji jednocześnie (data rozpoczęcia i zakończenia, rodzaj operacji, lista tablic rejestracyjnych, dane teleadresowe kierowcy, itd.)
  • Historia deklaracji odnotuje czynność i wskaże, na jaki adres e-mail oświadczenie zostało wysłane.

Jak zacząć korzystać?

Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, na stronie portalu Road Transport – Posting Declaration należy utworzyć konto, klikając w „Utwórz konto”. Po utworzeniu konta można rejestrować profile kierowców oraz tworzyć i zarządzać deklaracjami delegowania.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta