Wyzwania w egzekwowaniu przepisów – zweryfikuje je czas i nadchodzące kontrole

trace 2
Inelo Inelo
Aktualności

Pierwsza w Europie sesja informacyjna zorganizowana przez ELA (Europejski Urząd ds. Pracy) dla Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier jest już za nami. W dniach 7-8 lutego w Warszawie odbyły się sesje zarówno dla obecnych na miejscu przedstawicieli służb kontrolnych, którzy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami ELA, CORTE oraz Komisji Europejskiej, jak również w formie online dla grupy liczącej ponad 90 zaproszonych uczestników z 4 krajów, w której znaleźli się przedstawiciele Inelo.

Najważniejszym celem spotkań było przedstawienie i omówienie projektu TRACE 2 wyjaśniającego pakiet mobilności, który w dużej mierze skupiony jest na zagadnieniach jazd i odpoczynków oraz delegowania kierowców. W trakcie spotkania zadano wiele cennych pytań, na które zgromadzeni uczestnicy otrzymali praktyczne odpowiedzi wyjaśniające nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Omówiono m.in. problem kontroli regularnego odpoczynku, wskazując, iż inspektor w celu jego sprawdzenia nie może budzić, czy w jakikolwiek inny sposób przerywać odpoczynku kierowcy i musi poczekać, aż zakończy odpoczynek i dopiero wtedy może rozpocząć kontrolę, aby sprawdzić, czy kierowca spał w hotelu czy też w samochodzie (co jest zabronione). Inspektor nie może też bezpośrednio żądać potwierdzenia pobytu w hotelu w formie rachunku, z czym niestety nadal spotykamy się na terytorium np. Francji. W takiej sytuacji kierowcy lub przewoźnikowi pozostaje jedynie zgłosić sprawę do sądu i tam walczyć o  sprawiedliwość. Fakt ten został odnotowany przez ELA, którego przedstawiciele obiecali przyjrzeć się bliżej temu procederowi w celu przyszłej harmonizacji egzekwowania przepisów. Wagę problemu zauważyli również delegaci CORTE zapowiadając dyskusję na ten temat na kolejnym spotkaniu w marcu.

Czy wprowadzać w tachografie załadunek i rozładunek?

Przedstawiciel CORTE poinformował również, że w związku z brakiem kar kierowca nie ma obowiązku wprowadzania w tachografie załadunku i rozładunku. Jest to jednak sprzeczne z opinią Komisji Europejskiej, która twierdzi, że jeśli jest taka funkcjonalność w tachografie i jest ona zapisana w przepisach, kierowca jest zobligowany jej używać. Jednak w naszej opinii, to czas i nadchodzące kontrole zweryfikują obie tezy.

Kontrola powrotu kierowcy do kraju

W trakcie sesji poruszono także kwestię kontroli powrotu kierowcy do kraju, stwierdzając, że nie powinna się ona odbywać na drodze, a w firmie, ponieważ poza jej siedzibą można kontrolować jedynie 28 dni (plus dzień bieżący) i ten zakres jest często niewystarczający do tego. Sytuacja może ulec zmianie, jeżeli zgodnie z zapowiedziami okres ten zostanie wydłużony do 56 dni  (plus dzień bieżący).

Delegowanie kierowców – dedykowane rozwiązania dla przewoźników

Na sam koniec omówiono temat delegowania kierowców, który przysparza inspektorom wielu problemów ze względu na potrzebę ręcznego kontrolowania danych. W zdecydowanie lepszej sytuacji są firmy transportowe, ponieważ mają do dyspozycji program 4Trans /TachoScan (zmienić w zależności od newsa) z modułem płac zagranicznych (zagranica), za pomocą którego w prosty sposób mogą wyliczyć wszystkie dopłaty wynikające z delegowania kierowców. Katarzyna Kuske z Komisji Europejskiej podkreśliła, że istnieją już tego typu rozwiązania i gdyby inspektorzy mieli również tego typu program, to w znacznej mierze ułatwiłby i przyspieszyłby ich pracę.

Należy pamiętać, że przewoźnicy nadal są zobowiązani do korzystania z systemu IMI w celu składania deklaracji. Poruszono jednak temat portalu SIPSI, który we Francji służy do zgłaszania kierowców busów, kierowców ciężarówek, ale pracujących przez agencje pracy oraz kierowców firm z krajów trzecich, w celu jak najszybszego zharmonizowania wymagań w Europie, tak aby przewoźnik mógł wprowadzać deklaracje tylko w jednym systemie.

Było to bardzo ciekawe dwudniowe spotkanie, dostarczające nam wielu nowych informacji, którymi możemy dzielić się z naszymi Klientami oraz które możemy wykorzystać do tworzenia najlepszych rozwiązań. Tym bardziej cieszy nas fakt, że zostaliśmy wyróżnieni otrzymując zaproszenie na sesję informacyjną zorganizowaną przez Europejski Urząd ds. Pracy, a nasz program do wyliczania płac minimalnych został zauważony przez Komisję Europejską.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta