Wejście w życie Rozporządzenia (UE) nr 165/2014

Inelo Inelo
Aktualności

eclogo

Z dniem 2.03.2016 r. nowe rozporządzenie (UE) nr 165/2014 zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie (EWG) nr 3821/85. Jednakże należy pamiętać o tym, iż zgodnie z artykułem 47 odesłania do uchylonego rozporządzenia 3821/85 uznaje się za odesłania do nowego rozporządzenia. Nowy przepis wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących systemu tachografów cyfrowych obejmujących przede wszystkim stworzenie i wprowadzenie na rynek inteligentnych tachografów nowej generacji, zwiększenie nadzoru nad warsztatami, zwiększenie ilości szkoleń dla służb kontrolnych czy też powołanie forum do spraw tachografów. Warto przypomnieć, że niektóre z artykułów obowiązują już od roku (tj. od 2.03.2015 r.) dotyczące m.in. zasad wystawiania zaświadczeń, rejestracji czynności przez kierowcę oraz wyłączeń z rozporządzenia nr 561/2006.

Aktualnie Komisja Europejska pracuje nad nowym załącznikiem IC określającym budowę i użytkowanie nowej generacji tachografów, który w momencie publikacji zastąpi dotychczasowy załącznik IB określającym budowę i użytkowanie aktualnych tachografów cyfrowych. Publikacja nowego załącznika przewidywana jest w połowie kwietnia br. i od tego momentu, zgodnie z rozporządzeniem 165/2014, po 36 miesiącach będą obowiązkowo montowane inteligentne tachografy we wszystkich nowych pojazdach. W nowych inteligentnych tachografach zostaną wprowadzone zmiany mające na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka manipulowania tachografem i zwiększenie możliwości wykrywania takich nieprawidłowości w trakcie kontroli przez służby kontrolne.

Rozporządzenia (UE) nr 165/2014>>> kliknij i zobacz

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta