Inelo ponownie w zarządzie CORTE

corte inelo
Inelo Inelo
Aktualności

Piotr Żółty, International Business Development Director, otrzymał kolejny, dwuletni mandat na sprawowanie funkcji w zarządzie CORTE. Tym samym Inelo pozostaje członkiem zarządu CORTE na kolejne dwa lata.

Z ogromną radością przyjęliśmy decyzję członków konfederacji CORTE, którzy zdecydowali, aby Piotr Żółty nadal pełnił rolę przedstawiciela zarządu i rady wykonawczej CORTE. Ta decyzja oznacza, że w dalszym ciągu będziemy mogli jako INELO dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wpływać na najważniejsze decyzje dotyczące transportu i kontroli ciężarówek i firm transportowych. Aktywne członkostwo i ścisła współpraca pozwala również naszym ekspertom organizować konferencje dla służb kontrolnych, których celem jest omawianie aktualnych zmian w przepisach i wypracowanie jednolitego podejścia ich egzekwowania.

Wyzwania CORTE na 2024 rok

Członkowie międzynarodowej konfederacji CORTE spotkali się nie tylko, aby wybrać skład kolejnej kadencji zarządu, ale również, aby omówić istotne tematy dla europejskiego transportu. Pośród najważniejszych tematów poruszanych należy wymienić kwestię dotyczącą systemu elektronicznego ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings), w którym rejestrowane są wszystkie naruszenia kierowcy i przedsiębiorstwa, kontrole oraz będzie funkcjonował nowy system oceny ryzyka przedsiębiorstwa – tzw. rating. Już wkrótce inspektorzy zyskają dostęp do tego systemu na drodze, a wszystkie kraje członkowskie będą musiały dostosować się do wymogów i wprowadzić nowe funkcjonalności.

Kolejnym istotnym omawianym zagadnieniem był projekt aktualizacji rozporządzenia 561 dotyczący czasu jazdy i odpoczynków w transporcie osób zaprezentowany przez DG MOVE. Wzbudził on duże emocje, ponieważ gdyby zaczął obowiązywać w obecnej formie, spowodowałby ogromną zmianę nie tylko dla kierowców, ale również dla inspektorów i sposobu ich kontroli. W opinii naszych ekspertów wejście w życie tak przygotowanych przepisów, wpłynie w sposób negatywny na automatyzację kontroli i zmusi inspektorów do przeprowadzania jej w dużej mierze manualnie, co może skutkować nie tylko przedłużeniem kontroli zarówno na drodze i w firmie, ale także zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Nasi przedstawiciele wyrazili swoje obawy i wskazali zagrożenia zarówno dla firm, jak i inspekcji. Ponadto w najbliższym czasie spiszą swoje uwagi, by CORTE mogło je przesłać do DG MOVE, celem ich analizy.

Na koniec DG MOVE zaprezentowało szkic rozporządzenia dotyczącego szkoleń inspektorów, które bardzo szeroko określa ich zakres od technicznych zagadnień, przez czas pracy kierowcy, aż po sposób rozmowy z kierowcą i radzenia sobie z ich różnymi reakcjami. Takie podejście do tematu szkoleń pozwoli inspektorom zdobyć ważne i niezbędne umiejętności w codziennej pracy.

Cieszymy się, że możemy brać udział w tak istotnych dla europejskiego transportu spotkaniach, być blisko informacji, a co najważniejsze mieć prawo głosu i bezpośredni wpływ na to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości w transporcie drogowym.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta