Trybunał Konstytucyjny: WYROK W SPRAWIE RYCZAŁTÓW ZA NOCLEGI – Aktualizacja

Inelo Inelo
Brak kategorii

tk

Jak wcześniej informowaliśmy w dniu 24.11.2016 w Trybunale Konstytucyjnym zapadł wyrok w sprawie zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej.

Według TK odwołanie przez Kodeks Pracy do Rozporządzenia w sprawie należności z tytułu podróży służbowej określone w art. 21a Ustawy o czasie pracy kierowców nie jest zgodne z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przyznaje kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrot kosztów za noclegi.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że z uwagi na treść art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006 (z którego wynika, że kierowca może dzienne i tygodniowe skrócone okresy odpoczynku odebrać w kabinie pojazdu), oczekiwania pracodawców, iż zapewnienie odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodowej zwolni ich z ponoszenia kosztów noclegu kierowców, były usprawiedliwione.

Trybunał zwrócił również uwagę na to, że  specyfika branży, jaką jest transport międzynarodowy, wymaga oddzielnego uregulowania prawnego uwzględniającego fakt, że kierowcy przebywają w ciągłej podróży służbowej.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosiła sędzia TK Julia Przyłębska. Na ten moment wyrok oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw.

Pełna treść wyroku: http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/9479-podroz-sluzbowa-zwrot-kosztow-za-nocleg-podczas-zagranicznej-podrozy-sluzbowej/

Pełna treść uzasadnienia: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9481-podroz-sluzbowa-zwrot-kosztow-za-nocleg-podczas-zagranicznej-podrozy-sluzbowej/

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta