Tachografy inteligentne 2-giej generacji już od 21 sierpnia 2023 – opublikowano nowe rozporządzenie.

Inelo Inelo
Aktualności

Komisja Europejska miała czas do 21 sierpnia bieżącego roku na przygotowanie przepisów technicznych dotyczących nowej generacji tachografów – tzw. Smart II. Nowe przepisy zostały już opublikowane. Tachografy otrzymają nowe funkcję, które przede wszystkich będą wspierać inspektorów przy kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz nowych reguł wprowadzanych przez pakiet mobilności. Dla przewoźników największą zmianą, będzie konieczność dość szybkiej wymiany tachografów, których obecnie używają.

Co zmieni się w tachografach?

Szereg zmian w funkcjach nowych tachografów wynika z zapisów pakietu mobilności, którego kolejne elementy wchodzą w życie. Zmiany mają przede wszystkim ułatwić kontrolę czasu pracy kierowców, kabotaży oraz nowych obowiązków związanych m. in. z powrotem ciężarówki do bazy.

Lista nowych/zmienionych funkcji:

 • Automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic (dodatkowa informacja: od 2 lutego 2022 r, jeśli tachograf nie robi tego automatycznie to kierowca powinien zarejestrować to ręcznie)
 • Dodanie funkcji rejestracji załadunku, rozładunku lub równoczesnego załadunku/rozładunku)wraz z automatycznym zapisem lokalizacji tej operacji.
 • Po wybraniu funkcji wpisu kraju (rozpoczęcia/zakończenia pracy) tachograf automatycznie podpowie kraj, w którym kierowca się znajduje)
 • Dodatkowe zabezpieczenie systemu lokalizacji GNSS (system EGNOS)
 • Dodatkowy sygnał ruchu z wykorzystaniem danych GNSS
 • Rozszerzony katalog danych do zdalnego sczytywania przez inspekcje (DSRC) o maksymalny czas prowadzenia pojazdu (ciągły, dzienny, tygodniowy) w celu preselekcji kierowców z naruszeniami
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach
 • Obowiązkowa obecność interfejsu ITS z protokołem Bluetooth do komunikacji z zewnętrznymi systemami transportowymi.
 • Rozbudowa interfejsu ITS o szereg danych możliwych do wysyłania na bieżąco oraz o możliwość wprowadzania wpisów manualnych za jego pomocą
 • Zwiększenie pojemności przechowywanych danych (również na kartach kierowców), tak aby była możliwość kontroli danych z 56 dni (wydłużenie okresu kontroli z 28 dni do 56 nastąpi z końcem 2024 roku)

Kto i kiedy będzie musiał  wymienić tachograf?

Został zakończony kolejny etap wprowadzania zmian – przepisy techniczne są już opracowane i oficjalnie opublikowane, można więc precyzyjnie wskazać daty, od których będzie konieczność instalacji nowych urządzeń w ciężarówkach i autobusach.

 • Od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji
 • Do 31 grudnia 2024 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku, czyli analogowe oraz cyfrowe (nie inteligentne)
 • Do 21 sierpnia 2025 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne 1-wszej generacji

Przepisy europejskie nie nakazują wymiany tachografów, które będą używane wyłącznie w ruchy krajowym.

Pierwotnie obecnie znane tachografy inteligentne pierwszej generacji miały mieć możliwość aktualizacji, aczkolwiek przez zmiany w zabezpieczeniu sygnału lokalizacji konieczna będzie wymiana podzespołów, a więc całego tachografu. Należy zwrócić uwagę, że w najgorszej sytuacji będą przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport,  którzy przed 21 sierpnia 2023 zakupią nowy pojazd z tachografem inteligentnym pierwszej generacji, gdyż po dwóch latach będą musieli w tym pojeździe wymienić tachograf.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta