Zakazy wakacyjne dla ciężarówek. Jak wyglądają w Polsce, ościennych krajach oraz na Węgrzech?

zakazy wakacyjne, zakazy wakacyjne niemcy, zakazy wakacyjne polska, zakazy wakacyjne Węgry, zakazy jazdy wakacyjne
Inelo Inelo
Blog

Okres wakacyjny w całej Europie wiąże się z większym ruchem samochodowym panującym na drogach. Z tego powodu wiele krajów wprowadza mniejsze lub większe ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów). W Polsce określają to przepisy obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. poz. 1968).

Kiedy obowiązują zakazy wakacyjne?

Zakazy wakacyjne są dokładnie opisane w rozporządzeniu obowiązują w okresie od pierwszego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się te zajęcia w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach.

Zakazy wakacyjne dla ciężarówek w Polsce w 2021 r.

 2021 r. roku zakazy wakacyjne obejmują okres od  26 czerwca do 29 sierpnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy (tym dniem w okresie wakacyjnym jest 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), wg schematu:

– od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

– od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

– od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Wyjątki w zakazach wakacyjnych

Dziennik Ustaw RP określa też, kogo nie dotyczą takie zakazy ruchu. Powyższe ograniczenia nie obejmują więc m.in. pojazdów:

– powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,

– które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z Polski,

– do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

– przewożących lekarstwa i środki medyczne,

– w transporcie kombinowanym,

– przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.

Takie reguły obowiązują też w krajach sąsiadujących z nami. Należy jednak pamiętać, że nie są to przepisy identyczne. Tak jak w Polsce, są też wyjątki od reguły.  Przed wyruszeniem w trasę trzeba być perfekcyjnie przygotowanym.

Zakazy wakacyjne Niemcy

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w Niemczech w każdą niedzielę obowiązuje na wszystkich drogach od północy do godziny 22:00 dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą niezależnie od masy.

Najważniejsze zakazy wakacyjne obowiązują od 6 lipca do 31 sierpnia:  w każdą sobotę od godziny 7:00 do 20:00 obowiązuje zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony oraz pojazdów ciężarowych z przyczepą niezależnie od masy, na następujących fragmentach dróg oraz autostradach:

A1 skrzyżowanie autostrad Köln-West przez skrzyżowanie Leverkusen-West, Wuppertal, skrzyżowanie Kamener Kreuz, Münster – wjazd Lohne/Dinklage,

A10 obwodnica Berlina, za wyjątkiem obszaru pomiędzy wjazdem Berlin-Spandau przez skrzyżowanie autostrad Havelland – skrzyżowanie autostrad Oranienburg i obszar pomiędzy skrzyżowaniem Spreeau – skrzyżowanie Werder,

A2 skrzyżowanie Oberhausen – skrzyżowanie autostrad Bad Oeynhausen,

A215 skrzyżowanie autostrad Bordesholm – wjazd Blumenthal,

A3 skrzyżowanie autostrad Oberhausen – skrzyżowanie autostrad, Köln-Ost, skrzyżowanie autostrad Mönchhof – przez skrzyżowanie Frankfurter Kreuz- skrzyżowanie Nürnberg,

A45 wjazd Dortmund-Süd – przez skrzyżowanie Westhofener Kreuz i srzyżowanie Gambacher Kreuz Seligenstädter Dreieck,

A5 Darmstädter Kreuz – wjazd Karlsruhe-Süd i wjazd Offenburg – skrzyżowanie Neuenburg,

A6 wjazd Schwetzingen-Hockenheim – skrzyżowanie autostrad Nürnberg-Süd,

A61 skrzyżowanie Meckenheim przez skrzyżowanie Koblenz – skrzyżowanie Hockenheim,

A7 wjazd Schleswig/Jagel – wjazd Hamburg-Schnelsen-Nord, wjazd Soltau-Süd – wjazd Göttingen-Nord, skrzyżowanie autostrad Schweinfurt/Werneck przez skrzyżowanie autostrad Biebelried, skrzyżowanie autostrad Ulm/Elchingen i skrzyżowanie autostrad Allgäu – koniec autostrady na granicy Niemiec z Austrią  w Füssen,

A8 skrzyżowanie autostrad Karlsruhe – wjazd München-Obermenzing i wjazd München-Ramersdorf – wjazd Bad Reichenhall,

A81 wjazd Stuttgart-Zuffenhausen – wjazd Gärtringen,

A831 wjazd Stuttgart-Vaihingen – skrzyżowanie autostrad Stuttgart,

A9/E 51 obwodnica Berlina (rozwidlenie Leipzig/skrzyżowanie autostrad Potsdam) – wjazd München-Schwabing,

A92 skrzyżowanie autostrad München-Feldmoching – wjazd Oberschleißheim i skrzyżowanie autostrad Neufahrn – wjazd Erding,

A93 skrzyżowanie autostrad Inntal – wjazd Reischenhart,

A980 skrzyżowanie autostrad Allgäu – wjazd Waltenhofen,

A99 skrzyżowanie autostrad München-Süd-West przez skrzyżowanie München-West, München-Allach, skrzyżowanie autostrad München-Feldmoching, skrzyżowanie autostrad München-Nord, skrzyżowanie autostrad München-Ost – skrzyżowanie autostrad München-Süd oraz skrzyżowanie autostrad München/Eschenried,

A995 wjazd Sauerlach – skrzyżowanie autostrad München-Süd,

B31 wjazd Stockach-Ost (A98) – wjazd Sigmarszell (A96),

B96/E 251 obwodnica Neubrandenburg – Berlin.

Zakazy wakacyjne Czechy

Zakazy ruchu w Czechach dotyczą samochodów ciężarowych i zestawów pojazdów o DMC powyżej 7,5 t. Ograniczenia obowiązują na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach pierwszej klasy w niedziele i święta publiczne od godz. 13:00 do 22:00.

Kalendarz dni świątecznych w Czechach w okresie wakacyjnym: 5 lipca (Dzień apostołów słowiańskich świętych Cyryla i Metodego) i 6 lipca (rocznica spalenia Jana Husa).

Zakazy letnie:

Samochody ciężarowe i zestawy pojazdów o DMC przekraczającym 7,5 t. obejmują również letnie zakazy ruchu. Ograniczenia obowiązują od 1 lipca do 31 sierpnia w:

– piątki od godz. 17:00 do 21:00,

– soboty od godz. 7:00 do 13:00,

– w niedziele i święta od 1 lipca do 31 sierpnia od godz. 13:00 do 22:00.

Letnie zakazy ruchu dotyczą autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz dróg pierwszej klasy.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą m.in. pojazdów:

– transportu kombinowanego od nadawcy do najbliższego punktu załadunku lub z najbliższego punktu rozładunku do odbiorcy,

– wykorzystywanych do niezbędnego sezonowego transportu rolnego,

– transportujących towary łatwo psujące się zgodnie z przepisami ATP, pod warunkiem, że zajmują one więcej niż połowę ładowności pojazdu,

– transportujących żywy inwentarz,

– przewożących substancje chemiczne wrażliwe na temperaturę lub krystalizację,

Zakazy wakacyjne Słowacja

Słowackie zakazy ruchu dotyczą pojazdów ciężarowych oraz zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t. oraz pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. z przyczepą lub naczepą. Ograniczenia występują na autostradach, drogach ekspresowych i drogach pierwszej klasy.

Zakazy obowiązują:

– w niedziele i święta od 00:00 do 22:00,

– w soboty pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia od 7:00 do 19:00.

Kalendarz świąt na Słowacji w okresie wakacyjnym: 5 lipca (św. Cyryla i Metodego), 29 sierpnia (rocznica słowackiego powstania narodowego), 1 września (dzień konstytucji,  co  wydłuża okres wakacyjny).

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku pojazdów:

– służących do transportu materiałów medycznych, leków i materiału biologicznego do placówki medycznej lub do zapewnienia działania wyrobów medycznych w placówkach medycznych,

– przewożących towary niebezpieczne,

– używanych do podstawowego transportu sezonowego w rolnictwie,

– używanych do transportu środków spożywczych lub do transportu żywych zwierząt.

Zakazy wakacyjne Ukraina

Od 1 czerwca na Ukrainie obowiązują letnie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 24 t. Zakaz trwa przez całe lato i dotyczy ciężarówek z naciskiem na pojedynczą oś powyżej 7 t i obowiązuje na wszystkich drogach publicznych w dniach, kiedy temperatura przekroczy 28 st. C. i tylko w godzinach od 10:00 do 22:00. Tym samym  w czasie upałów pojazdy ciężarowe mogą poruszać się w godzinach nocnych, od 22:00 do godziny 10:00 rano.

Zakazy wakacyjne Białoruś

Zgodnie z nowym  rozporządzeniem Ministerstwa Transportu (od 25 marca na Białorusi obowiązują ograniczenia obciążeń osi pojazdów ciężarowych na drogach krajowych ogólnego użytku), ograniczenia obciążeń osi w przedziale od 6 do 9 ton na jedną oś w odniesieniu do dróg krajowych obowiązują w  sezonie  letnim od 24 maja do 15 września.

Dopuszczalny nacisk w przypadku pojedynczej osi przy temperaturze ponad 25 st. C wynosi 6 t. Ograniczenie obowiązuje w godzinach od 11:00 do 20:00.

Ograniczenia nie obowiązują w przypadku:

– transportu  żywych zwierząt, kwiatów, pomocy humanitarnej, przewozu masy bitumicznej, asfaltowej i betonu, ziarna, nasion, mleka i produktów mlecznych, a także specjalistycznych środków transportu, takich jak chłodnie czy izotermy,

– pojazdów przeznaczonych do przewozu odpadów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do utylizacji i/lub przetwórstwa,

Ograniczenia nie obowiązują na drogach krajowych i zjazdach:


М-1/Е 30 Brześć – Mińsk – granica Federacji Rosyjskiej,

М-2 Mińsk – Port lotniczy Mińsk,

М-4 Mińsk – Mohylew,

М-5/Е 271 Mińsk – Homel,

М-7/Е 28 Mińsk – Oszmiana – granica Litwy (Kamienny Łog),

М-11/Е 85 granica Litwy (Beniakonie) – Lida – Słonim – Byteń,

М-12/Е 85 Kobryń – granica Ukrainy (Mokrany),

М-14 Druga obwodnica wokół Mińska,

Р-1 Mińsk – Dzierżyńsk,

Р-20 Witebsk – Połock – granica Łotwy (Grigorowszczyna),

Р-21 Witebsk – granica z Federacją Rosyjską (Łoźna),

Р-42 Grodno – Hoża – granica Litwy (Przewałka),

Р-49 Dymowszczyna (od drogi P-20) – Szapury (do drogi М-8/Е 95),

Р-52 Goza (od drogi Р-45) – Ostrowiec – Oszmiana,

Р-84 Brzoza – Drohiczyn,

Р-98 granica Polski (Pieszczatka) – Kamieniec – Szereszów– Świsłocz,

Р-99 Baranowicze – Wołkowysk – Pogranicznyj – Grodno,

Р-101 Prużana – Brzoza,

Р-150 Chutor (od podjazdu do miasta Grodno) – Homel.

Od 23 maja do 31 sierpnia dopuszczalny nacisk w przypadku pojedynczej osi na asfaltowych tzw. drogach republikańskich przy temperaturze  ponad 25 st. C wynosi 6 t. Ograniczenie obowiązuje w godzinach od 11:00 do 20:00.

Zakazy wakacyjne Litwa

W ostatnich kilku latach na drogach Litwy nie wprowadzano okresowych ograniczeń dla ruchu ciężarówek w okresie letnim.

Zakazy wakacyjne Rosja – obwód kaliningradzki

W różnych regionach Rosji w okresie od 20 maja do 31 sierpnia wprowadzane są tzw. dzienne  ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych ze względu na wysokie temperatury. W minionych latach takie ograniczenia pojawiały się, gdy temperatura w dzień przekraczała 28 lub 32 st. C i wtedy ciężarówki nie mogły jeździć w godzinach od 10:00 do 22:00. Ruch dozwolony był tylko nocą i w godzinach porannych (22-10).

Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury Obwodu Kaliningradzkiego 28 czerwca 2021 r. opublikowało rozporządzenie o czasowych letnich ograniczeniach w poruszaniu się po wybranych drogach tego obwodu Rosji pojazdów ciężarowych o obciążeniu na oś powyżej 5 ton. Ograniczenia obowiązują od 10 lipca do 20 września 2021 r. w dniach, w których temperatura przekroczy 32 stopnie Celsjusza i w godzinach od 9:00 do 21:00 (ograniczenia wprowadzono w celu ochrony masy bitumicznej położonej na drogach). Tym samym samochody ciężarowe o nacisku na oś powyżej 5 ton poruszać się mogą tylko w godzinach nocnych i porannych: od 21:00 do 9.00. Zgodnie z rozporządzeniem wybrane drogi i trasy z ograniczeniami mają zostać odpowiednio oznaczone i te letnie ograniczenia obowiązywać będą na 23 odcinkach wybranych tras o długości od tylko jednego(!) do 46 km. Szczegółowe informacje Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury Obwodu Kaliningradzkiego już opublikowało na swojej stronie.

Zakazy wakacyjne Węgry

Letnie ograniczenia ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i pojazdów kombinowanych o DMC powyżej 7,5 t.

W okresie letnim (lipiec i sierpień) ograniczenia nie dotyczą pojazdów jadących od granicy do ich siedziby na Węgrzech lub do pierwszego miejsca rozładunku. Wyznaczono szczegółowe przepisy dotyczące postojów ciężarówek.

Lipiec – początek i koniec postoju:

od soboty 3 lipca od 15:00 do niedzieli 4 lipca do 22:00,

od soboty 10 lipca do niedzieli 11 lipca do 22:00,

od soboty 17 lipca 15:00 do niedzieli 18 lipca 22:00,

od soboty 24 lipca 15:00 do niedzieli 25 lipca 22:00,

od soboty 31 lipca 15:00 do soboty 31 lipca  24:00.
 
Sierpień – początek i koniec postoju:

od niedzieli  1 sierpnia 00:00 do niedzieli 1 sierpnia  22:00,

od soboty 7 sierpnia  15:00 do niedzieli 8 sierpnia   22:00,

od soboty 14 sierpnia  15:00 do niedzieli 15 sierpnia  22:00,

od czwartku 19  sierpnia 22:00 do piątku 20  sierpnia  22:00

od soboty 28 sierpnia  15:00 do niedzieli 29 sierpnia  22:00.

Ale uwaga, kierowcy pojazdów, które są zwolnione z ograniczeń powinni jednak zauważyć, że w okresie letnich ograniczeń ruchu  na następujących trasach zwolnienia nie mogą być stosowane:

– autostrada M7;
– autostrada M2;
– główna droga Nr 2 między Budapest a Parassapuszta,
– główna szosa 2A,
– główna droga Nr 6 między Dunaujvaros a Budapest,
– główna droga Nr 7,
– główna droga Nr 10 między Dorog a Budapest,
– główna droga Nr 11 między Esztergom a Budapest,
– główna droga Nr 12,
– droga Nr 1201,
– główna droga Nr 51 od skrzyżowania z główną drogą 510 do Dömsöd,
– główna droga Nr 71,
– następujące sekcje głównej drogi Nr 76,
– między skrzyżowaniem głównej drogi Nr 71 i główną drogą Nr 7,
– między Zalaapáti i główną drogą Nr 71,
– główna droga Nr 55 między Alsónyék a Baja,
– główna droga Nr 82 między główną drogą Nr 8 a Veszprémvarsány,
– główna droga Nr 84 między Sümeg i główną drogą Nr 71,
– główna droga Nr 33 między Dormánd a Debrecen,
– główna droga Nr 86 między Janossomorja a Nemesböd oraz między Körmend a Zalabaksa,
– główna droga Nr 37 miedzy Miskolc a Satoraljaujhely,
– główna droga Nr 38 od skrzyżowania z główną drogą Nr 37 do Rakamaz.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta