Kolejne spotkanie w ramach Tachograph Forum za nami

forum tachograpf
Inelo Inelo
Aktualności

21 listopada odbyło się kolejne spotkanie Tachograph Forum organizowane przez Komisję Europejską, którego celem jest dyskusja na temat kwestii technicznych cyfrowych tachografów. W spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Inelo, którzy aktywnie włączyli się w debatę dotyczącą smart tachografów drugiej generacji, które pojawią się już w przyszłym roku.

Wśród uczestników siódmej edycji Tachograph Forum znaleźli się zarówno eksperci w tej dziedzinie, jak JRC (Joint Research Centre), czyli centrum badań Komisji Europejskiej oraz reprezentanci: ministerstw z krajów europejskich, inspekcji drogowych, policji, producentów tachografów, oprogramowania oraz ciężarówek, a także przedstawiciele zrzeszeń kierowców i firm transportowych. Tematem spotkania było zastąpienie aktualnych smart tachografów ich nową wersją, która wpisuję się w politykę Unii Europejskiej opartej o digitalizację transportu ciężkiego.

Jaka przyszłość czeka tachografy pierwszej generacji?

Jedno jest pewne – los pierwszej generacji tachografów jest przesądzony, a przewoźnicy muszą przygotować się na zastąpienie ich nowszymi urządzeniami. Przejście na smart tachografy drugiej generacji drugiej wersji zostało już szczegółowo zaplanowane:

 • od sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy zostaną wyposażone w tachograf inteligentny drugiej generacji drugiej wersji;
 • do końca 2024 roku należy obowiązkowo wymienić we własnym zakresie tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy przed czerwcem 2019 roku – analogowe oraz cyfrowe pierwszej generacji (nie inteligentne);
 • do sierpnia 2025 roku trzeba wymienić lub zaktualizować tachografy we wszystkich pojazdach od 3,5 t w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne, ale pierwszej wersji;
 • do lipca 2026 wszystkie pojazdy od 2,5t w transporcie międzynarodowym będą musiały również być wyposażone w najnowsze tachografy inteligentne drugiej generacji drugiej wersji (czyli tzw. „busy”).

Najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone w kolejnej wersji inteligentnych tachografów:

 • automatyczna rejestracja przekroczeń granic w UE na podstawie lokalizacji GNSS,
 • możliwość rejestracji miejsc załadunku i rozładunku,
 • zabezpieczenie sygnału lokalizacji GNSS (Galileo OSNMA),
 • naruszenia czasu jazdy oraz niektóre manipulacje odczytywane na odległość przez DSRC,
 • zwiększona pamięć na dane (możliwy dłuższy okres kontroli),
 • obowiązkowy interfejs ITS do inteligentnych systemów transportowych.

Jak widać, większość z wymienionych modyfikacji ma za zadanie bezpośrednio wpłynąć na szybkość, a przede wszystkim skuteczność kontroli pod kątem ewentualnych manipulacji.

Technologia DSRC wskazuje podejrzane ciężarówki

Przypominamy – dzięki tachografom drugiej generacji rozwijany będzie system preselekcji, oparty o technologię i urządzenia DSRC, które pozwalają na zdalne sczytywanie najważniejszych parametrów ze smart tachografów w pojazdach ciężarowych bez potrzeby ich zatrzymywania na drodze. Pobierane dane z nowego tachografu wskażą inspektorowi, czy nastąpiło przekroczenie czasu jazdy ciągłej, dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej, a także, czy były zakłócenia w rejestrowaniu pozycji pojazdu. Inspektorzy tym samym zyskają jeszcze większą pewność, co do konieczności zatrzymania konkretnego pojazdu. Należy zaznaczyć, że europejskie służby drogowe już od pewnego czasu sprawdzają w praktyce technologię DSRC, testując i używając do tego urządzenia od Grupy INELO.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta