Zmiana stawek godzinowych oraz wytycznych we Francji

Inelo Inelo
Aktualności

flaga-francuskaJak informowaliśmy wcześniej stawka wynagrodzenia kierowcy od 01.01.2017 nie może być niższa niż 9,76 Euro. Dla kierowców z grupy 7 – 150M stawka  pozostała bez zmian, czyli 10 Euro. Zaktualizowane stawki dostępne są na stronie:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20minimum%20TR%20marchandises%20personnes%20janvier%202017%20PL.pdf

Dla ułatwienia Państwa pracy podczas najbliższej aktualizacji zostanie wprowadzona możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanych stawek z tabeli dla odpowiednich grup, co pozwoli na automatyzacje zmian stawek w przyszłości.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w wytycznych:

1) Została usunięta informacja o łagodniejszym podejściu kontrolujących ze względu na nowatorski charakter przepisów

2) Wszystkie obowiązki administracyjne wynikające z nowych przepisów dotyczą w takim samym zakresie również firm transportowych spoza Unii Europejskiej

3)  Potwierdzono, że przejazdy „na pusto” są objęte przepisami o delegowaniu, wyjątek stanowi sprowadzenie zakupionego pojazdu we Francji

4) W przypadku wysyłania pracownika przez firmę pośrednictwa pracy wpisywanie numeru SIRET nie jest wymagane

5) Zaświadczenia wystawione po 01.01.2017 nie muszą być przekazywane dodatkowo do przedstawiciela. Nie zmieniła się zasada dotycząca przechowywania dokumentów w pojeździe (nadal należy posiadać w pojeździe zaświadczenie oraz umowę o pracę)

6) Przedstawicielem może być firma (lub osoba fizyczna), która rzeczywiście znajduje się we Francji (na przykład inna firma transportowa, firma konsultingowa lub kancelaria prawna itd.). Posiadanie jedynie adresu pocztowego nie wystarczy. Ponadto przedstawiciel musi być w stanie bezzwłocznie przedstawić i przekazać dokumenty wymagane przez służby kontroli. Dokumenty te muszą być sporządzone wcześniej, a nie wystawiane dopiero po przesłaniu zapytania ze strony służb kontroli.

Możliwe jest również przesyłanie dokumentów w postaci elektronicznej, sporządzonych w powszechnie wykorzystywanym formacie (typu .pdf).

7) W wymienionym w zaświadczeniu polu dotyczącym przepisów regulujących prawo pracy należy wprowadzić jedno z następujących francuskich porozumień zbiorowych: dotyczące transportu drogowego towarów lub osób (wpisać: „Convention collective nationale des transports routiers”), bądź transportu rzecznego towarów lub osób.

convention

8) Potwierdziły się przekazywane przez nas informacje dotyczące możliwości i zasad zaliczania ryczałtu noclegowego do płacy minimalnej w przypadku zapewnienia kierowcy miejsca do spania w pojeździe.

9) Wskazano, że kwota wypłacana tytułem kosztów wyżywienia (dieta) musi zostać wyceniona w sposób obiektywny i możliwy do uzasadnienia w razie kontroli. Nadal obowiązuje zasada, z której wynika, że zwrot wszelkich kosztów np. wyżywienia, nawet jeśli jest wypłacany kwotą ryczałtową nie stanowi części płacy minimalnej.

10) W pełni potwierdza się prawidłowe ustawienie 4Trans dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców we Francji. Np. zaliczanie zdarzeń dyspozycyjności w załodze do czasu pracy: 100% w przypadku transportu towarów, 50% w przypadku transportu osób.

Nowe wytyczne (w j. polskim) w pełnej wersji:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/FAQ%20d%C3%A9tachement%20%20janv%202017_PL_.pdf

Zmiany w wytycznych oraz stawkach są omawiane na prowadzonych przez nas szkolenia: www.szkoleniadlatransportu.pl

Terminy szkolen

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta