Nowość GBOX – TACHO Zdalnie

Inelo Inelo
Brak kategorii

Zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy

Wzrost konkurencyjności na rynku transportowym wymusza na spedytorach poszukiwania innowacyjności w swojej codziennej pracy.
Przewoźnicy potrzebują rozwiązań, które pozwolą im na:

 • zautomatyzowanie procesów związanych z czasem pracy kierowców,
 • redukcja kosztów,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • poprawa jakości świadczonych usług, aby być lepszym niż konkurencja.

Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki GBOX® Assist i nowej usłudze TACHO Zdalnie , która pozwala na zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy bezpośrednio z pojazdu bez konieczności włożenia karty przedsiębiorstwa do tachografu.

 

Działasz w zgodzie z przepisami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pobieranie danych z tachografów cyfrowych wymagane jest maksymalnie co 90 dni. Dodatkowo zdarzają się przypadki, kiedy dane należy pobrać natychmiast, bądź w wyznaczonym terminie w związku z żądaniem uprawnionych organów.
W przypadku karty kierowcy przewoźnik ma obowiązek pobierania danych nie rzadziej niż raz na 28 dni.
Zapisane dane należy przechowywać przez 12 miesięcy. Ponadto przepisy jasno wskazują, że dane na temat czasu pracy kierowców powinny być uporządkowane i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Dzięki usłudze TACHO Zdalnie – zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy:

 • spełniasz ustawowy obowiązek dotyczący częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,
 • posiadasz systematyczny wgląd w czas pracy kierowców dbając o to, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • planujesz harmonogramy zdalnych odczytów z tachografu i karty kierowcy oraz zapewnisz ich automatyzację mając gwarancję terminowości,
 • posiadasz dostęp do odczytanych plików archiwalnych (z możliwością pobierania plików w formie elektronicznej na lokalny komputer) w dowolnym momencie z pozycji aplikacji GBOX® Online.

Przeczytaj również: Karta kierowcy – wszystko co musisz wiedzieć!

Oszczędzasz czas i pieniądze

Wymóg pobierania danych często bywa uciążliwy i wiąże się z dodatkowymi kosztami dla firm transportowych.
Samochody są w ciągłym ruchu, pokonują tysiące kilometrów, a sprowadzanie kierowcy do bazy po to, aby jedynie odczytać dane z tachografu lub karty, generuje niepotrzebne koszty.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy chcąc zaoszczędzić czas pracy kierowcy ciężarówki, wysyłają do miejsca postoju pracownika biurowego w celu odczytania danych z tachografu lub karty kierowcy.
Działanie to eliminuje puste przebiegi, ale jest bardzo kosztowne i nieoptymalne.
Ponadto przedsiębiorcy bardzo często bagatelizują kwestię konieczności systematycznego pobierania danych, narażając się tym samym na wysokie mandaty.

 • Brak odczytu kart kierowców – kara w wysokości 500 zł za każdego kierowcę,
 • Brak odczytu z tachografu cyfrowego – kara w wysokości 500 zł za każdy pojazd.

Dzięki usłudze TACHO Zdalnie – zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy:

 • unikniesz niepotrzebnie generowanych kosztów oraz zaoszczędzisz czas pracy pracowników,
 • wyeliminujesz puste przebiegi wynikające z konieczności nieplanowanego ściągnięcia kierowcy do bazy tylko w celu pobrania danych,
 • unikniesz mandatów wynikających z braku terminowego odczytu danych.

 

Usprawniasz pracę

W firmie transportowej liczy się każda minuta. Kluczowa jest również automatyzacja procesów w taki sposób, aby optymalnie usprawniać pracę.

Dzięki usłudze TACHO Zdalnie – zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy:

 • wykonasz zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bezpośrednio z pojazdu, bez konieczności fizycznego dostępu do pojazdu
 • będziesz posiadał pełny monitoring stanu zaplanowanych odczytów poprzez listę harmonogramów i wykonanych odczytów.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta