AKTUALIZACJA – PŁACA MINIMALNA W AUSTRII – NOWY ZAKRES I OBOWIĄZKI OD 01.01.2017

Inelo Inelo
Aktualności

flaga-austriiWedług informacji podanych przez ZMPD, uzyskanych od Stowarzyszenia Austriackich Przewoźników (Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe Wirtschaftskammer Österreich) płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników, według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego), która weszła w życie 01.01.2017 r., obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Centralną Jednostkę Koordynującą (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung) firmy transportowe muszą spełnić następujące obowiązki:

1. Przed wykonaniem pierwszej operacji transportowej na terenie Austrii należy wypełnić i wysłać odpowiedni  formularz elektroniczny „ZKO-3” austriackiego ministerstwa finansów (Bundesministerium für Finanzen) ->> link

2. Powołać przedstawiciela na terenie Austrii  lub wskazać osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz. W przypadku gdy wskazana osoba nie znajduje się w KRS firmy to należy ją zgłosić oddzielne na druku elektronicznym ZKO1-A i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody – druk ZKO1-Z (ZKO1-Z tłumaczenie).

3. Kierowca powinien przechowywać w następujące dokumenty:

  • zgłoszenie oddelegowania ZKO 3 (możliwe również w formie elektronicznej
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie A1 lub równoznaczne dokumenty w języku niemiecki
  • umowa o pracę (w języku niemieckim lub angielski
  • dokumentacja płacowa obejmująca m.in. ewidencję czasu pracy, karty płac, dowody wypłaty wynagrodzenia sporządzona w j. niemieckim

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oddelegowania pracowników dostępne są pod adresem – link

Ponadto zgodnie z powyższymi informacjami osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowi zgłaszania oddelegowania, jednak są one zobowiązane do „transgranicznego zgłoszenia świadczenia usług” skierowanego do austriackiego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki.

Najnowsze informacje dotyczące płacy minimalnej w Austrii będą omawiane na szkoleniach otwartych z rozliczanie i ewidencji czasu pracy kierowców – www.szkoleniadlatransportu.pl

W niedługim czasie zostanie przygotowana nowa wersja programu 4Trans Rozliczenia, w której zostaną dodane nowe funkcje pozwalające rozliczyć wynagrodzenie za czas pracy kierowców zgodnie z austriackimi przepisami.

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta