MiLoG – aktualizacja wytycznych odnośnie składowych płacy minimalnej

Inelo Inelo
Aktualności

Jest potwierdzenie zmiany stanowiska Federalnego Ministerstwa Finansów w zakresie elementów składowych niemieckiej płacy minimalnej.

Aktualizacja wytycznych polegająca na przeniesieniu niektórych składników wynagrodzenia, np. dodatków za pracę w niedzielę i święta lub dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, do grupy uwzględnianych w płacy minimalnej dodatków i dopłat, wynika z orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy.

Powyższa zmiana jest dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorstw transportowych z uwagi na możliwość ograniczenia wysokości dopłat za pracę kierowców na terytorium Niemiec, względem polskiego wynagrodzenia.

Aktualne wytyczne znajdują się na stronach niemieckiego Urzędu Celnego > www.zoll.de 

W najnowszej wersji 4Trans została dodana możliwość obniżenia płacy minimalnej o w/w składniki.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta