Luksemburg – płaca minimalna jedynie w kabotażu

Inelo Inelo
Brak kategorii

Luksemburg zawiesił tymczasowo obowiązywanie przepisów dotyczących płacy minimalnej w odniesieniu do przewozów międzynarodowych.

 

Z uwagi na toczące się w Komisji Europejskiej dyskusje w temacie oddelegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, a także wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów w kontekście przewozów międzynarodowych, Luksemburg ograniczył tymczasowo wymogi wynikające z przepisów o płacy minimalnej jedynie do przewozów kabotażowych.

Obowiązywanie tych przepisów w odniesieniu do przewozów międzynarodowych oraz tranzytowych zostało tymczasowo zawieszone do momentu zakończenia rozmów nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy ustanawiającej szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na szczeblu europejskim.

Luksemburg planuje ograniczenie przepisów dotyczących oddelegowania do kabotażu do czasu transpozycji do prawa krajowego szczególnych przepisów w tym zakresie.

Informacja pochodzi z komunikatu luksemburskiej Inspekcji Pracy, opublikowanego na stronie: www.itm.lu

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta