Pierwsza konferencja online dla służb kontrolnych organizowana przez Grupę Inelo, Corte oraz Komisję Europejską

Inelo Inelo
Brak kategorii

Blisko 130 przedstawicieli z 50 różnych inspekcji z ponad 30 krajów wzięło udział w międzynarodowej konferencji online dla służb kontrolnych z całej Europy, zorganizowanej przez Grupę Inelo wraz z Zarządem Konfederacji Organizacji Kontroli w Transporcie Drogowym (CORTE). Gośćmi specjalnymi wideokonferencji, która w całości poświęcona była zagadnieniom związanym z pakietem mobilności, byli delegaci Komisji Europejskiej.

3 marca 2021 roku, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji, odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie kwestii dotyczących pakietu mobilności w interpretacji organów kontrolnych, a także praktycznego zastosowania nowych przepisów dotyczących transportu w Unii Europejskiej. Wydarzenie, którego byliśmy organizatorami, stanowiło również odpowiedź na znaki zapytania stawiane sobie prze służby kontrolne, przewoźników, a nawet Komisję Europejską. Spójna interpretacja, stworzenie jasnych, proporcjonalnych przepisów, łatwych do stosowania dla całej Unii Europejskiej przez wszystkie organy kontrolne jest niezbędna z perspektywy uczciwego dostępu do rynku i konkurencji. Tym bardziej, dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział, a także wypracowane wspólnie wnioski, które pozwolą nam lepiej zrozumieć i dostosować się do przepisów pakietu mobilności. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przebiegu wydarzenia.

Pierwszą część konferencji rozpoczął ekspert Grupy Inelo, Michał Franczyk, który tytułem wstępu dokonał podsumowania nowych zmian przepisów, regulujących transport drogowy w Unii Europejskiej. Przypomniał że od 20 sierpnia ubiegłego roku zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej, a kolejne aktualizacje przepisów, obejmujące delegowanie i dostęp do rynku, wejdą w życie już początkiem 2022 roku. I właśnie od zagadnienia przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, do których musimy się już stosować, rozpoczęła swoje wystąpienie Inès Maillart z Komisji Europejskiej. Dodatkowo zwróciła uwagę na kwestię implementacji przepisów, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, dając tym samym służbom kontrolnym pogląd na to, co ich czeka w najbliższym czasie, m.in. dostęp w czasie rzeczywistym do ERRU w trakcie kontroli drogowej. Co ważne, Inès Maillart nie zapomniała o przewoźnikach, przypominając, że Komisja Europejska udostępniła w formie pytań i odpowiedzi wyjaśnienia, które mają pomóc zarówno im, jak i kierowcom oraz służbom kontrolnym w prawidłowym stosowaniu nowych przepisów. Pierwsza wersja pytań i odpowiedzi jest już dostępną, zapowiedziana została rozbudowa pytań i odpowiedz o kolejne ważne i nurtujące kwestie.

Jaka przyszłość czeka inteligentne tachografy? Na to pytanie odpowiedział kolejny prelegent, tym razem przedstawiciel CORTE – Rémy Russotto. Punktem wyjścia były tachografy, z których korzystamy aktualnie, przechodząc płynnie do ważnego tematu zmian, jakie czekają te urządzenia w latach 2023-2025 ze względu na zapisy pakietu mobilności. Rémy Russotto szczegółowo przedstawił obecne i nowe funkcje inteligentnych tachografów. Służby kontrolne już mogą liczyć na dane dotyczące krajów rozpoczęcia i zakończenia pracy, lokalizacje GNSS, a w przyszłości także na dane o  przekroczeniu granic, czy miejsca rozładunku i załadunku. Z pewnością planowane zmiany docenią inspektorzy w trakcie kontroli na drogach.

Agenda konferencji był bardzo napięta, a każdemu wystąpieniu towarzyszyły liczne pytania, które często przeradzały się w konstruktywne dyskusje. Dlatego też nie zwalniając tempa, po przerwie wystąpił Bernardo Martinez de Miguel z Komisji Europejskiej, który wyjaśnił, na czym polega wykorzystanie technologii DSRC w tachografach i jakie daje możliwości zdalnej preselekcji pojazdów, w celu wykrycia manipulacji i naruszeń. Uczestnicy mogli bliżej poznać sposób praktycznego działania preselekcji i zdalnego sczytywania informacji z tachografu za pomocą DSRC. Warto zauważyć, że takie dane mogą być w mgnieniu oka przeanalizowane przez oprogramowanie TachoScan Control, dając tym samym kontrolującemu informacje, czy zatrzymać dany pojazd do szczegółowej kontroli.

Temat kontynuował ekspert Jarosław Szczotka z Grupy Inelo, doradzając, w jaki sposób można w praktyce wykorzystać nowe przepisy dotyczące pakietu mobilności, przy zastosowaniu danych, które już są przekazywane przez tachografy do automatyzacji i podniesienia efektywności kontroli. Ekspert Inelo pokazał między innymi możliwości wykorzystania GNSS oraz DSRC, które pojawiły się w smart tachografach pierwszej generacji, a także, w jaki sposób można zautomatyzować sprawdzanie nowych reguł związanych z pakietem mobilności, w tym np. to czy kierowca miał w każdych 4 tygodniach zorganizowany powrót na bazę lub do domu, warunki odebrania dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu, czy dodatkowe warunki przedłużenia czasu jazdy podczas powrotu do centrum operacyjnego firmy.

Na sam koniec swoje drugie wystąpienie miał Rémy Russotto z CORTE, który podjął temat różnic pomiędzy AETR a rozporządzeniem 561/2006. Podkreślił, że aktualnie prowadzone są prace nad zmianami w AETR, a także przybliżył plany zastosowania w przewozach do i z krajów trzecich tachografów inteligentnych. Tym samym przedstawiciel CORTE zakończył wszystkie wystąpienia, pozostawiając czas na dyskusję i podsumowanie dotychczasowych prelekcji.

Pragniemy zauważyć, że międzynarodowa konferencja online jest dużym sukcesem współpracy pomiędzy Corte, Komisją Europejską oraz Grupą Inelo. Jak podkreśla Piotr Żółty, International Business Development Director z Grupy Inelo:  „Przygotowanie i wdrażanie nowych przepisów to proces długi i skomplikowany dla wszystkich stron – nie tylko dla Komisji Europejskiej, dla firm transportowych i kierowców, ale również dla służb kontrolnych mających bardzo ważną rolę w zakresie weryfikowania i respektowania nowych regulacji. Takie spotkania pozwalają zwiększyć świadomość, jak również wypracować jednolitą interpretację przepisów, szczególnie istotną w przypadku firm transportowych prowadzących przewozy międzynarodowe. Cieszę się z dużego zaangażowania przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz organizacji CORTE w tym zakresie. Ich wkład jest bardzo ważny i w znaczącym stopniu pozwala zwiększać świadomość oraz jednolitość praktyk kontrolnych. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie oraz pozytywny wydźwięk konferencji, będziemy starać się powtarzać takie wydarzenia, licząc na dalsze wsparcie w tym zakresie.”

Potwierdzeniem słuszności obranego kierunku są także otrzymane od naszych Partnerów podziękowania za stworzenie możliwości udziału w wydarzeniu, które było okazją podzielenia się wiedzą na temat nowych przepisów w sektorze transportu drogowego w Unii Europejskiej.

Ewa Ptaszyńska – Directorate General for Mobility and Transport, European Commission, Brussels

Land Transport Policy Officer

„Great initiative by INELO to share the knowledge about the new EU rules in the road transport sector and build a common approach to their implementation. Enforcement community plays a key role in ensuring that the EU rules are applied in the same way throughout the EU.”

Remy Russotto – CEO CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement)

„Dear INELO team,

Thank you very much for organizing the enforcement workshop on the Mobility Package today. This was very much appreciated by CORTE and CORTE Members. It was also a very useful introduction and reminder of the main changes to driving & resting times and the evolution of the tachograph. We believe this was a very useful exercise for enforcers. Now there is still a lot of work ahead of us to make sure we all understand the rules in the same way and reach harmonized enforcement throughout the EU and abroad. I believe we will achieve this working all together.”

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta