Przekroczenie granic Francji – Nowy raport z Panelu GBOX Online

Inelo Inelo
Brak kategorii

Usprawnij rozliczanie czasu pracy kierowców na terenie Francji (Loi Macron)

Raport „przekroczenie granic” został stworzony na potrzeby uproszczenia rozliczania płacy minimalnej do tej pory na terenie Niemieć (Mi Log) a teraz dodatkowo na terenie Francji (Loi Marcon).  Raport pozwala na eliminację oraz weryfikację ewentualnych nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców.

Jednocześnie przypominamy, iż od 1 lipca 2016 roku Francja, zgodnie z zapowiedzią, wprowadza szereg obowiązków dla firm transportowych (Loi Macron).

Według informacji z Ambasady RP w Paryżu oraz z wytycznymi na stronie Francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza odpowiedzialnego m.in. za współpracę międzynarodową w kwestii transportu, nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

Przepisami objęci są pracownicy:

  • Zatrudnieni na umowę o pracę
  • Tymczasowi (agencje pracy tymczasowej)

Więcej informacji na temat rozliczania czasu pracy na terenie Francji znajdą Państwo na stronie:

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta