Rozliczanie płacy minimalnej w oparciu o faktyczne dane

Inelo Inelo
Brak kategorii

Płaca minimalna

Dyrektywa 2014/67/UE oraz 96/71/WE systematyzuje zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Zgodnie z jej zapisami pracodawca, który deleguje kierowcę do pracy poza granicami kraju, musi zapewnić mu warunki nie gorsze niż określone przepisami kraju przyjmującego pracownika. W wyniku implementacji dyrektywy, w krajach takich jak: Niemcy, Francja, Norwegia, Włoch, Austria oraz Holandia wprowadzony został m.in. wymóg rozliczania i wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców wykonujących przewozy na terenie danego kraju. Przewidywane jest, że podobne przepisy zostaną już wkrótce wprowadzone w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Nieprawidłowości kosztują

W związku z obowiązującymi przepisami ogromnego znaczenia nabrała kwestia poprawnego rozliczania czasu pracy w poszczególnych krajach. Przewoźnicy nie mogą pozwolić sobie na błędy i nieprawidłowości w tym zakresie, ponieważ niewłaściwie rozliczenie czasu pracy kierowcy w oparciu o płacę minimalną w krajach UE wiąże się z wysokimi karami np. w Niemczech za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe:

  • do 30 000 euro – w przypadku niezgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium Niemiec;
  • do 500 000 euro – w przypadku niewypłacania należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

Płaca minimalna – raport przekroczenia granic dla wszystkich krajów UE

Aby poprawnie rozliczyć czas na terenie danego kraju potrzebujemy takich informacji jak:

  • czas pracy kierowcy,
  • wjazd oraz wyjazd z danego terytorium,
  • godziny nadliczbowe.

Dostęp do informacji o czasie pracy kierowców nie jest problematyczny. Pełne informacje dostępne są dla przedsiębiorcy po pobraniu danych z tachografu. Jednak określenie momentu wjazdu i wyjazdu z danego terytorium jest bardzo kłopotliwe. Czy możemy w 100% zaufać kierowcy poprawne określenie tych czynności?

Aby rozliczać czas pracy kierowcy w oparciu o faktyczne dane warto zainwestować w system telematyczny  GBOX® Assist. Rozwiązanie to daje wiele możliwości, ale dzięki lokalizacji GPS przedsiębiorca otrzymuje wiarygodne dane dotyczące jego pojazdów. Warto podkreślić, że system GBOX® i GBOX® Assist umożliwia wygenerowanie raportu „Przekroczenie granic” dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.  Za pomocą tego narzędzia w bardzo szybki i dokładny sposób możemy określić godziny i miejsca przekroczeń granic, które są niezbędne do prawidłowego wyliczenia należnego wynagrodzenia kierowcy oraz naliczenia diet. Kluczowe znaczenie ma to, że opieramy się na faktycznych danych wynikających z lokalizacji pojazdu, a nie z informacji przekazanych przez kierowcę.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta