Kurs na przewóz rzeczy – wszystko, co musisz wiedzieć o odnowieniu i kosztach

kurs na przewóz rzeczy
Inelo Inelo
Blog

Jeśli jesteś już kierowcą zawodowym lub planujesz nim zostać, dobrze wiesz, jak ważne jest odnawianie posiadanych uprawnień. Jesteśmy świadomi, że rynek transportowy podlega licznym zmianom, wymagając od kierowców ciągłego dostosowywania się do nowych przepisów i standardów.

W dzisiejszym artykule wracamy do ważnego tematu, jakim jest szkolenie okresowe – przygotowaliśmy poradnik, z którego dowiesz się, jak wyglądają procedury, jakie dokumenty musisz posiadać, a także ile trwa oraz ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy. Zapraszamy do lektury!

Kiedy należy odnowić kurs na przewóz rzeczy?

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców, aby zachować swoje uprawnienia, kierowca zawodowy raz na 5 lat musi przejść szkolenie okresowe, nazywane potocznie kursem na przewóz rzeczy.

A zatem w myśl przepisów rozporządzenia, kurs na przewóz rzeczy obowiązuje kierowców, którzy posiadają:

  • prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane przed 10 września 2009;
  • prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane przed 10 września 2008;
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Do 2008 lub 2009 roku (w zależności od kategorii prawa jazdy) nie funkcjonowały jeszcze kursy wstępne, w związku z czym kierowcy nie przechodzili wówczas kwalifikacji wstępnej. Niezależnie jednak od tego typu okoliczności, każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do udziału w szkoleniu okresowym co 5 lat.

Jakie są etapy odnowienia kursu na przewóz rzeczy?

Ustawa o transporcie drogowym wskazuje, że do odnowienia kursu na przewóz rzeczy w 2024 roku niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie przez kandydata tzw. profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

Jest to elektroniczny dokument, w którym znajdują się dane osobowe, aktualne orzeczenia lekarskie oraz posiadane przez kierowcę świadectwa i karty kwalifikacji. Dopiero po uzyskaniu PKZ kierowca powinien zgłosić się do wybranego ośrodka celem odnowienia kursu na przewóz rzeczy.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i trwa łącznie 35 godzin, w tym 21 godzin części podstawowej oraz 14 godzin części specjalistycznej, związanej z konkretną kategorią prawa jazdy. Istnieją zróżnicowane formuły zajęć – najczęściej są one przeprowadzane w ciągu 5 dni, zdarzają się również szkolenia weekendowe. Poszczególne bloki tematyczne dotyczą między innymi przepisów bezpieczeństwa, zasad związanych z przewozem towarów, a także konkretnych rodzajów transportu i ładunków.

Zgodnie z najnowszymi przepisami szkolenie podzielone jest na 5 modułów, a każdy z nich musi zostać omówiony w ciągu jednego dnia. Daje to łącznie 5 dni, jednak nie muszą one przypadać po sobie (np. od poniedziałku do piątku) – istnieje możliwość dostosowania zajęć do dyspozycyjności kierowcy.

Przepisy z 6 kwietnia 2022 roku wskazują, że szkolenie okresowe musi uwzględnić przynajmniej po jednym module związanym z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych. Kiedy w myśl nowych regulacji moduł może zostać zakwalifikowany jako zajęcia praktyczne? Wyjaśnienie znajdziemy w rozdziale 3 Rozporządzenia: „Moduł, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych; ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być realizowane w grupie nie większej niż 10 osób”.

Odnowienie kursu na przewóz rzeczy warto zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ okres oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi do 4 tygodni.

Część kierowców posiada dokument uprawniający zarówno do prowadzenia pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (kategoria C), jak i samochodów przeznaczonych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, czyli autobusów (kategoria D). W takiej sytuacji wystarczy, że kierowca ukończy tylko jedno szkolenie okresowe. Trzeba jednak pamiętać, że badanie lekarskie oraz psychotesty potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania transportu drogowego muszą dotyczyć osobno obu kategorii prawa jazdy.

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy i jego odnowienie?

O tym, ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy, decydują poszczególne ośrodki szkoleniowe – w przywoływanych aktach prawnych nie określono konkretnych stawek, dlatego kandydaci mogą spotkać się ze zróżnicowanymi cenami.

Koszt kursu zależy między innymi od lokalizacji ośrodka oraz formy szkoleń i zwykle waha się w przedziale 3000 – 6000 zł w przypadku kwalifikacji wstępnej oraz 600 – 1000 zł za szkolenie okresowe.

Jakie dokumenty są wymagane do odnowienia kursu na przewóz rzeczy?

Powyższe przepisy oznaczają, że od 2022 roku odnowienie kursu na przewóz rzeczy powinno być poprzedzone stworzeniem Profilu Kierowcy Zawodowego. Jeśli dotychczas nie stworzyłeś PKZ, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

  • aktualne orzeczenia (lekarskie i psychologiczne) potwierdzające brak przeciwwskazań do dalszej pracy na stanowisku kierowcy zawodowego;
  • aktualne prawo jazdy, kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej, karty kwalifikacji lub prawa jazdy z kodem 95,
  • dokument tożsamości,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
  • kolorowe zdjęcie (wymiary: 3,5 cm x 4,5 cm).

W tym kontekście warto przypomnieć, że PKZ można założyć nie tylko w lokalnym Wydziale Komunikacji, ale także przez Internet. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w naszej Strefie Q&A – zapraszamy!

Jaka jest rola kodu 95 w odnowieniu do kursu na przewóz rzeczy?

W polskim prawie jazdy kod 95 oznacza kwalifikacje kierowcy zawodowego. Jest to adnotacja, która świadczy o tym, że kierowca posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych przewozów w transporcie drogowym. Kod wskazuje także datę ważności tych uprawnień. Aby uniknąć nieplanowanego przestoju w wykonywaniu pracy, kierowca powinien przystąpić do szkolenia okresowego (kursu na przewóz rzeczy) przed terminem, który znajduje się w rubryce 12 prawa jazdy.

Warto jednak podkreślić, że obowiązek posiadania kodu 95 nie dotyczy wszystkich kierowców, a wyłącznie osób, które kierują pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Jakie szkolenia okresowe wymagane są dla kierowców przewożących rzeczy?

Kurs na przewóz rzeczy to potoczna nazwa szkolenia okresowego, dającego uprawnienia, które kierowcy zawodowi muszą odnawiać co 5 lat. Szkolenie to obejmuje między innymi aktualizację wiedzy z zakresu przepisów prawa drogowego, bezpieczeństwa oraz techniki jazdy.

Gdzie najlepiej wykonać kurs na przewóz rzeczy?

Wybór miejsca do odbycia kursu na przewóz rzeczy może zależeć od kilku czynników, w tym lokalizacji, reputacji ośrodka, oferowanych usług, trybu szkoleń, ceny czy opinii innych kierowców.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta