Kolejne głosowanie w sprawie pakietu mobilności zakończone

Inelo Inelo
Aktualności

Komisja TRAN przyjęła dziś w zdalnym głosowaniu bez poprawek pakiet mobilności. Teraz zgodnie z zatwierdzonym przez UE planem, projekt trafi pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, które odbędzie się podczas lipcowej sesji plenarnej między 8 a 10 lipca br.

Najprawdopodobniej będzie to już ostatnie głosowanie, po którym nastąpi opublikowanie nowych przepisów. Oznacza to, że pierwsze zmiany zawierające m.in. wprowadzenie obowiązkowego powrotu kierowcy do bazy/domu maksymalnie co 4 tygodnie, czy też zmiany w odbieraniu odpoczynków tygodniowych mogą zacząć obowiązywać już na przełomie lipca i sierpnia.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem naszego eksperta, który tłumaczy najważniejsze zapisy tego pakietu w aktualnej wersji:

 

 

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta