COVID 19-Konieczność dokonania rejestracji przed wjazdem do Wielkiej Brytanii

Inelo Inelo
Aktualności

Od 08.06.2020r. osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii zobligowane są do odbycia 14-to dniowej kwarantanny. Z obowiązku odbycia przymusowej izolacji zwolnieni są między innymi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport rzeczy, jednak podczas przekraczania granicy zobowiązani są do okazania dokumentu świadczącego o wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, takich jak np.:

  • wypis z licencji międzynarodowej
  • listy przewozowe.

Przed wjazdem do Wielkiej Brytanii konieczne jest także dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w którym pracownik musi podać swoje dane m. in.: adres e-mail, nr telefonu, dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych, numer paszportu, miejsce przekraczania granicy oraz miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB. Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form

WAŻNE 

Wypełniony formularz należy okazać w formie papierowej lub formie elektronicznej podczas kontroli, służby brytyjskie ostrzegają o możliwości odmowy wjazdu na teren Wielkiej Brytanii.

——-

Źródło: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta