Informacje dotyczące płacy minimalnej w Luksemburgu

Inelo Inelo
Aktualności

W nawiązaniu do informacji z dnia 4 sierpnia br. dotyczącej zmiany stanowiska w sprawie płacy minimalnej dla pracowników zagranicznych delegowanych na teren Luksemburga, opublikowanej, poniżej prezentujemy najważniejsze pytania i odpowiedzi, związane z delegowaniem kierowców do pracy w Luksemburgu.

1) Kogo obowiązuje?

Po zmianie oficjalnych wytycznych, przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego obejmują wszystkie rodzaje transportu za wyjątkiem operacji tranzytowych.

2) Czy wymagany jest przedstawiciel?

Przedstawiciel zewnętrzny na terenie Luksemburga nie jest wymagany. Funkcję kontaktową może spełniać delegowany kierowca.

3) Jakie dokumenty wymagane są w pojeździe?

Obowiązkowe jest posiadanie w pojeździe  legitymacji socjalnej (Badge Social), którą można wydrukować po zgłoszeniu pracownika w specjalnym serwisie internetowym. Reszta dokumentów (umowa o pracę itp.) musi być wgrana na platformę zgłoszeniową.

 

4) Jakie są stawki płacy minimalnej?

Stawki dla kierowców z układu zbiorowego dla transportu (podzielone wg. kategorii prawa jazdy oraz stażu), poniżej  prezentujemy tabelę dla najważniejszych kategorii:

5) Zgłaszanie pracowników i przechowywanie dokumentów

Najważniejsze kwestie:  

konieczne jest wgranie wymaganych dokumentów na platformę w języku niemieckim lub francuskim (Zaświadczenie A1, Badania lekarskie, Umowa o pracę, Zezwolenie na pobyt (dotyczy obywateli państw trzecich), Świadectwo kwalifikacji (w przypadku kierowców z państw trzecich – świadectwo kierowcy), dowody wypłaty, listy płac, dane z karty pracy z uwzględnionymi godzinami rozpoczęcia oraz zakończenia pracy)

każdy rozładunek/załadunek jest zgłaszany na osobnych delegacjach, dodatkowo podaje się też dane kontrahentów

wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

6) Ważne linki:

Oficjalna Strona z wytycznymi ogólnymi dot. pracowników delegowanych (EN): www.link.inelo.pl/WytyczneLuksemburg (nie ma strony specjalnej dla transportu)

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w niedługim czasie zostanie przygotowana nowa wersja programu 4Trans Rozliczenia, w której zostaną dodane nowe funkcje pozwalające rozliczyć wynagrodzenie za czas pracy kierowców zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Luksemburga.

W związku z powyższym należy pamiętać o konieczności prowadzenia rejestrów wjazdów i wyjazdów kierowców delegowanych do pracy na terenie Luksemburga.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta