E-TOLL – kierowca powinien znać ID biznesowe urządzenia

Inelo Inelo
Aktualności

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych przedsiębiorcy powinni przed rozpoczęciem przejazdu po drogach płatnych przekazać numer referencyjny urządzenia (ID biznesowe) kierowcy. W przypadku braku przekazania tego numeru obowiązkiem kierowcy jest odmówienie przejazdu.

Podstawa prawna: Ustawa o drogach publicznych Art. 13ib ust. 3 oraz 4:

e-toll, akty prawne

Kontrolujący egzekwują ten obowiązek i w związku z brakiem posiadania przez kierowcę ID biznesowego mogą nałożyć karę:

e-toll

Gdzie znaleźć ID biznesowe urządzenia?

W przypadku OBU od firmy INELO link do listy urządzeń wraz z ID biznesowym zostaje przekazany mailowo (z adresu noreply@inelo.pl ) po wysyłce zamówienia.

ID biznesowe urządzeń znajduje się również w IKK (Internetowym Koncie Klienta) po zalogowaniu na stronie etoll.gov.pl – jeśli zostały wcześniej wprowadzone.

W ostatnim czasie zaktualizowany została zaktualizowana strona internetowa zawierająca zestawienie kar w związku z obowiązkami wynikającymi z opłacaniem przejazdu po drogach. Aktualizacja wprowadzona została m. in. ze względu na nowe zasady postępowania w razie awarii urządzenia. Z wszystkimi sankcjami można zapoznać się na stornie:  https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/kontrola/

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta